เข้าระบบผู้สมัครงาน
GRAPHIC DESIGN (บริษัทฯต้องการด่วนมาก)
หน้าที่ความรับผิดชอบ: 1. ออกแบบสื่อโฆณาและงานกราฟิกต่างๆ เพื่อใช้สำหรับการโฆษณาบน Facebook,Instagram,และGoogle IG Line 2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ชำนาญการโฆษณาออนไลน์ เพื่อทราบความต้องการออกแบบให้สวยงามตรงกับความต้องการบริษัทและกลุ่มลูกค้า 3.ให้ความช่วยเหลือทีมเจ้าหน้าที่การโฆษณาออนไลน์ในการปรับปรุงภาพโฆษณา 4.งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
25 มีนาคม 2562
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่ตกลง
พนักงานขาย BIG C สาขาฉะเชิงเทรา
1.พนักงานขาย PC. 2.ให้บริการลูกค้าและให้คำแนะนำลูกค้า 3.ทำการตรวจนับสินค้าและตรวจเช็คสต๊อก 4.รายงานผลยอดขายแต่ละวัน 5.ประสานงานทีมขายและบริษัท
25 มีนาคม 2562
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : เงินเดือน/คอม/โอที
พนักงานขายห้าง Big C สาขาราชดำริห์
พนักงานขายรองเท้ากีโต้ บริการและให้คำแนะนำลูกค้า ตรวจนับสินค้า.จัดเรียงสินค้า.เบิกสินค้าเช็คสต๊อก รายงานยอดขายผู้จัดการทราบ
25 มีนาคม 2562
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : อัตราค่าแรงขั้นต่ำ / โอที / คอมมิชชั่น
Creative and Content Marketing
1.การวางแผนกลยุทธการตลาด ภายใต้กรอบเวลาและบริหารจัดการต่างๆได้อย่างดี 2.กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ 3.การวิจัยการตลาด เช่น การผลิต การโฆษณา การเงิน การขาย การจำหน่าย ลูกค้า/คู่แข่ง ช่องทางการตลาด 4.การสนองความต้องการลูกค้า 5.มีพลังคิดบวก มีไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์ ชอบคิดอะไรใหม่ๆเสมอ 6.มีทักษะในการเล่าเรื่องและการใช้ภาษาเป็นเลิศมีความละเอียดรอบคอบ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 7.มีมนุษย์สัมพันธ์ทีดีเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี แก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี
25 มีนาคม 2562
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่ตกลง
พนักงานขาย BIG C สาขาโคราช 2
1.พนักงานขาย PC 2.ให้บริการลูกค้าแนะนำสินค้า 3.หน้าที่ตรวจนับสินค้าเช็คสต๊อก 4.รายงานผลงานยอดขาย 5.ประสานงานขายและสื่อสารกับทุกฝ่ายบริษัทฯ
25 มีนาคม 2562
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : อัตราค่าแรงขั้นต่ำ / โอที / คอมมิชชั่น
เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี(หญิง)
บัญีชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ จัดทำเอกสารบัญชีผลิต จัดทำภาษี จัดทำงบกำไร-ขาดทุน.งบดุล. จัดเก็บข้อมูลและรายงานยอดขาย
25 มีนาคม 2562
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
พนักงานขายห้าง Big C สาขากัลปพฤกษ์
แนะนำและให้บริการลูกค้า ตรวจนับและจัดวางสินค้า จัดทำรายงานผลยอดขายให้หัวหน้าทราบ
25 มีนาคม 2562
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามค่าแรงขั้นต่ำ และ ค่าโอที
พนักงาน PC หน่วยแทน SHOP สาขาแจ้งวัฒนะ , THE Moll สาขางามวงศ์วาน, ROBINSON สาขารัตนาธิเบศร์, ห้างพาต้า ปิ่นเกล้า
1.แนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า 2.การให้บริการลูกค้า 3.ควบคุมดูแลตรวจนับสินค้า 4.จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำวัน 5.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายผู้บังคับบัญชา
25 มีนาคม 2562
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : อัตราค่าแรงขั้นต่ำ / โอที / คอมมิชชั่น
พนักงานรายวันทั่วไปและพนักงานเย็บจักรจำนวนมาก
ปฏิบัติงานทั่วไปในฝ่ายผลิต สามารถใช้เครื่องจักรเย็บได้ดี การบำรุงรักษา ก่อน-หลังใช้งาน
25 มีนาคม 2562
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : ตามค่าแรงขั้นต่ำ และ ค่าโอที
พนักงานขายห้าง ROBINSON สาขาศรีนครินทร์
แนะนำและให้บริการลูกค้า ตรวจนับและจัดวางสินค้า จัดทำรายงานผลยอดขายให้หัวหน้าทราบ
25 มีนาคม 2562
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
พนักงานขับรถกะบะ / 6 ล้อ /10 ล้อ
ขนส่งสินค้าภายในประเทศ มีความรู้เส้นทางการเดินทางได้ดี
25 มีนาคม 2562
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามค่าแรงขั้นต่ำ และ ค่าโอที
วิศวกร กระบวนการผลิต Production Planning and Control
หน้าที่รับผิดชอบ 1.เข้าใจ/มีประสบการณ์เกี่ยวกับหลักและวิธีการคัดเลือกวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องจักรและคุณลักษณะของวัตถุที่ใช้ในการผลิตรองเท้าอุตสาหกรรม เช่น EVA,PU,PVC เป็นต้น มาประยุกต์ใช้ใการผลิตสินค้าให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่บริษัทกำหนด 2. เข้าใจ/มีประสบการณ์เกี่ยวกับ method study เพื่อที่จะทำให้ Efficiency and performance ดีที่สุด 3. ออกแบบ/ควบคุม/ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตของโรงงานให้ได้ตามเป้าหมายทั้ง Manufacturing Lead time and Manufacturing Cycle time 4. ออกแบบ/ควบคุม การ
25 มีนาคม 2562
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
เจ้าหน้าที่การตลาดห้างโมเดิร์นเทรด
บริหารทีมขาย บริหารเป้าที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานขายห้าง วางแผนกลยุทธการตลาด ประสานงานหน่วยงานต่างๆ
25 มีนาคม 2562
พนักงานขายห้าง Big C สาขาประชาอุทิศ
พนักงานขายรองเท้ากีโต้ บริการและให้คำแนะนำลูกค้า ตรวจนับสินค้า.จัดเรียงสินค้า.เบิกสินค้าเช็คสต๊อก รายงานยอดขายผู้จัดการทราบ
25 มีนาคม 2562
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : อัตราค่าแรงขั้นต่ำ / โอที / คอมมิชชั่น
เจ้าหน้าที่หัวหน้าหน่วยการตลาดห้าง(หญิง)
บริหารทีมขาย บริหารเป้าที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานขายห้างสรรพสินค้า วางแผนกลยุทธการตลาด ประสานงานหน่วยงานต่างๆ
25 มีนาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560