เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ไฮเท็ค ลิงค์ จำกัด
บันทึกตารางนัดหมายของผู้บริหาร นัดหมายการประชุมต่าง แปลเอกสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้ผู้บริหาร ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร งานเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ด้านสินค้าหรือตำแหน่งเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ -ยางในรถจักรยานยน / การจัดซื้อ / เป็นล่าม / ธุรการขาย / ธุรกิจเหมือมแร่
บริษัท ไฮเท็ค ลิงค์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา ด่วนมากๆ   เงินเดือน : ตามตกลง
11 ตุลาคม 2562
1.สร้าง Online Contents ให้น่าสนใจ สร้างสรรค์ ดึงดูด Touching ต่อกลุ่มเป้าหมาย 2.วางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ เช่น Campaign, Promotion 3.วางแผนการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Website, Mobile Application, Facebook, Line, Instagram, Twitter, YouTube Channel เพื่อกระตุ้นยอดขายและการเติบโตทางการตลาด 4.กำหนด Function, ระบบการทำงาน พัฒนาข้อมูลด้านการตลาดผ่าน Website 5.วิเคราะห์การตลาดออนไลน์เชิงลึก (SEO, SEM, Google Analytics, Google Adwords) 6.วิเคราะห์สินค้า, สื่อออนไลน์, คู่แข่ง, กลุ่มเป้าหมายทาง
บริษัท ไฮเท็ค ลิงค์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง หรือตามตกลง
11 ตุลาคม 2562
1. จัดทำภาษีซื้อ / ภาษีขาย 2.จัดทำใบกำกับภาษี 3.จัดทำภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ภงด.1 , 2 , 3 , 53 4.ตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 5.กระทบยอดรายการบัยชีเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 6.จัดทำประมาณการกำไรขาดทุน 7.ปิดบัญชีรายเดือน ปิดงบประจำปี
บริษัท ไฮเท็ค ลิงค์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง หรือตามตกลง
11 ตุลาคม 2562
- บริหารงานในคลังสินค้า ตั้งแต่การรับสินค้าเข้า, การจัดเก็บสินค้า ,การจัดการวางแผนการจัดส่งสินค้า - บริหารควบคุมดูแลสต๊อก Stock สินค้า - บริหารควบคุมดูแลพนักงานคลังสินค้า และพนักงานจัดส่งสินค้า - ควบคุม และดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆในคลังสินค้า - บริหารงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
บริษัท ไฮเท็ค ลิงค์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
11 ตุลาคม 2562
- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้า - เปิดตลาดหาลูกค้าใหม่รายใหม่เพิ่มเติม - รักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มยอดขายด้วยสินค้าใหม่ๆ เสนอราคา + สรุปการขายเป็น Order กับลูกค้า - สามารถเลือกภูมิภาคที่จะประจำเองได้ (ภาคกลาง/ภาคอีสาน)
บริษัท ไฮเท็ค ลิงค์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง หรือตามตกลง
11 ตุลาคม 2562
- หาลูกค้าที่มีศักยภาพเหมาะสมกับธุรกิจ นำเข้า Furniture โคมไฟ สิ้นค้าตกแต่งบ้าน - แนะนำการให้บริการของธุรกิจ นำเข้า Furniture โคมไฟ สิ้นค้าตกแต่งบ้านพร้อมเสนอราคา - เจรจาต่อรองเงื่อนไขของข้อตกลงและปืดการขาย - รวบรวมข้อมูลลูกค้าในแง่มุมต่างๆเพื่อให้บริษัทฯวิเคราะห์การตลาดและโอกาสทางธุรกิจ - สร้างยอดขายให้เป็นไปตามTarget Chart ที่ตั้งไว้ - ทำหน้าที่ตัวแทนบริษัทในการประสานงานกับลูกค้าในกิจกรรมต่างๆที่อยู่นอกเหลือการขาย
บริษัท ไฮเท็ค ลิงค์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างหรือตกลง
11 ตุลาคม 2562
- จัดส่งสินค้าให้ลุกค้าตามสถานที่ต่างๆ ไปกับคนขับรถส่งสินค้า - และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไฮเท็ค ลิงค์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
12 ตุลาคม 2562
-ขับรถกระบะส่งสินค้าให้ลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
บริษัท ไฮเท็ค ลิงค์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
11 ตุลาคม 2562
