เข้าระบบผู้สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพ
- มีความรู้ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ (เป็นไปตามมตามมาตรฐานวิชาชีพ) - มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานด้านต่างๆของหน่วยงานที่สังกัด - มีความสามารถในการนำเสนอชี้แจง เจรจาและประสานงานได้เป็นอย่างดี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
15 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พยาบาลผู้ตรวจการ (Supervisor)
-ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของพนักงานรวมถึงความพร้อมในการให้บริการ -ตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงพยาบาล -ดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล -แก้ไขปัญหาฉุกเฉินหน้างานได้ โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
15 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
UR Nurse
ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย และสิทธิประกันผู้ป่วยใน
15 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
ช่างเครื่องมือแพทย์
-ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ -จัดเก็บประวัติเครื่องมือแพทย์ตั้งแต่รับเข้าจนถึงจำหน่าย -รายงานสภาพ,ภาพรวมเครื่องมือแพทย์ต่อผู้บังคับบัญชา -แก้ไขปัญหาฉุกเฉินต่างๆที่อาจเกิดกับเครื่องมือแพทย์
15 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
แม่บ้าน/ซักรีด
-ทำความสะอาดทั่วไป
15 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโคงสร้างบริษัทฯ
spa therapist
นวดไทย,เท้า,น้ำมัน,ลดความอ้วน
15 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : วันละ 600
หัวหน้าแม่ครัว
1.ดูแลควบคุมการทำอาหารทุกแห่ง 2.ดูแลรสชาติอาหารประจำวันให้มีรสชาติดี,หน้าตาอาหารน่าทาน 3.ดูแลควบคุมการผลิตต้นทุนอาหาร 4.ดูแลควบคุมระเบียบวินัย,การลา,จัดตารางเวร 5.ดูแลควบคุมบริหารบุคลากร 6.ปฏิบัติตามคำสั่งอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
15 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic)
1.ให้การดูแลพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มฉุกเฉิน 2.ออกกู้ชีพกับรถ Ambulance
15 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า)
- ดูแลระบบไฟฟ้าภายในอาคาร - ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในอาคาร - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบสาธาณูปโภคให้ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ - บำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น - งานที่ได้รับมอบหมายจกผู้บังคบบัญชา
15 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ธุรการประจำER / Clerk
- คีย์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ในการเบิกยาและเวชภัณฑ์ - สำรวจและเบิกเครื่องใช้สำนักงานให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน - ติดต่อประสานงานหน่วยงานอื่นๆ - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
15 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
- มีความรู้เรื่องระบบ Hardware, Software และ Network - ดูแลรักษาฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สามารถใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ Maintenance เครื่อง พร้อมจัดทำประวัติทรัพย์สิน และ การซ่อมบำรุง - ติดตั้งและดูแล ซอฟต์แวร์ ,โปรแกรมสำเร็จรูป - ดูแลระบบการรักษาข้อมูลของบริษัท - หากมีความรู้ Windows Server 2012 หรือโปรแกรม SSB
15 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จัดซื้อยา/เวชภัณฑ์ทั่วไป/จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ
15 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการต้อนรับส่วนหน้า
-ควบคุม ดูแล การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในแผนก -รับเรื่องร้องเรียน การให้บริการ -ดูแลความเรียบร้อย บริเวณต้อนรับส่วนหน้า -รายงานยอดผู้ป่วยประจำวันส่งผู้บริหาร - ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาล ให้กับลูกค้า -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
15 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บัญชี/ผู้ช่วยสมุห์บัญชี / สมุห์บัญชี
งานด้านบัญชีรายรับ รายจ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ภาษี ปิดงบการเงิน ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ (หยุดทุกวันเสาร์ที่ 1และ3 ของเดือน)
15 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560