ประกาศรับสมัครงาน St Theresa International College
1.ศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับเรื่องที่จะทำการวิจัย ร่วมกำหนดหัวข้อเรื่องในการทำวิจัยและรายละเอียดในการจัดหาข้อมูล ร่วมกำหนดหัวข้อในการศึกษาและประเมิน
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก   เขต : องครักษ์
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
1.ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำวิจัย ร่วมกำหนดหัวข้อเรื่องในการทำวิจัยและรายละเอียดในการจัดหาข้อมูล ร่วมกำหนดหัวข้อในการศึกษาและประเมินผล จัดทำรา
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก   เขต : องครักษ์
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
1.รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผล สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน 2.รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์ เกี่
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก   เขต : องครักษ์
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
1.วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 2.วิเคราะห์ กลั่นกรองและจัดล
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก   เขต : องครักษ์
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
สอนสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 1.สาขาวิชาการพยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2.สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 3.สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 4.สาขาวิชาการพยา
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก   เขต : องครักษ์
อัตรา : สาขาวิชาละ 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
การพัฒนาองค์กร - สร้างวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร - วางแผนและดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการบุคลากร - บริหารจัดการโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม รวมทั้งก
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก   เขต : องครักษ์
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
1. นัดหมาย ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. งานจดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม 3. การจัดทำหนังสือ /จดหมาย เพื่อติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาลัย 4.เตรียมความพร้อม ด้
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก   เขต : องครักษ์
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
1. จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน 2. รับผลการประเมิน ผลการเรียนประจำภาคเรียนซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบแล้วบันทึกลงในทะเบียนแสดงผลการเรียน 3. ให้บริการเกี่ยวก
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก   เขต : องครักษ์
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 8 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.