เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงาน Marketing
1. คิดวางแผนงานการตลาดประจำปี 2. Create งานบนพื้นที่ Event และจัดหาร้านค้าเพื่อเพิ่มรายได้ 3. ติดต่อประสานงานกับออแกไนท์ให้เป็นไปตามข้อตกลง 4. ทำโปรโมชั่นร่วมกับร้านค้าขายในศูนย์การค้า 5. วางแผนสื่อ PR สื่อทั้งแบบ Offline และ Online 6. วางแผนการหาสปอนเซอร์เพื่อจัดงานประจำปี
23 มกราคม 2562
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
Marketing Communication Manager
1 ) ดูแลงานออกแบบสื่อโฆษณาทุกประเภทขอบริษัท 2 ) ดูแลออกแบบงาน Coporate ของบริษัท 3 ) ดูแลและอัพโหลดภาพและข้อมูลขึ้น Application 4 ) ถ่ายภาพงาน event หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 5 ) ดูแลงาน Production VDO 6 ) ดูแลและออกแบบงานสื่อโฆษณา ดิจิตัลมีเดีย FB ads, SEO, SEO, SEM, GDN, Google Business 7 ) Monitoring Response ทุกเพจของบริษัท 8 ) ควบคุมประเมินราคางานพิมพ์สื่อโฆษณา
23 มกราคม 2562
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บริหารและขายพื้นที่ (Jas Urban ศรีนครินทร์)
1.บริหารและขายพื้นที่ทั้งแบบประจำและร้านค้าชั่วคราว 2.กระตุ้นยอดขายร้านค้า OP ให้ได้ตามเป้าหมาย 3.ควบคุมและตรวจสอบพื้นที่ขายและส่วนกลาง 4.ประสานงานร้านค้าให้ได้มาตรฐานของบริษัท 5.สรุปรายงานการขาย 6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
ผู้จัดการแผนกบริหารพื้นที่เช่า Leasing
1 ) กำหนดเป้าหมายของยอดขายพื้นที่เช่า และช่วยหารายได้เพิ่ม ให้กับลูกทีม 2 ) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเอกสารในทีมขาย เช่น ใบเสนอราคา , ให้ฝ่ายลูกค้าเพื่อดำเนินการต่อเป็นเสนอขายพื้นที่เช่า 3 ) จัดตารางทีมงานสำรวจตลาดพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่เช่า 4 ) ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทและรายงานการดำเนินงาน 5 ) สำรวจตลาดพื้นที่เช่าใกล้เคียง เพื่อเปรียบเทียบเสนอบริษัท 6 ) จัดทำรายงานสรุปรายละเอียดในการดำเนินงานของยอดขายแต่ละเดือนเสนอบริษัท
23 มกราคม 2562
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
ผู้จัดการสวนสนุก Totem Kingdom (The Jas รามอินทรา)
-ดูแลระบบงานภายในร้าน -ดูแลความเรียบร้อยของพนักงาน -บริหารด้านการเงิน -ดูแลด้านการตลาดและกิจกรรมภายในร้าน -ดูแล Stock สินค้าภายในร้าน -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
PC Supervisor ( ดูแลพนักงานเชียร์เปิดเบอร์ AIS )
1.ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า และโปรโมชั่นของเอไอเอส 2.กำหนดยอดขายสินค้าเอไอเอสให้กับพนักงาน PC ให้ได้ตามเป้าหมาย 3.สร้างความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้า IT Junction 20 สาขาที่ดูแลพนักงาน PC 4.ประสานงานระหว่างส่วนกลาง และสาขา IT Junction 5.รายงานข้อมูลการขายของพนักงาน PC ที่ดูแลทุกสาขาทั่วภูมิภาค 6.สามารถบริหารการทำงานของพนักงาน PC ได้ทั้ง 20 สาขาทั่วภูมิภาค 7.จัดทำรายงานสรุปในด้านการบริหารให้กับผู้บังคับบัญชา 8.มีความรู้ความสามารถด้านการขาย และเคยบริหารหรือดูแลพนักงาน PC
23 มกราคม 2562
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
แคชเชียร์สวนสนุก (Jas Urban ศรีนครินทร์) รายได้รวม 14,000 บาทขึ้นไป
-ดูแลควบคุมสินค้า Stock -ดูแล Cashier -เชียร์ขายบัตรเครื่องเล่นที่สวนสนุก Totem Kingdom -ดูแลเด็กๆ ที่เข้ามาใช้บริการที่สวนสนุก Totem Kingdom -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 10   เงินเดือน : รายได้รวม 14,000 บาทขึ้นไป
พนักงานสวนสนุก (The Jas รามอินทรา) รายได้รวม 10,000-13,000 บาทขึ้นไป
1.ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 2.บอกวิธีการเล่นเครื่องเล่นและอุปกรณ์ 3.ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน 4.ทำความสะอาดในจุดให้บริการ เช่น พื้น อุปกรณ์เครื่องเล่น 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 10   เงินเดือน : รายได้รวม 13,000 บาทขึ้นไป
