งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
1. คุมราคาค่าซ่อมรถ 2. พิจารณาค่าซ่อมให้เหมาะสมกับความเสียหายจริงตามเงื่อนไขกรมธรรม์
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 30,000
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
• นัดหมายและตรวจสอบความเสียหาย /สรุปรายงานและนำเสนอผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด • ตรวจสอบรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจทะเบียนรถคู่กรณี ทะเบียนราษฎร์ คัดบันทึกประจำวัน ฯลฯ • จัดทำเอกสารภายใน เช่น สัญญาประนีประนอมยอมความและรับเงิน, บัญชีค่าสินไหมฯลฯ • เจรจาค่าสินไหมทดแทนผู้บาดเจ็บและทรัพย์สินที่ต้องรับผิดตามเงื่อนไข • เจรจาหาข้อยุติให้ทางคดีแพ่งและเจรจาค่าสินไหมทดแทน • ติดตามเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับผิด หรือคู่กรณี • เจรจากับผู้เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือคดีอาญาให้กับผู้ขับขี่หรือผู้เอาประก
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 25,000
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าทีตรวจสภาพรถ ประสานงานลูกค้าเพื่อ ยืนยันการรับประกัน และ ประสานงานอื่นๆ • ประสานงานกับคู่ค้า และ ลูกค้า • พิจารณาตรวจสภาพรถยนต์ เพื่อยืนยันการรับประกัน ตามทุนประกันที่กำหนด • รับเรื่องการทำประกันภัย ส่งตรวจรถ คีย์งานเข้าระบบ • เจรจาต่อรองให้ซื้อประกัน 2+ และ 3+ ในที่ไม่รับประกันชั้น1 • เสนอราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ งานใหม่ งานต่ออายุ
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 18,000
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
1.ออกตรวจอุบัติเหตุ และเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 2.ออกติดตามคดี เจรจาค่าสินไหมผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตให้ได้ข้อยุติ 3.ตรวจสอบราคาค่าซ่อมรถยนต์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่เสียหาย เจรจาต่อรองกับอู่ศูนย์ หรือเจ้าของทรัพย์สิน
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ออกตรวจสอบอุบัติเหตุ ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : หลายอัตรา ด่วน!!!!!   อัตราค่าจ้าง : รายได้ดี++++
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center Agent) มีหน้าที่หลักในการแนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์เกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆของบริษัทฯ รวมทั้งการรับฟังและแก้ปัญหาข้อร้องเรียน เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีและความพึงพอใจสูงสูดให้กับลูกค้า • แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์เกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ • รับเรื่องการขอใช้บริการต่างๆ ของลูกค้า รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ และดำเนินการติดตามแก้ไขปัญหา โดยต้องประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง •
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : หลายอัตรา    อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อเสนอขายบริการผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ประกันรถยนต์, หรือ สุขภาพ ตามประสบการณ์ที่มี โทรติดต่อตามรายชื่อที่ได้รับในแต่ละเดือน - มีฐานข้อมูลลูกค้าให้ - สามารถนำเสนอขายประกันรถยนต์ได้ หรือ - สามารถนำเสนอขายประกันสุขภาพ มะเร็ง หรืออุบัติเหตุได้ - ประสานงานกับทีมแอดมินเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ - สามารถใช้งาน Line OA ได้
