ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
1.ติดต่อขายงานด้านจัดเก็บขยะหน่วยงานราชการ เช่นเทศบาล/อบต.ต่างๆ 2.ขายงานผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัทฯได้ เช่นโซล่าเซลล์/น้ำมันไพโรไลซิส(จากขยะ)/สินค้าที่ผลิตจากขยะฯ 3.ขายสินค้าที่เ
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 20 อัตรา ด่วนๆ   อัตราค่าจ้าง : 15000+ค่าCom
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
1.งานวางแผนการจัดเก็บตามภาคที่ได้รับมอบหมาย ประมาณการยอดกำลังการผลิต(จัดเก็บขยะมูลฝอย- วางแผนการใช้พาหนะ กำลังคน และการจัดเก็บ) 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในแ
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 30000-35000/ตามประสบการณ์
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
- ขับรถ 6 ล้อ ให้พนักงานจัดเก็บ/รีไซเคิล ของบริษัท - มีความรู้ด้านเส้นทางจะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีเบี้ยเลี้ยงพิเศษหากออกนอกพื้นที่ - ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วันต่อสัปดาห์ #พนักงานขับรถเหมา ไ
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 500/เหมา
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
- เขียนแบบก่อสร้าง/สถาปัตย์ - ออกแบบ/ควบคุมโครงสร้างอาคาร - โครงสร้างบ้าน knock down
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 อัตราด่วนๆ   อัตราค่าจ้าง : 20,000-25,000
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
- ซ่อมบำรุงรถขยะ (6ล้อ) - ดูแลบำรุงรักษา - เดินทางซ่อมตามไซต์งานต่างๆได้
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 3 อัตราด่วนๆ   อัตราค่าจ้าง : 12000-15000 หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
- จัดซื้ออะไหล่รถ 6 ล้อขยะไซด์งาน - จัดซื้ออุปกรณ์ทั่วไป
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 อัตราด่วนๆ   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท(หรือตามประสบการณ์)
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
- ขับรถสิบล้อรถขยะได้จะพิจารณาพิเศษ (ท2.) - วิ่งตรวจความเรียบร้อยของงาน - แก้ไขปัญหาหน้างานได้ดี - ติดต่อหน่วยงานราชการได้
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000 /ตามประสบการณ์
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
บริหารจัดการ - พัฒนานวัตกรรมด้านรถขยะมูลฝอย (6ล้อ) - คิดค้นเครื่องจักรแทนแรงงานคน - A Pre-Lian Design Concept Tolow/ISO 9001-V.2015 - ออกแบบ/เขียนแบบ SOID 3 D/AUTOCAD
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 2 อัตรา ด่วนๆ   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
- ออกแบบงานระบบไฟฟ้าในรถยนต์ไฟฟ้า - งานระบบพลังงานทดแทน ระบบแผงโซล่า - งานระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 อัตรา ด่วนๆ   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
- ซ่อมรถขยะ 6 ล้อ/ดูแลรักษา
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตราด่วนๆ   อัตราค่าจ้าง : 12000-15000 /ตามประสบการณ์
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
- ซ่อมรถขยะ 6 ล้อได้ - มีความรู้เรื่องไฟฟ้า - มีความรู้เรื่องเครื่องจักร
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 อัตราด่วนๆ   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
- ตรวจสอบ/บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน - ตรวจสอบตู้ควบุคมไฟฟ้า MBB - ตรวจสอบ/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : เมืองฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1 อัตราด่วนๆ   อัตราค่าจ้าง : 400-450/วัน+OT หรือเงินปันผล
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
-ปฏิบัติงานประจำรถจัดเก็บขยะ จัดเก็บขยะมูลฝอยตามจุดที่เส้นทางกำหนด -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : ศรีราชา
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายวัน/งานเหมาตามน้ำหนัก
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
- ดูแลทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน/บ้านนาย(วัชรพล) สลับกับท่านอื่น - เตรียมอาหารเสริฟให้ผู้บริหาร/แขก - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดบ้านพักนายได้บางครั้ง (สลับกันกับท่านอื่นได้)
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 อัตราด่วนๆ   อัตราค่าจ้าง : 10,000-12,000
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
- ขับรถ 6 ล้อ ให้พนักงานจัดเก็บขยะ - มีความรู้ด้านเส้นทางจะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีเงิน incentive ค่าน้ำหนัก - มีเงินค่าขายขยะรีไซด์เคิ้ล - ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วันต่อสัปดาห์ #พนักงานขับรถเหมา ไม่
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตราด่วนๆ   อัตราค่าจ้าง : 400-500/วัน หรือเหมาค่าน้ำหนัก
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
1.ปรับแต่ง ควบคุม และตรวจเช็คเครื่องควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับ เช่น ชุดควบคุมมอเตอร์โดยคอนแทคเตอร์ และชุดควบคุมอินเวอร์เตอร์แบบต่างๆ 2.ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ทาง
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด สระบุรี   เขต : หนองแค
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
- ดูแลรับผิดชอบด้านจัดซื้อต่างประเทศ - ด้านอะไหล่รถ
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 อัตราด่วนๆ   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
ด่วนรับสมัครพนักงานขับรถ (จ-ศ) ชาย 25-45 ปี รายได้ 12000-15000 (OT/เบี้ยเลี้ยง) - สามารถขับรถผู้บริหารได้ (วัชรพลบ้านนาย) สลับกับท่านอื่น - ขับรถส่วนกลางสำนักงาน - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดบ้านพ
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 อัตรา(ด่วนๆ)   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000+OT/เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
-ถอด,ประกอบ -ซ่อมเครื่อง และรถยนต์ -ซ่อมระบบไฟรถยนต์
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 อัตราด่วนๆ   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
1.ซ่อมรถสิบล้อรุ่น FUSO/ISUZU ได้ 2.มีความรู้เรื่องระบบไฟในรถ 3.สามารถออกไซด์/ตจว.ได้ (มีค่าที่พักเบี้ยเลี้ยงให้) 4.สมารถทำงานในวันหยุดได้ไม่เกี่ยงเรื่องเวลา
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : ศรีราชา
อัตรา : 1 อัตรา ด่วนๆ   อัตราค่าจ้าง : 12000-15000 หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 25 พ.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.