งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
-สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า -รักษาคุณภาพหมึกพิมพ์ตามมาตรฐาน
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
ตำแหน่ง : แม่ครัว iiK งานดี สุขภาพดี จิตใจปลอดโปล่ง บรรยากาศการทำงานด้วยความสุข หากท่านกำลังมองหา งานที่สร้างรายได้และสร้างความสุขให้กับผู้อื่น ให้ได้มีความสุขจากงานที่ท่านได้บริการ ติดต่อเรามาทันที !!! เพราะเรากำลังมองหาแม่ครัวประจำบ้าน CEO บทบาทหน้าที่ - ทำอาหาร ไทย ,จีน ,ฝรั่ง -จัดเมนูอาหารตามหลัก โภชนาการ - ดูแลทำความสะอาดเรียบร้อยภายในห้องครัวและพื้นที่รับประทานอาหาร - จัดหาของสดและอุปกรณ์ในการทำอาหาร - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนเหมา 19,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
ตำแหน่ง : แม่ครัวประจำบ้าน iiK งานดี สุขภาพดี จิตใจปลอดโปล่ง บรรยากาศการทำงานด้วยความสุข หากท่านกำลังมองหา งานที่สร้างรายได้และสร้างความสุขให้กับผู้อื่น ให้ได้มีความสุขกับรสชาติของอาหารที่ท่านทำ ติดต่อเรามาทันที !!! เพราะเรากำลังมองหาแม่ครัวรุ่นใหม่ หรือรุ่นเดอะ ประสบการณ์สูง ที่พร้อมจะประกอบอาหารให้กับท่าน CEO และครอบครัว รวมถึงพนักงาน บทบาทหน้าที่ -ประกอบอาหารให้กับครอบครัวภายในบ้าน และพนักงานจำนวน 3 มื้อ +1 อาหารว่างเจ้านาย -ดูแลเรื่องของโภชนาการภายในบ้าน - ช่วยดูแลเรื่องๆอื่นภายใ
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนเหมา 19,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
-Match Shade ตามความต้องการของลูกค้า และทำ Catalog Shade ให้ฝ่ายขาย -ประกันคุณภาพของหมีก และตรวจสอบยืนยันผล กรณีลูกค้ามีปัญหาด้านคุณภาพ -เสนอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมหาวิธีแก้ไขและติดตามผลกับลูกค้า -ให้บริการด้านเทคนิคแก่ลูกค้า และรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้าเพื่อเป็นข้อมูลให้กับฝ่ายผลิตและการตลาด -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา -สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า -รักษาคุณภาพหมึกพิมพ์ตามมาตรฐาน
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
1. วางแผนการผลิตให้ทันตามความต้องการของลูกค้า 2. คำนวณสูตรการผลิต 3. สรุปรายงาน 4. ประสานงานกับฝ่ายผลิต คลังสินค้า และ จัดซื้อ
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลง
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
-Match Shade ตามความต้องการของลูกค้า และทำ Catalog Shade ให้ฝ่ายขาย -ประกันคุณภาพของหมีก และตรวจสอบยืนยันผล กรณีลูกค้ามีปัญหาด้านคุณภาพ -เสนอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมหาวิธีแก้ไขและติดตามผลกับลูกค้า -ให้บริการด้านเทคนิคแก่ลูกค้า และรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้าเพื่อเป็นข้อมูลให้กับฝ่ายผลิตและการตลาด -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา -สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า -รักษาคุณภาพหมึกพิมพ์ตามมาตรฐาน
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
-Match Shade ตามความต้องการของลูกค้า และทำ Catalog Shade ให้ฝ่ายขาย -ประกันคุณภาพของหมีก และตรวจสอบยืนยันผล กรณีลูกค้ามีปัญหาด้านคุณภาพ -เสนอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมหาวิธีแก้ไขและติดตามผลกับลูกค้า -ให้บริการด้านเทคนิคแก่ลูกค้า และรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้าเพื่อเป็นข้อมูลให้กับฝ่ายผลิตและการตลาด -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา -สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า -รักษาคุณภาพหมึกพิมพ์ตามมาตรฐาน
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางบ่อ
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
ความรับผิดชอบหลัก -ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ -จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท -จัดเตรียมสื่อสำหรับนำเสนอขายสินค้าและบริการ ใบเสนอราคา และสัญญาในการซื้อชาย -ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา -ติดตามทวงถามการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า -ดูแล ให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย -สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคต -สร้
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 17,000+
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
- รับผิดชอบในการ SERVICE หมึกพิมพ์ แก่ลูกค้าFlexo & Gravure - ช่วยเหลือทางด้านเทคนิคฯ ให้การบริการลูกค้า ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด - ประสานงานกับ SALE ออกพบลูกค้าและช่วยเหลือทีมขายให้ประสบความสำเร็จในการขายและสร้างความพึงพอใจลูกค้า - ต้องดูแลลูกค้ารายหลักของบริษัทฯ ที่มอบหมาย - ประสานงานกับฝ่ายเทคนิควิจัยพัฒนา เพื่อร่วมร่วมกันพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงการทำ Project ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพ และเทคโนโลยีหมึกพิมพ์ใหม่ๆ
