ค้นหาจากงานประเภท
เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
งานบริหารความเสี่ยงองค์กร กองบริหารความเสี่ยง ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : จำนวน 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำสถิติ เช่น การเก็บ คัดลอก รวบรวมข้อมูลสถิติ รับ-ส่งแบบข้อมูล และปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 (กรมวิชาการเกษตร)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 11,280 บาท
วันที่ : 30 มี.ค. 2564
รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบา
หน่วยที่ 1 ส่วนกลาง จำนวน 3 อัตรา หน่วยที่ 2 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 (สระบุรี) จำนวน 1 อัตรา หน่วยที่ 3 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 1 อัตรา
กรมทรัพยากรน้ำ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : จำนวน 5 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 18,000 บาท
วันที่ : 16 มี.ค. 2564
ศึกษาวิเคราะห์ สรุป เสนอความคิดเห็น และข้อพิจารณาเบื้องต้นในงานที่เกี่ยวข้องของสำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการป
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : จำนวน 4 อัตรา   เงินเดือน : ค่าจ้าง 15,000-16,500 บาท/เดือน
วันที่ : 12 มี.ค. 2564
ร่วมดำเนินจัดทำนโยบายและแผนแบบบูรณาการ เสนอแนะมาตรการ และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประสานงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อภาร
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : จำนวน 4 อัตรา   เงินเดือน : อัตราเงินเดือน 21,000 บาท
วันที่ : 2 มี.ค. 2564
ศึกษาวิเคราะห์ สรุป เสนอความคิดเห็น และข้อพิจารณาเบื้องต้นในงานที่เกี่ยวข้องของสำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ และจัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบก
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัด ยะลา   เขต : กรงปินัง, เมืองยะลา
อัตรา : จำนวน 12 อัตรา   เงินเดือน : อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
วันที่ : 26 ม.ค. 2564
ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน จัดทำเอกสารข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติงานราชการ งา
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 18,000 บาท
วันที่ : 21 ม.ค. 2564
รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลนโยบายของรัฐบาล และสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมไปถึงการ ติดตาม ประสานงาน และรวบรวมข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้ง จัดทำข้อมูลและสาร
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : จำนวน 3 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 15,000-16,500 บาท
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
การกำหนดมาตรฐานสถิติกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และเทคนิคการปฏิบัติการทางสถิติ การวางแผนการจัดทาสถิติ รวมทั้งการดำเนินการส่งเสริมวิชาการสถิติ และปฏิบ
สถาบันสุขภาพภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (กรมการแพทย์)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน 13,300 บาท
วันที่ : 1 ม.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 313 งาน
« 1 ... 3 4 5 6 7 ... 32 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.