ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน Ancor Thailand
1. คุมไลน์การผลิต 2. คุมเครื่องจักร 3. ปิดฝาถัง 4. เช็คความเรียบร้อย
Ancor Thailand
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บางปะกง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 430 / วัน + โอที
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
- ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามแผนงาน - เขียนแบบ/ออกแบบ/อ่านแบบ ระบบงานไฟฟ้าได้ - ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง - ติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารได้ - ดูแลและควบคุมระบบไฟฟ้าและระบบโซล่าเซลล์ได้
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บางปะกง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
- บันทึกบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่ายของบริษัทอย่างสมบูรณ์ตามระบบของการบัญชี และเป็นระเบียบแบบแผน - ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจ - ติดตามเอกสารประกอบอื่นๆที่จำเป็นต่อการบันทึกบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย และหลักฐานการค้ำประกัน - จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีขาย-ภาษีซื้อพร้อมทั้งเอกสารประกอบเพื่อนำเสนอกรมสรรพากรทุกเดือน - จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายพร้อมทั้งเอกสารประกอบเพื่อนำเสนอกรมสรรพากรทุกเดือน - ปฏ
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บางปะกง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
• รับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูลเอกสารใบขนสินค้าขาออก • รับผิดชอบการคีย์ใบขนใบกำกับที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม • รับผิดชอบในการจัดทำหนังสือคำร้องขอแก้ไขใบขนสินค้าขาออก • รับผิดชอบในการจัดชุดเอกสารให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ายชดเชย • คอยให้คำปรึกษากับทีม Cockpit ในการคีย์ใบขนสินค้า • ติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อยื่นหนังสือคำร้อง
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บางปะกง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1.Landscape New project & Renovation - ออกแบบและวางผังภูมิทัศน์ได้ทุกรูปแบบ เพื่อเสนอผลงานให้กับ Owner - ออกแบบภูมิทัศน์ , พืชพรรณ และงานระบบ ทำงานร่วมกับสถาปนิกโครงการ , วิศวกรโครงการ , ฝ่ายการตลาด และฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - นำเสนอและจัดทำ Conceptual design-Final Design / Drawing / BOQ / Specification 2.Project coordinate - ประสานงานร่วมกันกับผู้ออกแบบภายนอก / Supplier / Contractor โดยสามารถลงงานภาคสนาม (on site) เพื่อควบคุมงาน , ตรวจสอบและแก้ไข สามารถทำได้ตามแผนงานที่กำหนด 3.ผลิตภัณฑ์:โ
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บางปะกง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท(สามารถต่อรองได้)
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วิษณุราชันต์  จำกัด
1.พนักงานพีซี (PC) ประจำห้างขายเครื่องมือช่างและฮาร์ดแวร์ แบรนด์ เดอะซัน,เบิร์ก (THE SUN,BERG) 2.แนะนำการขายลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละเดือนอย่างมืออาชีพ 3.เช็คสต๊อกสินค้า,สั่งของ,รายงานยอดขายทุกวัน (หรือตามห้างกำหนด) 4.ทำหน้าที่ประสานงานขาย ช่วยทำงานกับทุกส่วนงานขององค์กร 5.ทำงาน 8 ชม./วัน พัก 1 ชม. เข้างานตามเวลาที่ห้างกำหนด, ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ หยุด 1 วัน (สลับวันหยุดหรือตามที่ห้างกำหนด) 6.ซื่อสัตย์ ขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วิษณุราชันต์ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บางปะกง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000+1,000(ค่าโทรศัพท์)+คอมมิชชั่นตามเป้าของบริษัท
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน บริษัท บี - ควิก จำกัด
- ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์รถยนต์ และตรวจเช็คระยะ - ตรวจเช็ค/ซ่อมบำรุงรักษาระบบช่วงล่างรถยนต์ เปลี่ยนโช้ค เบรค และคลัช เวลาทำงานมี 3 กะ 1. เวลา 08.00 - 17.00 น. 2. เวลา 10.00 - 19.00 น. 3. เวลา 12.00 - 21.00 น.
บริษัท บี - ควิก จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บางปะกง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000 บาท + อินเซนทีฟรายเดือน
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
1.วางแผนปริมาณรถพร้อมใช้งาน พนักงานขับรถพร้อมรับงาน ประจำวัน 2.รับออเดอร์การขนส่งสินค้าจากลูกค้า พิจารณาปริมาณออเดอร์ ตกลงจำนวนออเดอร์ที่สามารถรับได้ 3.ติดตามการขนส่งสินค้าแก๊สบัลค์ให้เป็นไปตามแผน 4.วางแผนการฝึกอบรมของพนักงานขับรถ และติดตามให้มีการอบรมตามแผน 5.วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการขนส่ง เพื่อพัฒนาให้ต้นทุน ประสิทธิภาพการขนส่งแก๊สบัลค์เป็นไปตามเป้าหมาย 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บางปะกง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
1.รับผิดชอบงานดูแลเคาเตอร์ขาย เก็บเงิน และตรวจสอบการชำระเงินให้ถูกต้อง 2.จัดเรียงสินค้า 3.ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า 4.ความสะอาดภายในร้าน 5.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 081-752-8914 : คุณแพรว 080-086-2677 : คุณเจมส์ 061-271-9060 : คุณแฟร์
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บางปะกง
อัตรา : จำนวนมาก   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 48 งาน.
1 2 3 4 5

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.