ค้นหาจากงานประเภท
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จป.วิชาชีพ
เพื่อรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน งานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพตามระบบมาตรฐานต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและการติดต่อหน่วยงานราชการและการปฏิบัติงานขั้นต้นของแผนกบุคคล
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : xx,xxx
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
ตรวจสอบระบบสัญญาณบุกรุกผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป นั่งปฏิบัติงานในห้องปฏิติบัติการควบคุม
THAI SECOM SECURITY Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 (ยังไม่รวมโอที)
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน มีหน้าที่ต่อไปนี้ 1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3.วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 4. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 5. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิ
THAI SECOM SECURITY Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4.วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6.แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเ
บริษัท จีเอฟซีเอ จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม   เขต : อัมพวา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 -20,000
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
1. การจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยง - รวบรวมขั้นตอนการทำงานสำหรับประเมินความเสี่ยง - สอดส่อง ตรวจตรา ตรวจสอบความปลอดภัยในทำงานและรายงานผลการตรวจความปลออดภัย ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด - รายงานผลการตรวจความปลอดภัย และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไข - รวบรวมและวิเคราะห์เพื่อจัดทำนโยบายความปลอดภัยในการทำงาน - จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย
บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
1.วางแผนงานด้านความปลอดภัย - วางแผนงานโครงการ และมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง 2.จัดทำแผนงาน โครงการด้านความปลอดภัย - กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบคำสั่ง หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน - แนะนำ ฝึกสอน อบรม ลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน - รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และจัดทำรายการ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างเสนอผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานราชการ
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
ควบดุม ดูแลรับผิดชอบ บริหารจัด งานด้านความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายคุณภาพของบริษัท
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ตรัง   เขต : กันตัง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
1.วางแผน และดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล เก็บสถิติ ประเมินความเสี่ยง และจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3.ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานตามกฏหมาย กฏระเบียบ มาตรฐาน ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 4.จัดทำรายงานการวิเคราะห์สอบสวนอุบัตเหตุ อุบัติการณ์ และแนวทางในการป้องกันแก้ไข 5.ทบทวนแผนและกำหนดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินขององค์กร 6.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 7.ร
บริษัท เอส.ดี.บี.คอนสตัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 363 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 37 »

คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.