1.สร้างความพึงพอใจให้ลุกค้าด้านการบริการ ผ่าน Online Platform 2.บริการตอบคำถามลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยำ 3.หาข้อมูลสินค้า เปรียบเทียบราคา จำแนกหมวดหมู่สินค้าได้อย่างถูกต้อง 4.ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลการให้บริการ เพื่อสร้างมาตราฐานและปรับปรุงการให้บริการ 5.คำนวณราคาค่าใช้จ่ายในการจองสินค้า การขนส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 6.ตรวจสอบความถูกต้องในการเปิดบิลขาย และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 7.รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า เช่น ปัญหาสินค้า การจัดส่ง การเคลมสินค้า เป็นต้น
บริษัท ไฮเท็ค ลิงค์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
11 ตุลาคม 2562
ขายอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ) PDA หรือ SmartPhone และอุปกรณ์ด้าน IT สร้างยอดขายจากลูกค้าออนไลน์ ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน บริหารสื่อออนไลน์่น Line,Facebook เป็นต้น วิเคราะห์ช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ เพื่อให้เกิดกิจกรรมการขาย
บริษัท ไฮเท็ค ลิงค์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ หรือตามตกลง
11 ตุลาคม 2562
ขายอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ) PDA หรือ SmartPhone และอุปกรณ์ด้าน IT Tablet ให้กับร้านค้า(ลักษณะขายส่ง และขายปลีก)ทั้งให้ กทม.และต่างจังหวัด
บริษัท ไฮเท็ค ลิงค์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
11 ตุลาคม 2562
1.วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดออนไลน์ ให้กับธุรกิจขนส่ง นำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย 2.วิเคราะห์ลักษณะของแบรนด์ จุดอ่อน และ จุดแข็ง ของแบรนด์ 3.วิเคราะห์ Consumer Insight ในเรื่องของ Customer Journey , การเสพข้อมูล Content ของกลุ่มเป้าหมาย และ Influencer ที่กลุ่มเป้าหมายติดตามอยู่ 4.ตั้งเป้าหมายในกับทีม และดำเนินการระดมความคิดของสมาชิกในทีม มอบหมายการทำงานให้กับทีม 5.ทำงานร่วมกับโปรแกรมเมอร์เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาการใช้งานเว็บไซด์ 6.บริหารงบประมาณด้านการตลาดที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิ
บริษัท ไฮเท็ค ลิงค์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
11 ตุลาคม 2562
1. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา web site และ application ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 2. ดูแลด้าน Infrastructure และ Development 3. ดูแล และ อัพเดท Web site และ Application ของบริษัทให้ทันสมัย และพร้อมใช้งานเสมอ 4. จัดทำรายงานวิเคราะห์การใช้งาน web site ด้วย Analytic Tools 5.ทำงานสนับสนุนร่วมกับทีม Marketing / Design / Technically ฯลฯ 6.ทดสอบเชื่อมโยงระบบงานที่เกี่ยวกับ Web Online
บริษัท ไฮเท็ค ลิงค์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
11 ตุลาคม 2562
1.ควบคุมดูแล บริหารงาน และพัฒนาทีมงานบริการลูกค้า ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการ เพื่อสร้างมาตราฐาน และปรับปรุงการบริการ ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 3.ตรวจสอบความถูกต้องในการเปิดบิลขาย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 4.สร้างช่องทางการเข้าถึงลูกค้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ 5.ช่วยเหลือเซลล์ในเรื่องต่างๆ เมื่อได้รับการร้องขอ
บริษัท ไฮเท็ค ลิงค์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
11 ตุลาคม 2562
1.บริหารงานคลังสินค้า เกี่ยวกับการรับ และจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า 2.วางแผนตารางการจัดและส่งสินค้าในแต่ละวันรวมไปถึงบริหารขนส่งให้ไปเป็นตามplan 3.ดูแลควบคลุมและวางแผนปฏิบัติงานให้กับพนักงานคลังสินค้าและจัดส่ง 4.ควบคุมต้นทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ไฮเท็ค ลิงค์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
09 ตุลาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562