เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จป.วิชาชีพ
ดูแลงานด้านความปลอดภัยโครงการก่อสร้างทั้งระบบ
บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
-ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านความปลอดภัย -ตรวจความปลอดภัยในที่ทำงาน หาอุปกรณ์ความปลอดภัยให้พนักงาน ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม -อบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่ -จัดทำแผนฉุกเฉิน -เก็บสถิติอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย -จัดกิจกรรมความปลอดภัย -รับผิดชอบงานดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานของโรงงาน -ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน -วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตราการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอ -วิเครา
Tumtook Group
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 16000-20000
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6. แนะนำให้ลูกจ้างป
บริษัท สตาร์ พรีซิชั่น อินดัสเทรียล จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000-20,000
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
- วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน - รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วยจากการทำงาน - ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นๆ
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 16,700-18,000
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
วางแผนและบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
1.จัดทำแผนงานประจำปีของแผนกความปลอดภัย 2.จัดทำนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัย ชีวอนามัย 3.ดูแลระบบบริหารความปลอดภัยในองค์กรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด 4.ประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน 5.กำหนดมาตราการป้องกันขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดกัย 6.ตรวจสอบ วิเคราะห์ สอบสวน การเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน 7.งานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
1. สามารถเซ็นต์ รับรองรายงาน จป.ว ได้ 2. ปฏิบัติงานตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย 5. ดูแลและตรวจสอบ และซ่อมบำรุง วัสดุอุปกรณ์ 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน
บริษัท ทอปเทค อลูกลาสซิ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
- ดำเนินการงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้อง และตามนโยบายบริษัทฯ - กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี - ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมงานด้านความปลอดภัย / จัดอบรมป้องกัน และฝึกซ้อมประจำปี - จัดทำรายงาน วิเคราะห์ แก้ไข นำเสนอ ให้บริษัทฯ ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
จัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม จัดทำรายงานประจำเดือน จัดทำแผน และตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด ตรัง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 - 25,000
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
1. จัดการด้านกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 2. ดูแลเอกสาร จดหมายเข้า – ออก และบันทึกในส่วนที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำการประเมินความเสี่ยงได้ 4. จัดทำ Report ที่เกี่ยวข้องกับงานความปลอดภัย 5. ช่วยสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยและกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย 6. ปฏิบัตงานที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 414 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 42 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562