งาน บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
-ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา -ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด -ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย -ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย -ประสานงานกับฝ่ายต่าง,และสามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : ถลาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคคลากรประจำโครงการ การบริหารจัดการในงาน งบประมาณค่าใชัจ่าย รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และแรงงานที่ต้องใช้ในโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตรวจสอบ/อนุมัติ/ควบคุม แผนงานหลัก, ตรวจสอบ/อนุมั/ควบคุม แผนอนุมัติ Shop Drawing,ตรวจสอบ/อนุมัติ/ควบคุม แผนอนุมัติ วัสดุ-อุปกรณ์ วางแผนการใช้วัสดุและสินค้าคงคลังไห้เกิดประสิทธิภาพ
บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : ถลาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคคลากรประจำโครงการ การบริหารจัดการในงาน งบประมาณค่าใชัจ่าย รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และแรงงานที่ต้องใช้ในโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตรวจสอบ/อนุมัติ/ควบคุม แผนงานหลัก, ตรวจสอบ/อนุมั/ควบคุม แผนอนุมัติ Shop Drawing,ตรวจสอบ/อนุมัติ/ควบคุม แผนอนุมัติ วัสดุ-อุปกรณ์ วางแผนการใช้วัสดุและสินค้าคงคลังไห้เกิดประสิทธิภาพ
บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : สามโคก
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
รับผิดชอบงานด้านการขออนุญาตกับหน่วยงานราชการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของบริษัทได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดำเนินงานขอใบอนุญาต และงานอื่นๆ ที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการตามที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงและประสบการณ์
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
-จัดทำเอกสารขออนุมัติ Memo ต่างๆ -ประสานงานรับ/โอน/ต่อ โทรศัพท์ -จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ รวมถึงต่อประกันภัยรถยนต์ -ประสานงานการจัดผึกอบรม และ การจัดกิจกรรมต่างๆ -ดูแลและจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ให้แต่ละโครงการ(ออกPR) -จัดทำเอกสารตามระบบ ISO -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
รับผิดชอบเสนอการขายโครงการแก่ลูกค้า ดูแลเรื่องงานขายโครงการ จัดทำสัญญา และให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อให้แก่ลูกค้า ติดตามลูกค้าให้เข้าเยี่ยมชมโครงการ แนะนำ Product ให้ลูกค้า จัดทำ Report ข้อมูลลูกค้า การเยี่ยมชมโครงการ กับฝ่ายการตลาด สำรวจคู่แข่งโครงการ
บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงและประสบการณ์
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
-ตรวจสอบวัสดุคงเหลือ/เปิดใบขอซื้อ PR/ติดตามวัสดุเข้าหน้างาน -ดูแลและควบคุมอุปกรณ์ รับสินค้า/เบิก-จ่ายสินค้า/จัดทำ Stock Card -ตรวจเช็คการเบิก-จ่ายเครื่องมือช่างประจำวัน -ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี   เขต : ศรีราชา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงและประสบการณ์
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- ต้อนรับลูกค้า และ อธิบายรายละเอียดคอนโดในโครงการให้แก่ลูกค้า - ชี้แจงให้ลูกค้าเห็นจุดเด่นต่างๆของคอนโดในโครงการ และ ทำการปิดการขาย - วิเคราะห์ความสามารถในการขอสินเชื่อเบื้องต้นของลูกค้า
บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : สามโคก
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000+
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
-จัดทำเอกสารขออนุมัติ Memo ต่างๆ,จัดทำเงินสดย่อยประจำโครงการ -จัดทำเอกสารส่งงานPayment ผู้รับเหมา,จัดทำเอกสารขอซื้อวัสดุต่างๆในโครงการ -บันทึกและจัดเก็บข้อมุลการจัดซื้อ-จัดจ้างต่างๆเพื่อเป็นฐานข้อมูลของโครงการ -จัดทำเอกสาร ISO และปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : ถลาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงและประสบการณ์
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- ดูแลควบคุมงาน,ตรวจงานระบบอาคารให้เป็นไปตามแบบและหลักวิศวกรรม - จัดทำรายงานก่อสร้าง เช่น รายงานความคืบหน้าประจำยวัน และขออนุมัติการทำงาน(ช่วงเวลาOT) - ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด - ตรวจสอบการส่งงวดงานผู้รับเหมาใหเป็นไปตามมาตรฐานและกฎระเบียบบริษัทฯ
บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1. ตรวจสอบ และจัดเตรียมเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ของลูกค้า 2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดเตรียมเอกสารการโอน 3. ติดต่อ กรมที่ดิน จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ 4. ตรวจสอบการเคลียร์ชุดโอนกรรมสิทธิ์ และบันทึกทะเบียนโอนเข้าระบบ 5. ตรวจสอบ และจัดเตรียมเอกสารประกอบการ ขอ/เปลี่ยนชื่อ มิเตอร์ประปา-ไฟฟ้า ให้กับลูกค้า 6. ประสานงานกับไฟฟ้า ประปาเพื่อ ขอ/เปลี่ยนชื่อ มิเตอร์ประปา-ไฟฟ้า
บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
-ขับรถบรรทุก 6ล้อ -ขับรถแบคโฮ ขุด ตักหน้าดินได้ -สามารถไปปฏิบัติงานโครงการหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายได้
บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.