งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
- ทำงานด้านควบคุมการก่อสร้าง - ประสานงานกับช่าง และ คนงานเกี่ยวกับหน้างาน
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตมีนบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 17,000 -18,000
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
1.งานจัดการด้านบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร 2.งานดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบวิศวกรรมภายในอาคาร 3.ประชุมกับหน่วยงาน ตามแผนงานในส่วนที่รับผิดชอบ 4.ควบคุม ดูแล และปฏิบัติงานตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000-23,000
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
1. ขับรถ รับ - ส่ง ผู้บริหาร หรือพนักงานที่จะไปติดต่องานนอกบริษัทฯ 2. ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน 3. ทำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอกของรถ 4. สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ได้ เช่น รับสินค้า ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
ออกพบลูกค้า เพื่อนำเสนอขายสินค้า เครื่องชง เครื่องบด เครื่องปั่น วัตถุดิบ อุปกรณ์ และงานซ่อม ขยายฐานลูกค้าใหม่ พัฒนาและเพิ่มยอดขายตามเป้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ประชุมวางแผนการตลาดการผู้จัดการ สามารถโยกย้ายเขตพื้นที่ตามความเหมาะสม ,อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
รับสายประสานงานกับเซลล์และลูกค้าจากทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศ ค้นหาและตรวจสอบพื้นที่สัญญาณของ Area นั้นๆที่เซลล์ติดต่อลูกค้าไว้ บันทึกรายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในระบบ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นและช่วยประสานงานในลำดับถัดไป อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 15000-17500
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
ดูแลงานธุรการประสานงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับและให้บริการคนที่เข้ามาติดต่อบริษัท รับสาย - โอนสาย ติดต่อประสานงาน ต้อนรับลูกค้า งานเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บางปะกง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12000
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
ดูแลประกอบเครื่องและติดตั้งเครื่องระบบไฟฟ้า ตู้อุ่นข้าวโพดและตู้คั่วข้าวโพด ออกซ่อมงานให้ลูกค้าใน กทม. และ สามารถออกต่างจังหวัดได้
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000-16,000
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
1.มีความรอบรู้เรื่องเส้นทางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 2.ควบคุมได้ดูแลงาน Messenger 3.บริหารงานเรื่องเอกสาร และการประสานงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด เพื่อคอยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 4.สแตนบายที่ออฟฟิศ ระหว่างพนักงานในทีมออกวิ่งงาน 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
• สนับสนุนเครื่องใช้สำนักงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน • ขอสนับสนุนบัตรเข้างาน HRS-T (EB) / นามบัตรผู้ร่วมงาน • จัดการจดหมายข่าวรายวัน / การขนส่งในท้องถิ่น • ฝ่ายสนับสนุน กระบวนการแขก (โรงแรม/รถ/ยูนิฟอร์ม/จดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่า) • งานฝ่ายสนับสนุน (สำรองห้อง Mtg/Mtg Media, เตรียมอุปกรณ์, อาหาร, เครื่องดื่ม/แปลภาษา) • ประสานงานการจัดรถของ JP EXPATs • รองรับขั้นตอน Business trip (Ticket/Visa document)
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
- รับสาย และให้บริการลูกค้าที่ติดต่อมาช่องทางโทรศัพท์ - ตอบข้อสอบถามต่างๆให้ระบบSocial Online (Line Official account) - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร - เป็นผู้ติดต่อประสานงานยืนยันการจองกับที่พัก รวมไปถึงสอบถามห้องพักว่าง และรายละเอียดต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
ต้อนรับลูกค้า และขายสินค้าให้ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อภายในร้าน บริหารยอดขาย ติดตามยอดขาย จากฐานลูกค้าที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลุกค้า ติดตามผลหลังการขาย
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 18,000 บาท
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
ให้ข้อมูลการผ่อนชำระ ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่ค้างชำระผ่านทางโทรศัพท์ บันทึกการโต้ตอบกับลูกค้า อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13,000
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
oช่วยเหลือการจัดทำเอกสารภาษีสรรพสามิตสำหรับการส่งออก oดูแลจัดเตรียมเอกสารจัดส่งสำหรับจัดส่งและยื่นเอกสาร oสนับสนุนกระบวนการดำเนินการจัดส่ง เช่น ขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี้ใหม่ การเตรียมเอกสารเพื่อจัดส่ง กระบวนการจัดส่งของ DHL oช่วยการจัดทำและจัดทำรายงานภาษีสรรพสามิตสำหรับการขนส่งแต่ละครั้งและสรุปเป็นรายสัปดาห์และรายเดือน oช่วยดูแลควบคุมเลขที่ยื่นภาษีสรรพสามิต oคีย์ข้อมูลการขายชิ้นส่วนรถยนต์ส่งออก (เอกสารต่างประเทศ) oสนับสนุนการจัดประชุมใหญ่ประจำปี
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
1.ปฏิบัติงานการซ่อมแซมแก้ไขตามใบรายการแจ้งซ่อมประจำวันของระบบอาคาร 2.ปฏิบัติงานตามแผน การซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันเบื้องต้นให้กับระบบอาคาร 3.ประชุมร่วมกับหน่วยงาน ตามแผนงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 5.ดูแล ควบคุม ศูนย์ประชุมงานระบบ แสง สี และเสียง (AV)
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 17,000 บาท
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
งานของแผนกจะเป็นงานทางด้าน จัดเตรียมทำเอกสารส่งออกต่างประเทศ คีย์ข้อมูลบันทึกการขาย และคีย์ค่าใช้จ่ายส่งให้ทางบัญชี บันทึกข้อมูลเข้า file excel งานเอกสารส่งออก Import & Export & Logistic
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาท
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
1.ปฏิบัติงานการซ่อมแซมแก้ไขตามใบรายการแจ้งซ่อมประจำวันของระบบอาคาร 2.ปฏิบัติงานตามแผน การซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันเบื้องต้นให้กับระบบอาคาร 3.ปรชุมร่วมกับหน่วยงาน ตามแผนงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 15,000-17,000
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
ออกหาลูกค้า และแนะนำสินค้าให้กับลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย ปิดยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท ดูแลลูกค้าเก่า เพื่อเพิ่มยอดขาย ประสานงาน และ แก้ปัญหาให้กับลูกค้า จำหน่ายแผ่นหินอ่อน หินแกรนิต หินทรายธรรมชาติ อุปกรณ์เกี่ยวกับงานหินทุกชนิด รับแกะสลักป้าย
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000-20,000
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
・ดูแล Business Trip ของพนักงาน และผู้ร่วมงาน (โรงแรม/เอกสารตั๋ว/วีซ่า) ・ดูแลการเบิก เครื่องใช้สำนักงาน (เช็คสต๊อก/แจ้งการซ่อมและติดตาม) ・ดูแลและติดต่อประสานงานการขออนุญาติเข้าตึกของ HRS-T ・จัดการเอกสารส่งเข้าและออกภายในบริษัท ・จัดการดูแล เครื่องแบบ พนักงาน และ Visitor ・จัดการดูแลห้องประชุม รวมถึงการเตรียมอุปกรณ์, อาหาร, เครื่องดื่ม, เครื่องแปลภาษา) ・จัดการประสานงานกับคนขับรถ ของพนักงานชาวต่างชาติ ・คีย์ข้อมูลต่างๆ ลงระบบภายใน บริษัท (VM WARE /AS400/BEO/General Purchasing/Purchasing System
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาท
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
คีย์ข้อมูลระบบการเงินของบัญชีด้านจ่าย/ด้านรับ ช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยจัดการเรื่องงานเอกสารทั่วไป
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 18,000
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.