เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
เศรษฐศาสตร์, สถิติ, งานวิจัย, หุ้น, การประกันภัย
เจ้าหน้าที่พัฒนาประสิทธิภาพองค์กร
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานและระบบขนส่งภายในโรงพยาบาล 2. วิเคราะห์และวางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพระบบขนส่งภายในโรงพยาบาล 3. วิเคราะห์ จัดทำและพัฒนากระบวนการทำงานของระบบขนส่งภายในโรงพยาบาล เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการทำงานและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4. รวบรวมข้อมูลและปัญหาของกระบวนการทำงานสายงาน Support Service ภายในโรงพยาบาล เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
17 ตุลาคม 2561
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการด้านตราสารหนี้และตราสารทุน
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ติดตามข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจและภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาดการลงทุน • บันทึกข้อมูลการลงทุนในระบบและรายงานการลงทุนประเภทต่างๆ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ดำเนินการวางเงินหรือเปลี่ยนแปลงการวางเงินสำรองประกันภัยและการวางหลักทรัพย์ประกันของบริษัท เมื่อหลักทรัพย์ครบกำหนด • ศึกษาข้อมูลแนวปฏิบัติการลงทุนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต และตราสารทางการเงิน • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร • จัดทำรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหม
17 ตุลาคม 2561
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
Pricing Actuarial Officer
o Perform product development, pricing, profit testing, filling documents to OIC. o Ensure product meets company profitability and marketable when benchmarking with other insurers o Communicate and co-ordinate with internal parties to ensure that the new product will be launched on time. o Monitor product performance in term of growth, profitability, and sale volume achievement. o Process improvement e.g. finding new method to improve department’s work flow, improve efficiency of pricing mo
17 ตุลาคม 2561
Underwriter Specialist
ความรับผิดชอบ: 1.คำนวณอัตราเบี้ยประกัน เคสใหม่ เคสต่อสัญญา และเคสเบี้ยเพิ่มพิเศษ 2.ตรวจสอบการคำนวณอัตราเบี้ยประกัน เคสใหม่ เคสต่อสัญญา และเคสเบี้ยเพิ่มพิเศษ 3.ร่างการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอรับประกัน และอนุมัติสั่งออกกรมธรรม์ 4.พิจารณาใบคำขอเอาประกัน /ใบแถลงสุขภาพ/รายงานการตรวจสุขภาพ 5.ประสานงานกับโรงพยาบาล เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณารับประกัน
17 ตุลาคม 2561
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
พนักงานสัมภาษณ์สำรวจเก็บข้อมูล จ.ปทุมธานี(Part-time)
-สัมภาษณ์เก็บข้อมูลตามกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมายในแต่ละโปรเจคงาน ตามบริษัทกำหนด -ทำงานตามวันเวลาที่บัริษัทกำหนด 2-3 ต่อสัปดาห์ -ส่งงานตามเวลาที่บริษัทกำหนด -รายได้ขึ้นอยุ๋กับปริมาณงานที่เสร็จ (1 เดือน ออก 1 ครั้ง) **ไม่ใช้งานขายสินค้า***
17 ตุลาคม 2561
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : 120-160 ต่อชุด
พนักงานสัมภาษณ์สำรวจเก็บข้อมูล จ.สมุทรปราการ(Part-time)
-สำรวจเก็บข้อมูลในจังหวัดสมุทราปราการ -ทำงานตามวันเวลาที่บริษัทกำหนด 2-3 วันต่อสัปดาห์ -ส่งงานตามวันเวลาที่บริษัทกำหนด -ก่อนการทำงานมีการอบรมให้ก่อน(อบรมฟรี) (ไม่ใช่งานขายสินค้า / ไม่ต้องทำยอด /ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) ก่อนการทำงานมีการอบรมให้ก่อน (ไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ) -เลือกเวลาทำงานเองได้
17 ตุลาคม 2561
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : 120-160 ต่อชุด
พนักงานสัมภาษณ์สำรวจเก็บข้อมูล จ.นนทบุรี (Part-time)
- สัมภาษณ์เก็บข้อมูลตามกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมายในแต่ละโปรเจ็คงาน ตามที่บริษัทกำหนด - ทำงานตามวันเวลาที่กำหนด 2-3 ต่อสัปดาห์(มีงานตลอดทั้งปี) - ส่งงานตามเวลาที่บริษัทกำหนด - รายได้ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่เสร็จสิ้น ** ไม่ใช่งานขายสินค้าไดๆทั้งสิ้น **
17 ตุลาคม 2561
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ชุดละ 120-160บาท
Editor & Coder (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบสอบถาม) พนักงานประจำ !!
-ตรวจสอบงานงานวิจัย -ลง Code แบบสอบถามงานวิจัย
17 ตุลาคม 2561
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยตรวจสอบข้อมูลงานวิจัย (QC) พนักงานประจำ ด่วน!!
-โทรศัพท์ตรวจสอบข้อมูลงานวิจัย (QC) -ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลงานวิจัยทั้งในกรงเทพฯและต่างจังหวัด
17 ตุลาคม 2561
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Assistant Fieldwork Supervisor ผู้ช่วยงานวิจัยภาคสนาม (ด่วน!!)
1. ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานสัมภาษณ์ ให้มีคุณภาพและเป็นที่พึ่งพอใจแก่คนฝ่ายงานอื่น/ลูกค้า 2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับจากพนักงานสัมภาษณ์ในความดูแล 3. ดูแลรับและรายงานผลการทำงานภาคสนาม 4. ติดตาม สังเกตการณ์และควบคุมคุณภาพการทำงานของพนักงานสัมภาษณ์ **หากมีประสบการณ์ด้านการเป็นพนักงานสัมภาษณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ**
17 ตุลาคม 2561
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 222 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 23 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560