เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่การตลาด
-ติดต่อและเสนอสินค้าเพือหาช่องทางการขายเพิ่ม -ทำการตลาดและเสนอโปรโมชั่น -ทำการตลาดให้ได้ตามเป้าหมาย -ทำการตลาดออนไลน์ -อัฟเดทข้อมูล วิเคราะห์การตลาด และวางแผนการตลาด
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
15 พฤษภาคม 2562
หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง ด่วนมาก
เพื่อปฏิบัติหน้าที่และเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะทางช่าง ทั้งทางด้านการดูแล ควบคุม เฝ้าระวัง และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย และควบคุมการทำงานของพนักงานในหน่วยงาน
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11000+
15 พฤษภาคม 2562
ช่างไฟฟ้ากำลัง
งานไฟฟ้าโรงงาน ตู้คอนโทรล เดินระบบไฟฟ้า ระบบ automation
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 ขึี้นไป
15 พฤษภาคม 2562
Sales
1. ดูแลลูกค้า รายเก่า ติดตามพบปะลูกค้ารายใหม่ รวมถึง หาตลาดใหม่ๆ เพื่อกระจ่ายสินค้า 2. หาช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อกระตุ้นยอดขาย และเพิ่มช่องทางการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท 3. ประสานส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 4. ให้ข้อมูลคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในด้านสินค้า และบริการเพื่อสร้างความสัมพันธิ์ที่ดีแก่ลูกค้า 5. การทำรายงานยอดขาย และเอกสารต่างๆ ภายในแผนก 6. อัพเดทข้อมูลสินค้า และติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่างๆและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 7. ติ
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
15 พฤษภาคม 2562
หัวหน้าแผนกบัญชี
1. มีความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน และโรงงาน 2. จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือและต้นทุน 3. มีความรู้เกี่ยวกับภาษี และบัญชีทั่วไป 4. สามรถปิดงบการเงินได้ ผ่านระบบโปรแกรม Express
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
15 พฤษภาคม 2562
พนักงานขายต่างประเทศ
- เงินเดือน , คอมมิชชั่น , รางวัลการขาย/เดือน /ไตรมาส / ปี - ติดต่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ - ดูแลลูกค้า และยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - โต้ตอบ E-mail ลูกค้าต่างประเทศ - ออกพบลูกค้า - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในบริษัทฯ เพื่อจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงของลูกค้า - ทำเอกสารการขาย ใบเสนอราคา สรุปยอดขาย - ติดตามเอกสารต่างๆ - สรุปยอดการขายรายเดือน
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 30,000 - 50,000 (เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น+รางวัลการ
15 พฤษภาคม 2562
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
- จัดทำและจัดระบบ แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานให้พร้อมใช้งาน ควบคุมระบบเอกสารภายใน - ดูแลจัดทำตารางงาน การนัดหมาย การประชุมให้กับทีมบริหาร - ดูแล ออกแบบฟอร์ม จัดการด้านเอกสารของหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับการทำงาน และนโยบายของยริษัท - ดูแลการจัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัทรวมทั้งจัดทำ Data Base ไว้เป็นฐานข้อมูล support แผนกอื่นๆ - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้บังคับบัญชา - ประสานงานและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25000
15 พฤษภาคม 2562
Marketing
--ติดต่อและเสนอสินค้าเพือหาช่องทางการขายเพิ่ม -ทำการตลาดและเสนอโปรโมชั่น -ทำการตลาดให้ได้ตามเป้าหมาย -ทำการตลาดออนไลน์ -อัฟเดทข้อมูล วิเคราะห์การตลาด และวางแผนการตลาด
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
15 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ด่วน พร้อมเริ่มงานทันที)
สรรหาพนักงานเข้าทำงานในบริษัท ดูเรื่องสวัสดิการพนักงาน ทำประกันสังคม ดูเรื่องเอกสารต่างด้าว อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000+
15 พฤษภาคม 2562
หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง (ด่วนมาก)
- ดูแลและซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรภายในโรงงาน - ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเครื่องจักร
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
15 พฤษภาคม 2562
เด็กติดรถ
ช่วยยกของขึ้น-ลงรถเพื่อส่งของให้กับลูกค้า
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
15 พฤษภาคม 2562
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ด่วน พร้อมเริ่มงานได้ทันที)
- ปิดงบการเงิน และจัดทำงบการเงินสำหรับไตรมาส และ งบการเงินประจำปี - ประสานงานกับผู้สอบบัญชี - ดูแลตรวจสอบด้านการบันทึกบัญชี ภาษี ทรัพย์สินของบริษัท - ดูแลตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด - จัดทำและยื่นแบบภาษีทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท - งานบัญชีต้นทุน
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 พฤษภาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560