เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จป.วิชาชีพ
จป.วิชาชีพ (รับผู้ชายเท่านั้น)
ตรวจสอบ ความปลอดภัยภายในโรงงาน ตรวจสอบเครื่องมือ ต่างๆ และวิธีการใช้ของพนักงานว่าใช้อย่างปลอดภัยไหม
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
24 พฤษภาคม 2562
(STGT-HY) หัวหน้าส่วน - หัวหน้าส่วนอาวุโส ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) ปฏิบัติงาน บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (TH) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
บริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ควบคุมและป้องกันอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่ในการตกลง
24 พฤษภาคม 2562
จป.วิชาชีพ หรือจป.เทคนิค (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ในการจัดทำรายงานด้านความปลอดภัย การแนะนำควบคุมลูกจ้างให้ปฏิบัติงานตามกฎด้านความปลอดภัย รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่างๆ และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำโครงการก่อสร้างโรงงานสายการผลิตน้ำดื่ม PET อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี * สัญญาจ้าง 6 เดือน มีเงินเดือนและประกันสังคม *
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
24 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
- จัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในหน่่วยงาน แผนป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม - ตรวจสอบติดตามวิธีการทำงานและสภาพการทำงานในหน่วยงานก่อสร้าง ให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน - รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัย ตามที่ได้วางแผนไว้
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
24 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (กลุ่มธุรกิจก่อสร้างและบำรุงถนน)
1.บริหารจัดการ ควบคุม และดูแลงานด้านความปลอดภัย ภายในสำนักงานสนามต่างๆของบริษัท ให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงงานด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือน
24 พฤษภาคม 2562
จป.วิชาชีพ ( รับสมัครด่วนมาก...... )
- จัดการและวางแผนงานด้านความปลอดภัย ร่วมกำหนดแนวทางและมาตราฐานความปลอดภัย ให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัย - ร่วมสอบสวนแก้ปัญหา รวมถึงหาแนวทางในการป้องกัน กรณีการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ
บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
24 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและชีวอนามัยวิชาชีพ จป.วิชาชีพ
1. จัดทำแผนงานความปลอดภัยและดำเนินการและรายงานผลการดำเนินตามแผนงานฯ ประจำปี 2. สำรวจพิ้นที่โรงงานด้านความปลอดภัยและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไข 3. จัดมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานการฝึกซ้อม 5. จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย ตามกฏหมายที่กำหนด (จปว. 3 เดือน/ครั้ง) 6. ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือเดือนละ 1 ครั้ง,อุปกรณ์ฉุกเฉินต่าง พร้อมจัดทำแผนที่ตั้งฯ 7. ตรวจสอบและทำการทดลสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิน อย่างน้อย 1
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : N-A
24 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ
1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4.ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ 5. ตรวจสอบส
บริษัท หินอ่อน จำกัด
จังหวัด สระบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ( จป.วิชาชีพ )
ดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมทั้งวางระบบความปลอดภัยในการทำงาน
บริษัท นิวแม็ก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
24 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
- ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง - ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
24 พฤษภาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 444 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 45 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560