ค้นหาจากงานประเภท
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จป.วิชาชีพ
ตรวจสอบ วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,000 - 25,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
1.ร่วมตรวจความปลอดภัยในที่ทำงาน หาอุปกรณ์ความปลอดภัยให้พนักงาน 2. เก็บสถิติอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย 3. จัดประชุม ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านความปลอดภัย 4. ดูแลระบบรักษาความปลอดภัย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000-18000
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
1. ดูแลระบบความปลอดภัยในการทำงานของโรงงาน 2. ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับคนงาน 3. จัดทำรายงานตามที่หน่วยงานราชการกำหนด
บริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : รัตภูมิ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6. แนะนำให้ลูกจ้างป
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 16 ม.ค. 2564
- ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย - ตรวจประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานและดำเนินการแก้ไข - เป็นวิทยากรในการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน - ดำเนินการส่งกำจัดของเสียกากอุตสาหกรรม และรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม(งานสิ่งแวดล้อม) - ดำเนินการด้านระบบบริหารอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน(OHSAS 18001) - ปฏิบัติตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 - ควบคุมการกำจัดกากอุตสาหกรรม - ควบคุมระบบน้ำดื่มภายในบริษัท - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบั
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED.
จังหวัด อยุธยา   เขต : บางไทร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000-20000
วันที่ : 16 ม.ค. 2564
1.รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.งานด้านกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 3.ด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : จะนะ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 16 ม.ค. 2564
1.ดูแลความเรียบร้อยของงานด้านความปลอดภัย 2.ดูแลความเรียบร้อยด้านงานบริการ ช่วยเหลือ ด้านสาธารณูปโภค เช่น การตรวจเช็คจุดชำรุดต่างๆ ให้กลับมาใช้ได้ปกติ 3. ติดต่อหน่วยงานราชาการด้านนอก 4.ประสานงานทั้งภายใน และภายนอก ให้เกิดความสำเร็จในงาน
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 ม.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 352 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 36 »

โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.