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดงาน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบทรัพย์สินของจำเลยที่ศาลมีคำพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท และดำเนินการติดตามทวงถามให้ชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาล และดำเินการติดต่อกับหน่วยงานราชการยึดทรัพย์บังคับคดีตามคำพิพากษา >บริหารจัดการทีม Outsource > ติดตามทวงถามค่าเสียหายจากจำเลยคำพิพากษา > ดำเนินการสืบทรัพย์จำเลยเพื่อบังคับคดีตามคำพิพากษา > ติดต่อราชการเพื่อดำเนินการเพื่อดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล > เจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อตกลงเรื่องค่าเสียหายกับจำเลยและโจทก์หรือบริษัท เป็นจำเล
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
• คุมทีม Support ในการจัดทำใบเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ให้กับคู่ค้า/ ลูกค้า ดูแลงานศูนย์รถและสถาบันการเงิน ทั้งงาน Motor-Non Motor • ให้คำแนะนำ และ ให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งแก้ไข / ตอบข้อซักถามคู่ค้า/ ลูกค้า เรื่องต่างๆ อาทิ บริการติดตามสินไหม, การเคลมประกันทาง On-line , Off-line • คุมการจัดทำกรมธรรม์/ ต่ออายุประกันภัยให้คู่ค้า สถาบันการเงิน และ อื่นๆ • ติดตามงานปัญหา และรายงาน หรือแจ้งคู่ค้า และ หัวหน้างานให้ทราบ • พิจารณารับประกันภัยทั้งงาน Motor และ Non Motor • ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ทั
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่ตามประสบการณ์
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
1. ตรวจสอบและจัดทำรายการนิติกรรมสัญญาของบริษัท ประสานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกในการทำสัญญา เปลี่ยนแปลงข้อมูล ของอู่ และนายหน้าที่มีสัญญากับบริษัท 2. รวบรวมรายละเอียดประกอบการทำสัญญา อู่. ศูนย์ซ่อมรถยนต์, นายหน้า 3. ทำหนังสือมอบอำนาจ ทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
1. ติดตามเรียกร้องค่าเสียหาย - ทำจ่ายค่าเสียหาย กับบริษัทประกันภัยและบุคคลที่ไม่มีประกันภัย 2. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายค่าซ่อม เพื่อสรุปจำนวนเงินที่ต้องเรียกร้อง จัดเอกสารประกอบการเรียกร้องส่งให้ บริษัทประกันภัย, ตรวจสอบเอกสาร สรุปค่าเสียหายที่ต้องจ่ายให้กับ บริษัทประกันภัยอื่น 3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สรุปค่าเสียหาย ติดตามค่าเสียหายจากบุคคลผู้กระทำละเมิด รวบรวมเอกสารประกอบการส่งฟ้อง
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
• ดูแลข้อมูลงานขายประกันภัยที่แจ้งผ่านช่องทางสถาบันการเงิน • จัดทำใบเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ให้กับคู่ค้า/ ลูกค้า สถาบันการเงิน และอื่นๆ • แก้ไข/ ตอบข้อซักถามคู่ค้า/ ลูกค้า เรื่องต่างๆ อาทิ บริการติดตามสินไหม, การเคลมประกัน • จัดทำกรมธรรม์/ ต่ออายุประกันภัยให้คู่ค้า สถาบันการเงิน และอื่นๆ • ติดตามงานปัญหา และรายงานหรือแจ้งคู่ค้าทราบ • พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล • จัดเตรียมข้อมูลงานขาย และอัพโหลดเข้าระบบ • จัดทำรายงานยอดขายภายใต้โครงการที่ดูแลได้
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 19,000 (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
พนักงานคีย์ข้อมูล รับหน้าที่ตั้งเบิกและรับเอกสาร บันทึกงานลงระบบและ ตรวจสอบเอกสาร งานคุมราคาและงานตั้งเบิก และสามารถสื่อสารและแจ้งผลกับทางผู้ติดต่อได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตั้งเบิก เช่น ใบเสร็จรับเงิน , ภาพถ่ายความเสียหายก่อนซ่อม-หลังซ่อม - สามารถสื่อสารและเจรจากับทางผู้ติดต่อได้เป็นอย่างดี - คีย์งานตั้งเบิกและรับเอกสาร บันทึกงานลงระบบและ ตรวจสอบเอกสาร งานคุมราคาและงานตั้งเบิก "
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
1.ออกตรวจอุบัติเหตุ และเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 2.ออกติดตามคดี เจรจาค่าสินไหมผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตให้ได้ข้อยุติ 3.ตรวจสอบราคาค่าซ่อมรถยนต์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่เสียหาย เจรจาต่อรองกับอู่ศูนย์ หรือเจ้าของทรัพย์สิน
