เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จป.วิชาชีพ
HSE Manager
บริหารจัดการงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพ
21 มีนาคม 2562
บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด ( กลุ่มบริษัทไอกะโคเกียวญี่ปุ่น)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ด่วน !!
-วางแผนและบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานดครงการอย่างเป็นระบบและเป้นไปตามมาตราฐานความปลอดภัย -ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัย -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก ,หน่วยงานราชการ -อื่นๆตามได้รับมอบหมาย
21 มีนาคม 2562
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงาร้างบริษัทหรือ ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
1. สามารถเซ็นต์ รับรองรายงาน จป.ว ได้ 2. ปฏิบัติงานตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย 5. ดูแลและตรวจสอบ และซ่อมบำรุง วัสดุอุปกรณ์ 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน
21 มีนาคม 2562
บริษัท ทอปเทค อลูกลาสซิ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Safety Auditor (Officer) (ประจำบริษัท PM Center ในเครือ CMO Group)
ตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับงานโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน ระบบป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งหมด ตรวจสอบความปลอดภัยทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
21 มีนาคม 2562
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำโรงงาน)
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** - กำกับดูแลและตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้มีความพร้อมในการใช้งาน - สอบสวนการเกิดอุบัติเหตุและวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมหาแนวทางป้องกันและแก้ไข - ตรวจหาความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เช่น เอกสาร JSA , การตรวจประจำเดือน คปอ. - ดำเนินงานจัดกิจกรรมต่างๆส่งเสริมเกี่ยวความปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพ เช่น โรงงานสีขาว กีฬาสัมพันธ์ เป็นต้น - ดำเนินงานและส่งเสริมการทำกิจกรรมเพิ่มผลผลิตภายในบริษัทฯ เช่นกิจกรรม 5ส.,QCC, โครง
21 มีนาคม 2562
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ / ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ** Solar Rooftop **
ดูแลรับผิดรับเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในโครงการก่อสร้างทั้งงาน Solar Rooftop และงานก่อสร้างอื่นๆ ได้ที่ได้รับมอบหมาย
21 มีนาคม 2562
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
-รับผิดชอบในการดำเนินงานรักษาความปลอดภัย -ตรวจสอบความปลอดภัยในงาน -สอบสวนอุบัติเหตุ -ดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับที่กฏหมายกำหนด
21 มีนาคม 2562
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ประจำสำนักงานใหญ่ ราชเทวี
- จัดทำแผนอพยพหนีไฟประจำสำนักงานใหญ่ - ตรวจสอบความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน - เสนอแนะแนวทางป้องกันแก้ไขด้านความปลอดภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกด้านความปลอดภัย - วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงและอุบัติเหตุ - สอบสวนอุบัติเหตุ - จัดทำรายงานสรุปผลด้านความปลอดภัยและจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก - ตรวจติดตามประเมินเฝ้าระวัง ป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทบทวนกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงการตรวจ
21 มีนาคม 2562
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
หัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย (LPS) ประจำสาขาอุบลราชธานี , สาขามุกดาหาร
1.ตรวจสอบสต็อกสินค้าภายใน 2.ตรวจสอบการขาย ทั้งหมด 3.ตรวจสอบการส่งสินค้า เพื่อป้องกันการสูญเสียภายในบริษัท 4.ดูแลทรัพย์สินภายในบริษัท 5.
21 มีนาคม 2562
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 2 อัตรา ด่วน!!!   เงินเดือน : 15,000+ หรือตามตกลง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน
1.ให้คำแนะนำแก้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2.ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3.สอบสวนและจัดทำรายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินเสียหายของโรงงาน 4.ตรวจติดตามและรายงานผลการแก้ไขอันเนื่องมาจากเกิดอุบัติเหตุทรัพย์สินเสียหายของโรงงาน 5.ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในโรงงานให้อยู่ในระเบียนวินัย 6.อบรมพนักงานปฏิบัติงานปลอดภัยจากเหตุอันจะเกิดความไม่ปลอดภัย 7.อบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยใหม่ เพื่อให้เข้าใจพื้นที่ และวิธีการปฏิบัติงาน
21 มีนาคม 2562
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 450 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 45 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560