ค้นหาจากงานประเภท
เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
งาน บริษัท รวมมิตรภาพการค้า จำกัด
สนใจซื้อประกันเองในราคาส่วนลดสูงสุด 12% หรือแนะนำคนที่รู้จัก หรือคนที่สนใจซื้อ หรือต้องการจำหน่าย พรบ./ประกันรถ ชั้น1,2, 3 หรือประกันชีวิต หรือประกันอัคคีภัยบ้านและทรัพย์สิน หรือประกันอุบัติเหตุ ประกันขนส่ง ประกันสุขภาพ ประกันการเดินทาง สามารถซื้อประกันเหล่านั้นได้ผ่านออนไลน์ในแอฟมือถือ ธุรกิจนี้ ตอบโจทย์ชีวิตอย่างไร? - ไม่ต้องลงทุน ไม่มีความเสี่ยงใดๆ - มูลค่าตลาดใหญ่มาก มีคนซื้อรถและประกันรถทุกวัน ทำตลาดได้ทั่วประเทศ - แค่บอกต่อ ไม่ต้องขาย ก็มีรายได้เป็นแสนต่อเดือน แม้ไม่มีบัตรนายหน้า - หย
บริษัท รวมมิตรภาพการค้า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามผลงาน
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท รวมมิตรภาพการค้า จำกัด
สนใจซื้อประกันเองในราคาส่วนลดสูงสุด 12% หรือแนะนำคนที่รู้จัก หรือคนที่สนใจซื้อ หรือต้องการจำหน่าย พรบ./ประกันรถ ชั้น1,2, 3 หรือประกันชีวิต หรือประกันอัคคีภัยบ้านและทรัพย์สิน หรือประกันอุบัติเหตุ ประกันขนส่ง ประกันสุขภาพ ประกันการเดินทาง สามารถซื้อประกันเหล่านั้นได้ผ่านออนไลน์ในแอฟมือถือ ธุรกิจนี้ ตอบโจทย์ชีวิตอย่างไร? - ไม่ต้องลงทุน ไม่มีความเสี่ยงใดๆ - มูลค่าตลาดใหญ่มาก มีคนซื้อรถและประกันรถทุกวัน ทำตลาดได้ทั่วประเทศ - แค่บอกต่อ ไม่ต้องขาย ก็มีรายได้เป็นแสนต่อเดือน แม้ไม่มีบัตรนายหน้า - หย
บริษัท รวมมิตรภาพการค้า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามผลงาน
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
• นัดหมายและตรวจสอบความเสียหาย /สรุปรายงานและนำเสนอผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด • ตรวจสอบรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจทะเบียนรถคู่กรณี ทะเบียนราษฎร์ คัดบันทึกประจำวัน ฯลฯ • จัดทำเอกสารภายใน เช่น สัญญาประนีประนอมยอมความและรับเงิน, บัญชีค่าสินไหมฯลฯ • เจรจาค่าสินไหมทดแทนผู้บาดเจ็บและทรัพย์สินที่ต้องรับผิดตามเงื่อนไข • เจรจาหาข้อยุติให้ทางคดีแพ่งและเจรจาค่าสินไหมทดแทน • ติดตามเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับผิด หรือคู่กรณี • เจรจากับผู้เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือคดีอาญาให้กับผู้ขับขี่หรือผู้เอาประก
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 25,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ออกตรวจสอบอุบัติเหตุ ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : หลายอัตรา ด่วน!!!!!   อัตราค่าจ้าง : รายได้ดี++++
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
1. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คล่องMicrosoft ได้ดี เช่น Excel, word 2. สามารถใช้ Excel พื้นฐาน VLOOK UP 3. สามารถสร้าง Excel Pivot table การคำนวณ 3. สามารถใช้โปรแกรม power BI 4. เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15000-17000
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน โรงพยาบาล บี.แคร์  เมดิคอลเซ็นเตอร์
- บันทึกรหัสโรค และรหัสหัตถการ (ICD-10/ICD-9) - บันทึกส่งเบิก กรณีการรักษาผู้ป่วยในโรคค่าใช้จ่ายสูง บันทึกส่งรายงานการใช้บริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอก ประกัน สังคม เพื่อการส่งเบิกค่าบริการทางการแพทย์ กรณีภาระเสี่ยง - ประสานทวนสอบ การให้รหัสโรค กับทีมภายนอก - สรุปรายงาน สถิติ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน ตามเงื่อนไขที่กำหนด - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- โทรติดตามเพื่อให้บริการลูกค้าที่ค้างชำระเบี้ยประกัน - ให้บริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ในการติดตามการเปลี่ยนวิธีการชำระเบี้ยประกัน - โทรติดตามโน้มน้าวลูกค้าในกรณีที่ต้องการยกเลิกกรมธรรม์ให้ถือต่อ - ประสานงาน แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเบื้องต้น พร้อมทั้งติดตามผล - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้าได้ เพื่อป้องกันการร้องเรียน
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
1. แชตให้คำปรีกษา แนะนำลูกค้า เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันมะเร็งและอื่นๆ ผ่านช่องทาง online (Facebook, IG, Line Ad, E-mail) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทฯ กำหนด 2. วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และทำการปิดการขายได้โดยไม่ต้องโทรขายหรือออกไปพบลูกค้า
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 13,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- ดูแลทีมขายประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุและประกันมะเร็ง - สนับสนุนการทำงานของพนักงานในทีม - ควบคุมและวางแผนการขายของทีมตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - วิเคราะห์ทีมงาน ปรับกลยุทธ์บริหารทีมเพื่อทำผลงานตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด - สรุปรายงานการขาย และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฎิบัติงานที่สำนักงานสาขาขอนแก่น
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 25,000 - 35,000 บาท
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- ดูแลทีมขายประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุและประกันมะเร็ง - สนับสนุนการทำงานของพนักงานในทีม - ควบคุมและวางแผนการขายของทีมตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - วิเคราะห์ทีมงาน ปรับกลยุทธ์บริหารทีมเพื่อทำผลงานตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด - สรุปรายงานการขาย และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฎิบัติงานที่ อาคารสาทรธานี1 BTS ช่องนนทรี
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 25,000 - 35,000 บาท
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 315 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 32 »

คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.