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
อุตสาหกรรม ผลิต และ จำหน่ายหมึกพิมพ์ บนบรรจุภัณฑ์ ปฎิบัติงานตามขั้นตอนมาตราฐานที่กำหนดไว้ ในเวลาทมี่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการผสม-ปรับแต่งหมึก บรรจุ (เฟล็กโซ่)
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 10,000 ขึ้นไป
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
1.สรรหาและว่าจ้าง สัมภาษณ์เบื้องต้น เอกสารสัญญาจ้างต่างๆ บันทึกประวัติการจ้างงาน และรายงานสรุป KPI 2. ดูแลงานปฐมนิเทศพนักงานใหม่เบื้องต้น 3. รายงานด้านอัตรากำลังคน ข้อมูลประวัติพนักงานเข้า-ออก วิเคราะห์อัตรากำลังคน พร้อมทั้งรายงานสรุปประจำเดือน/ปี 4. บันทึกข้อมูลการทำงานและคำนวณค่าล่วงเวลา (OT) 5. ดูแลและจัดทำเอกสาร เช่น การโอนย้ายพนักงาน ปรับตำแหน่ง ประกาศต่างๆ ฯลฯ 6. จัดทำบัญชีทรัพย์สินของบริษัท 7. ดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน เช่น ประกันชีวิต ฯลฯ 8. มีความรู้เรื่องกฎหมายแรง
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บางปะกง
อัตรา : 1.   อัตราค่าจ้าง : 20,000-30,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
รับผิดชอบ การตรวจสอบตรวจวัด ส่วนผสมของสารเคมี และบรรจุภัณฑ์ ก่อนนำมาใช้ในกระบวนการผลิต รวมทั้งหมึกพิมพ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า วิเคราะห์ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน วิจัยและพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
- รับการร้องขอพนักงานใหม่หรือมาทดแทนตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ - จัดหาพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการ - ลงประกาศรับสมัครงาน - คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น - นัดหมายสัมภาษณ์งาน - จัดหาเครื่องมือในการทดสอบผู้สมัคร - เช็คประวัติย้อนหลัง - แจ้งผลการสัมภาษณ์ แจ้งข้อเสนอการจ้างงาน - จัดทำสัญญาจ้าง จัดเก็บประวัติพนักงาน - รับเข้าทำงาน ปฐมนิเทศพนักงาน - ติดตามความคืบหน้าหลังรับเข้าทำงาน
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20,000-35,000 [าท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
- สร้างความพึงพอใจใหักับลูกค้า - หาสูตรมาตรฐานให้กับสินค้าตัวใหม่
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บางปะกง
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
ไฮไลท์เด่นของงาน - นำเสนอนวัตกรรมการบริการที่ตอบโจทย์ต่อลูกค้า - มีประสบการณ์พัฒนา Brand สินค้าระดับ Global - เก่งสร้าง ฺBranding ,Digital Marketing, - พัฒนาสินค้า, สร้างสินค้าให้เป็นเงิน
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
ตรวจสอบคุณภาพ ปรับคุณภาพของหมึกพิมพ์ให้ตรงตาม STD ของลูกค้า รายงานและสรุปยอดการใช้งานของหมึกพิมพ์ลูกค้า
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 8   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
- คิดค้น ปรับปรุง จัดทำผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์ - แก้ไขปรับปรุงหมึกพิมพ์เมื่อได้รับแจ้งปัญหาจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และจากลูกค้า - ค้นหาวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสูตรให้ดียิ่งขึ้น
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000-20,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
ขับรถรับส่งผู้บริหาร ดูแล เช็คสภาพรถ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากว่างจากการขับรถ สามารถช่วยงานในบ้านได้ เช่น รดน้ำต้นไม้ เปลี่ยนหลอดไฟ เป็นต้น
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1.   อัตราค่าจ้าง : 13,000-14,000 ไม่รวม OT
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
•จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสำนักงานและอื่น ๆ พร้อมทั้งควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์และดูแลของในสต๊อกพื่อสนับสนุนความสะดวกในการทำงานพนักงาน • ซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในสำนักงานให้มีสภาพร้อมใช้งานอยู่เสมอ • สรุปรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆของสำนักงาน • ดูแลจัดการในส่วนขอบแม่บ้านและรปภ. • ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของบริษัท • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1.   อัตราค่าจ้าง : 20,000-25,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
ตรวจสอบ และเสนอแนะปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน - แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน - ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน -งานระบบ ISO 14001
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บางปะกง
อัตรา : 1.   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 41 งาน
1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.