เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
เศรษฐศาสตร์, สถิติ, งานวิจัย, หุ้น, การประกันภัย
1.ดำเนินการวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตรงตามประเภทสินค้าที่จะส่งมอบให้ลูกค้า 2.ตรวจสอบและควบคุม ความพร้อมของวัตถุดิบที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการผลิต 3.จัดทำรายงานและข้อมสูลสรุปเพื่อนำเสนอผู้บริหารทีม 4.จัดเตรียมและติดตามงาน รายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน ที่เกี่ยวกับซัพพลายเชน 5.ประสานงาน กับ หน่วยงานวางแผนวัตถุดิบ
บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 2 อัตรา    เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
1. จัดทำรายงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และวิเคราะห์เพื่อนำเสนอแนวทางการปรับปรุงงานต่อผู้บริหาร 2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และระหว่างบริษัทในกลุ่ม ในการนำนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานไปสู่การปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ 3. ศึกษา วัด และวิเคราะห์ Business Performance ขององค์กรในด้านต่างๆ เช่น การขาย การผลิต การดำเนินงาน และค้นหาความรู้ใหม่ๆ ทางธุรกิจ ตลอดจนจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย *ด้านความร
บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1 อัตรา    เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
สำรวจตลาดต่างประเทศ Amazon - ศึกษา หาข้อมูลสภาพการตลาด การแข่งขัน และพฤติกรรมผู้บริโภค ในต่างประเทศ - เดินทางไปสำรวจ/เก็บข้อมูลในพื้นที่เป้าหมาย(ต่างประเทศ) - ประสานงานให้ความช่วยเหลือ Franchidee ในเรื่องการบริหารร้าน Cafe Amazon - ประสานงาน ระหว่าง Franchidee และหน่วยงานภายในเพื่อดำเนินการ Set Up ร้าน และ อบรม (OJT) เพื่อเปิดร้าน - รวบรวมข้อมูลในการดำเนินงานในแต่ละประเทศ เพื่อนำมาสรุปรายงานผลการดำเนินงานใน ภาพรวมเพื่อการเปิดดร้าน - ประสานงานจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการส่งออก/นำเข้
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
วิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลยอดขาย ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสาขา เพื่อจัดทำรายงานและข้อสรุปต่างๆ แก่ผู้บริหาร
บริษัท ซีดี ทรี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 2   เงินเดือน : 25,000 - 35,000 บาท
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
-รวบรวมและจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวิเคราะห์ต่าง ๆ -จัดทำ กำหนดต้นทุน ทวนสอบ ปรับแก้และดูแลต้นทุนมาตรฐานสินค้า รวมถึงสรุปข้อมูลรายการสินค้าที่ต้องคำนวณต้นทุนมาตรฐานในระบบ ERP ของบริษัท -จัดทำ สรุป รายงาน ระบบสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก -สรุปข้อมูลในรูปแบบรายงานต่าง ๆ ที่เข้าใจง่ายและส่งผลให้ผู้บริหาร -ประสานงานเพื่อรวบรวมเอกสารและข้อมูล ทวนสอบข้อมูลที่ได้รับ เพื่อนำมาจัดทำ Standard Cost และ Daily Costของทุกผลิตภัณฑ์ จุดคุ้มทุน และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
• To be responsible for the underwriting, quotation and bound activities of all businesses • Underwriting/processing of allocated new business, renewals and endorsements accordingly • To support production underwriter to prepare for the marketing materials and conduct marketing events/activities • To assist manager on business process & systems management.
Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
รายละเอียด / ความรับผิดชอบ * สร้างความสัมพันธ์ กับหน่วยงานและพนักงานขายของธนาคารเพื่อขยายโอกาสในการเพิ่มยอดขาย * วางแผนเข้าเยี่ยม จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานใหม่ และกลยุทธ์การขายในเขตพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ * สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารได้เป็นอย่างดี * ดูแลคอยให้ความช่วยเหลือให้พนักงานขายทราบถึงข้อกำหนดและขั้นตอนการขายและบริการหลังการขาย * รับผิดชอบรายงานยอดขายประจำวัน เดือน ปี และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น * สามา
Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 28000
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
1.Responsible for all Fire and IAR renewal accounts. 2.Responsible for all renewal GRM Fire and IAR accounts. 3.Responsible for other request from our overseas offices. 4.Prepare all quotations for new business. 5.To review and prepare renewal quotation to the insured
Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
- ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติงานอยู่ - เจรจาชดใช้และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 6 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
- ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติงานอยู่ - เจรจาชดใช้และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 279 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 28 »

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974 , 089-160-6465 , 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562