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สระบุรี   เขต : หนองแค
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่ตามประสบการณ์
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
• คีย์ข้อมูลและออกกรมธรรม์ รวมถึงสลักหลังจะต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง • ตรวจสภาพรถเป็นการตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย และตรวจสอบอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม • พับกรมธรรม์จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องและรวดเร็วตามที่กำหนดไว้ • จัดส่งเอกสารใบเตือนต่ออายุจะต้องทำให้ทันตามกำหนด
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่ตามประสบการณ์
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
พิจารณาความเสียหายรถ ระยะเวลาการจัดซ่อม เจรจาค่าซ่อมและ/หรือค่าขาดประโยชน์ 1.ตรวจสอบรายละเอียดงาน+ความรับผิดชอบในโปรแกรมอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติทำจ่าย 2.พิจารณาค่าซ่อมและ/หรือค่าขาดฯ แล้วเจรจาต่อจากทีม คุมราคาที่คุมราคาไว้เบื้องต้นแล้วผู้เสียหายไม่ยอมรับผล 3. หากการเจรจาใหม่ได้ข้อยุติก็จะส่งเรื่องให้ทีมตั้งเบิกเสนอ 4.หากการเจรจาใหม่ไม่ได้ข้อยุติ ก็จะนำเสนอ ผบ.พิจารณา ทบทวนและ/หรือออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสียหายทราบ
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 + (ขึ้นอยู่ตามประสบการณ์)
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ดูแลด้านจัดการด้านเอกสารกรมธรรม์ และเอกสารเกี่ยวกับประกันภัย เพื่อนำส่งให้คู่ค้า และลูกค้า • บริหารจัดการงานกรมธรรม์ ที่ Post งานในแต่ละวัน พร้อมเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ เพื่อจัดส่งคู่ค้า และลูกค้า • ดูแลเอกสารพร้อมจัดการผลการดำเนินการการจัดส่งให้ประสบผลสำเร็จ • บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงาน หรือรายละเอียดในการเก็บข้อมูลเข้าระบบ PV ให้สมบูรณ์ และเรียบร้อย • ประสานงานกับพนักงานเก็บเงินเพื่อจัดส่งเอกสาร พร้อมตรวจสอบความสมบูร์ของงานอย่างครบถ้วน • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
• พิจารณาตรวจสอบค่าสินไหมรถยนต์ • พิจารณาตรวจสอบค่าซ่อมรถประกัน ให้เหมาะสมกับความเสียหายจริงตามเงื่อนไขกรมธรรม์ • รับผิดชอบการตรวจสอบงานในระบบ • ตรวจสอบราคาค่าแรง ค่าอะไหล่ให้ศูนย์บริการก่อนส่งซ่อ
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 35,000 (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ติดตามทวงถามหนี้ จากลูกหนี้ทางโทรศัพท์ ที่ค้างชำระค่าความเสียหายที่กระทำต่อลูกค้าของบริษัท เพื่อต่อรองการชำระหนี้ และผ่อนชำระตามความสามารถจนครบตามยอดที่ต้องชำระ 1.)โทรติดตาม ทวงถามหนี้จากลูกหนี้ทางโทรศัพท์ ที่ค้างชำระค่าความเสียหายที่กระทำต่อลูกค้าของบริษัท เพื่อต่อรองการชำระหนี้ และผ่อนชำระตามความสามารถจนครบตามยอดที่ต้องชำระ 2.)อัพเดทสถานะ การโทรทวงถามลูกหนี้แต่ละรายชื่อที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน ลงในระบบการทำงาน 3.)แจ้งต่อหัวหน้างานกรณีไม่สามารถติดต่อลูกหนี้ได้ เพื่อส่งต่อเจ้าหน้าที่ที่เก
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่ตามประสบการณ์ สามารถต่อรองได้
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
1.ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้สะอาดและพร้อมใช้งาน เช่น พื้นที่ส่วนกลาง ห้องน้ำ และบริเวณอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลสต้อค อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาด เช่น น้ำยาทำความสะอาด สบู่ล้างมือ ทิชชู่ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน 3.ทิ้งขยะในแต่ละวัน โดยดูแลในพื้นที่ที่ตนเองได้รับผิดชอบ
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาท / เดือน
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.