Digital Marketing (บีนส์แอนด์บราวน์)
- ดูแล Social media ของ Casa Lapin และ Rabb Coffee - สร้าง Content บน Social media,เลือกเนื้อหา จัดเตรียมเนื้อหา - บริหาร Campaign ทางการตลาด ในทุกๆช่องทาง โดยใช้สื่อ online เป็นหลัก - มีการทำการตลาดทางด้าน Offline บ้าง เช่น event - เก็บรวบรวมผลลัพธ์ในการสื่อ - สามารถวิเคราะห์ trend ต่างๆในโลก Social ได้
23 มกราคม 2562
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
Barista/Asst. Barista(ด่วนมาก)
- บริการรับออเดอร์ ทำอาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกค้า - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Budget And Control (Department Manager)
1.จัดทำรายงานเปรียบเทียบงบการเงิน 2.จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายจริงเปรียบเทียบกับ Budget/Fore cart by weekly/Monthly 3.Cash How project by weekly/Monthly 4.จัดทำ Budget /forecast report 5.ปิดงบรายเดือน/รายปี 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
พนักงานเชียร์เปิดเบอร์ AIS บิ๊กซี ปทุมธานี ( อ.เมือง จ.ปทุมธานี )
1.เชียร์เปิดเบอร์ AIS 2.ดูแลสต๊อกสินค้าให้พร้อมขายอยู่เสมอ 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 10   เงินเดือน : 12,000 บาทขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น
พนักงานเชียร์เปิดเบอร์ AIS บิ๊กซี รัตนาธิเบศน์
1.เชียร์เปิดเบอร์ AIS 2.ดูแลสต๊อกสินค้าให้พร้อมขายอยู่เสมอ 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 10   เงินเดือน : 12,000 บาทขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น
พนักงานเชียร์เปิดเบอร์ AIS บิ๊กซี สุวินทวงศ์
1.เชียร์เปิดเบอร์ AIS 2.ดูแลสต๊อกสินค้าให้พร้อมขายอยู่เสมอ 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 10   เงินเดือน : 12,000 บาทขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น
พนักงานเชียร์เปิดเบอร์ AIS บิ๊กซี แม่กลอง ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม )
1.เชียร์เปิดเบอร์ AIS 2.ดูแลสต๊อกสินค้าให้พร้อมขายอยู่เสมอ 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : 10   เงินเดือน : 12,000 บาทขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น
พนักงานเชียร์เปิดเบอร์ AIS บิ๊กซี ศรีมหาโพธิ์ (ปราจีนบุรี2)
1.เชียร์เปิดเบอร์ AIS 2.ดูแลสต๊อกสินค้าให้พร้อมขายอยู่เสมอ 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 10   เงินเดือน : 12,000 บาทขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น
พนักงานเชียร์เปิดเบอร์ AIS บิ๊กซี เพชรบุรี ( อ.เมือง จ.เพชรบุรี )
1.เชียร์เปิดเบอร์ AIS 2.ดูแลสต๊อกสินค้าให้พร้อมขายอยู่เสมอ 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด เพชรบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000 บาทขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น
พนักงานเชียร์เปิดเบอร์ AIS บิ๊กซี รามอินทรา ( กม.2 )
1.เชียร์เปิดเบอร์ AIS 2.ดูแลสต๊อกสินค้าให้พร้อมขายอยู่เสมอ 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 10   เงินเดือน : 12,000 บาทขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น
พนักงานเชียร์เปิดเบอร์ AIS บิ๊กซี รังสิตคลอง 6 ( คลองธัญญะ )
1.เชียร์เปิดเบอร์ AIS 2.ดูแลสต๊อกสินค้าให้พร้อมขายอยู่เสมอ 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 10   เงินเดือน : 12,000 บาทขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น
พนักงานเชียร์เปิดเบอร์ AIS บิ๊กซี ลาดพร้าว ( อิมพีเรียลลาดพร้าว )
1.เชียร์เปิดเบอร์ AIS 2.ดูแลสต๊อกสินค้าให้พร้อมขายอยู่เสมอ 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 10   เงินเดือน : 12,000 บาทขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 48 งาน

1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560