เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จป.วิชาชีพ
จป.วิชาชีพ
- กำกับดูแลความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ประสานงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก/่ส่วนราชการ - รายงานผลการดำเนิดงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง - ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท จงสถิตย์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) - อยู่ในโครงการอรุณสุนทรี แฟคตอรีแลนด์ (ประจำบางบัวทอง ถนน345 / อยู่ใกล้วัดลำโพ อำเภอคลองข่อย)
- สามารถจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยได้ - มีความรู้เกี่ยวกับเอกสาร คปอ. / การจัดตั้ง - สามารถปฏิบัติหน้าที่หน้างานกรณีพนักงานเกิดอุบัติเหตุ - ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์ซาลาเปา)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : ไม่จำกัด (ด่วนที่สุด   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ( จป.วิชาชีพ )
ดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมทั้งวางระบบความปลอดภัยในการทำงาน
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท นิวแม็ก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
ตรวจสอบและแนะนำเกี่ยวกับเรื่องคามปลอดภัยให้กับนายจ้างและผู้ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงในการทำงาน วางแผนและกำกับให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ตรวจสอบและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุและเสนอแนวทางแก้ไข
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
จป.วิชาชีพ ( สุรรณบุรี, สิงห์บุรี และ สงขลา )
- กำหนดแผน ดำเนินการตรวจ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัย - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - เสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง - ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ไฟ ดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน ฯลฯ - แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 20,000 - 25,000 บาท
จป.วิชาชีพ
- จัดทำรายละเอียดของแผนงานด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย - สำรวจ วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการทำงานของฝ่ายงานต่างๆ และนำเสนอมาตรการความปลอดภัย หรือแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น - ตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปรับปรุงสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัย - วิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการป้องกันในอนาคต - จัดฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่พนักงาน - จัดทำคู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับความปลอดภัยในก
16 พฤศจิกายน 2561
จป. วิชาชีพ
ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภาย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
Master Laundry
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามแต่ตกลง และความสามารถ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
- ดูแลจัดระเบียบ จัดอบรมให้คำแนะนำความปลอดภัย - ตรวจเช็คความสุ่มเสี่ยงในเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์และความพร้อมของคนในการเข้าพื้นที่ - อื่นๆ
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เค พี คอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน-สาขาพิจิตร
1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3. ให้พนักงานปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำ หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 4. สำรวจสภาพการทำงาน และรายงานสภาพความไม่ปลอดภัยตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อนายจ้าง 5. รายงานการเกิดการประสบอุบัติเหตุอันตราย หรือการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของลูกจ้าง ต่อนายจ้างโด
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด พิจิตร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 443 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 45 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560