ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท รวมมิตรภาพการค้า จำกัด
สนใจซื้อประกันเองในราคาส่วนลดสูงสุด 12% หรือแนะนำคนที่รู้จัก หรือคนที่สนใจซื้อ หรือต้องการจำหน่าย พรบ./ประกันรถ ชั้น1,2, 3 หรือประกันชีวิต หรือประกันอัคคีภัยบ้านและทรัพย์สิน หรือประกันอุบัติเหตุ ประกันขนส่ง ประกันสุขภาพ ประกันการเดินทาง สามารถซื้อประกันเหล่านั้นได้ผ่านออนไลน์ในแอฟมือถือ ธุรกิจนี้ ตอบโจทย์ชีวิตอย่างไร? - ไม่ต้องลงทุน ไม่มีความเสี่ยงใดๆ - มูลค่าตลาดใหญ่มาก มีคนซื้อรถและประกันรถทุกวัน ทำตลาดได้ทั่วประเทศ - แค่บอกต่อ ไม่ต้องขาย ก็มีรายได้เป็นแสนต่อเดือน แม้ไม่มีบัตรนายหน้า - หย
บริษัท รวมมิตรภาพการค้า จำกัด
จังหวัด นครนายก   เขต : เมืองนครนายก
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามผลงาน
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
พนักงาน PC ขายสุขภัณฑ์ COTTO ร้านสยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา นครนายก
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด นครนายก   เขต : เมืองนครนายก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,620+750 บาท (ยังไม่รวม COMMISSION)
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ไบฟรอซ คอนเน็ค จำกัด
• ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ • จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท • จัดเตรียมสื่อสำหรับนำเสนอขายสินค้าและบริการ ใบเสนอราคา และสัญญาในการซื้อชาย • ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา • ติดตามทวงถามการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า • ดูแล ให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย • สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคต • สร้างความพึงพอใจ
บริษัท ไบฟรอซ คอนเน็ค จำกัด
จังหวัด นครนายก   เขต : เมืองนครนายก
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 (มีค่าน้ำมัน ค่าสึกหรอ และคอมมิชชั่นเพิ่มเติม)
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน St Theresa International College
- ดูแลระบบปั๊ม เครื่องกรอง ระบบน้ำ เติมคลอรีน - ดูแลอุปกรณ์ภายใน เครื่องออกกำลังกายและสระว่ายน้ำ - ตรวจเช็คสมาชิก จำนวน ประวัติผู้เข้าใช้ และดูแลความปลอดภัยผู้ใช้บริการ - สรุปรายงานประจำวัน , ประจำปี - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก   เขต : องครักษ์
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน St Theresa International College
• ดูแลจัดการการออกแบบภาพ Artwork ใน Social Media Platform ขององค์กรและเขียน Content ลงสื่อออนไลน์ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น Facebook, Line, Instagram, YouTube และ TikTok • ปฏิบัติงานออกแบบงานกราฟฟิกดีไซน์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการทำงานขององค์กร • ติดต่อประสานงานกับโรงพิมพ์ • รับผิดชอบงานแต่ละชิ้นที่ได้รับมอบหมายให้ทันกำหนดการ และบริหารงานเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก   เขต : องครักษ์
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : เจ้าหน้าที่กราฟฟิกดีไซน์ (Graphic Design)
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน St Theresa International College
1. แนะแนวหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยฯ ไปยังนักเรียน และสถาบันการศึกษาต่างๆ 2. จัดกิจกรรม ออกพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร 3. วางแผนการตลาด และส่งเสริมการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก   เขต : องครักษ์
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน St Theresa International College
1. ปฏิบัติงานบริหารงานด้านบรรณารักษ์ จัดหาและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด 2. วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่หนังสือและสื่ออื่นๆ รวมถึงทำบัตรรายการ บรรณานุกรม และดรรชนี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนำออกบริการผู้ใช้ห้องสมุด 3. แนะนำบริการช่วยการค้นคว้า เพื่อช่วยผู้ใช้ห้องสมุดได้เข้าถึงสารสนเทศห้องสมุดที่มีไว้บริการ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก   เขต : องครักษ์
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน St Theresa International College
สอนสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 1.สาขาวิชาการพยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2.สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 3.สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 4.สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 5.สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก   เขต : องครักษ์
อัตรา : สาขาวิชาละ 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที่ภูมิภาคที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบ 3-4 จังหวัด - จังหวัดภูมิภาค ภาคกลางพระนครศรีอยุธยา,อ่างทอง,ชัยนาท,สิงห์บุรี,ลพบุรี,สระบุรี,นครนายก - เข้าประชุมสรุปงานที่กรุงเทพฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
จังหวัด นครนายก   เขต : เมืองนครนายก
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
1. วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า ตลอดจนให้บริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด 2. ออกตลาด แสวงหาลูกค้าใหม่ 3. ลงพื้นที่ตรวจเครดิตของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการตามโยบายสินเชื่อของบริษัท 4. ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด 5. ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระ **หากมีประสบการณ์งานด้านลิสซิ่ง ธนาคาร ด้านเร่งรัดหนี้สินหรือติดตามทวงหนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ** สวัสดิการเพิ่มเติมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เงินเดือนประจำ, ค่าคอมมิชชั่น, กองท
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครนายก   เขต : เมืองนครนายก
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000+คอมมิชชั่น
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 31 งาน
1 2 3 4

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.