หน้าที่ความรับผิดชอบ: - ออกแบบสื่อโฆณาและงานกราฟิกต่างๆ เพื่อใช้สำหรับการโฆษณาบน Social Platform -> Facebook, Instagram, Twitter, Line OA - มีความเข้าใจ Dimension ในแต่ละ Social Platform - มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านการผลิตสื่อ ทั้งภาพและวีดีโอ (โดยเฉพาะสามารถใช้โปรแกรม Photoshop, illustrator ได้ จะถูกพิจารณา จ้องมอง เพ่งเล็ง และอาจถูกกอดคอมาร่วมงานได้) - งานสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด - ละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี - มีความคิดสร้างสรรค์สูง เป็นคนสนุกสนาน กล้าท
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่ตกลง
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
พนักงานขายรองเท้ากีโต้ บริการและให้คำแนะนำลูกค้า ตรวจนับสินค้า.จัดเรียงสินค้า.เบิกสินค้าเช็คสต๊อก รายงานยอดขายผู้จัดการทราบ
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : อัตราค่าแรงขั้นต่ำ / โอที / คอมมิชชั่น
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
พนักงานขายรองเท้ากีโต้ บริการและให้คำแนะนำลูกค้า ดูแลสินค้า ตรวจนับเช็คสินค้า สร้างยอดขาย จัดทำรายงานยอดขายเสนอหัวหน้าหน่วย
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามค่าแรงขั้นต่ำ และ ค่าโอที
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
พนักงานขายรองเท้ากีโต้ บริการและให้คำแนะนำลูกค้า ตรวจนับสินค้า.จัดเรียงสินค้า.เบิกสินค้าเช็คสต๊อก รายงานยอดขายผู้จัดการทราบ
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : อัตราค่าแรงขั้นต่ำ / โอที / คอมมิชชั่น
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
- ละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี - มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนสนุกสนาน - ติดตามข่าวสาร ขยันอัพเดทเทรนด์ใหม่ๆ - ทำ Proposal เป็น สามารถใช้โปรแกรม Powerpoint หรือ Keynote ได้ - มีความคิดสร้างสรรค์สูง กล้าที่คิดนอกกรอบ - สามารถคิดและเขียนข้อความประชาสัมพันธ์ และบทความได้เป็นอย่างดี - มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านการผลิตสื่อ ทั้งภาพและวีดีโอ (โดยเฉพาะสามารถใช้โปรแกรม Photoshop, illustrator ได้ จะถูกพิจารณา จ้องมอง เพ่งเล็ง และอาจถูกกอดคอมาร่วมงานได้) - อาชีพหลั
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
รับผู้ประกอบการ ให้จองร้านอาหาร ในโรงอาหารสวัสดิการของบริษัท
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : -
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
- วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและบริหารการตลาดทุกช่องทาง - บริหารเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย - หัวการค้า หยิบจับอะไร ขายดีไปหมด - เบื่ออะไรเดิมๆ อยากทำอะไรที่ท้าทาย - มีประสบการณ์ผ่านมาบ้าง ถ้าคิดว่าเอาอยู่ก็มาเลย - ดูแลบริหารทีมงานให้แฮปปี้กันทุกคน
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
1.วางแผนกลยุทธ์การตลาด ภายใต้กรอบเวลาและบริหารจัดการต่างๆได้อย่างดี 2.กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3.การวิจัยการตลาด เช่น การผลิต การโฆษณา การเงิน การขาย การจำหน่าย ลูกค้า/คู่แข่ง ช่องทางการตลาด 4.การสนองความต้องการลูกค้า 5.มีพลังคิดบวก มีไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์ ชอบคิดอะไรใหม่ๆเสมอ 6.มีทักษะในการเล่าเรื่องและการใช้ภาษาเป็นเลิศมีความละเอียดรอบคอบ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 7.มีมนุษย์สัมพันธ์ทีดีเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี แก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่ตกลง
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
หน้าที่รับผิดชอบ - วางแผนการผลิตและการควบคุมการผลิตให้ได้ตามความต้องการ - ติดตามการประเมินการขายจากฝ่ายการตลาดให้สำเร็จ เช่น ประสิทธิผลการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต มาตราฐานและคุณภาพสินค้า บทบาทภาวะผู้นำ 1.เข้าใจ/มีประสบการณ์เกี่ยวกับหลักและวิธีการคัดเลือกวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องจักรและคุณลักษณะของวัตถุที่ใช้ในการผลิตรองเท้าอุตสาหกรรม เช่น EVA,PU,PVC เป็นต้น มาประยุกต์ใช้ใการผลิตสินค้าให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่บริษัทกำหนด 2. เข้าใจ/มีประสบการณ์เกี่ยวกับ method study เพื่อที
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
1. ติดต่อประสานงานดูแลลูกค้าต่างประเทศ 2. ดำเนินพิธีการนำสินค้าออกต่างๆ 3. ทำใบเสนอราคาต่างประเทศ 4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในโรงงานในการส่งออกสินค้า 5. สามารถเดินทางไปเปิดตลาดที่ต่างประเทศ
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
บัญีชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ จัดทำงบดุล.งบกำไร ขาดทุน ยื่นสรรพากร.ภงด. จัดทำเอกสารบัญชีผลิต
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
พนักงานขายรองเท้ากีโต้ บริการและให้คำแนะนำลูกค้า ดูแลสินค้า ตรวจนับเช็คสินค้า สร้างยอดขาย จัดทำรายงานยอดขายเสนอหัวหน้าหน่วย
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
- Strategic & Tactics Planning : วางแผนการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ และ การขายขายออนไลน์ได้เป็นอย่างดี - Data Analysis : วิเคราะห์ข้อมูลในช่องทางออนไลน์ได้เป็นอย่างดี - Digital Advertising : เสพเทรน กระแส และ เข้าใจสื่อ การบูสโพสในแต่ละ Social Platform ได้เป็นอย่างดี - Search Engine Marketing : มีความรู้ด้าน SEO, SEM - Tools & Platform : เข้าใจกลไกของทุก Social Platform -> Facebook/IG/Twitter/LineOA เข้าใจกลไก tool ใน Marketplace -> Shopee/Lazada/Official Website ได้เป็นอย่างดี - Content M
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
1.จัดเก็บข้อมูล WIP 2.จัดเก็บข้อมูลผลผลิต 3.กำหนดเป้าหมาย 4.วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5.ประสานงานหน่วยงาน/แผนกต่างๆ
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.