ประกาศรับสมัครงาน บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
งาน บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
1. ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตทั้งหมด 2. ติดตามและตรวจสอบการทำงานทั้งหมด ภายในโรงงาน 3. รายงานผลการดำเนินงานภายในโรงงาน ต่อหัวหน้าฝ่ายผลิต 4. จัดเก็บบันทึกคุณภาพที่เกี่ยวข้อง ต่อหัวหน้าฝ่ายผลิต
บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 16,000บาท ผ่านโปร4เดือนหรือ120วัน ปรับ 19,000บาท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
1. ควบคุมดูแลเครื่องจักรระหว่างที่มีการผลิต 2. ซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์เมื่อเสีย 3. ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา
บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 15,000บาท ผ่านโปรปรับ 16,000 บาท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
1.ตรวจสอบคุณภาพของตัวอย่างทุกขั้นตอนการผลิต 2.รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตให้บังคับบัญชารับทราบ 3.เก็บตัวอย่างและส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามระยะเวลาที่กำหนด
บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,620 บาท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
1.ควบคุมตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,620 บาท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
1.งานควบคุมดูแลและกระบวนการบรรจุซอส และงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,620 บาท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
ขับรถโฟล์คลิฟท์ขึ้นสินค้าและลงสินค้าในกระบวนการผลิต
บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 10,620 บาท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
1.บันทึกผลการควบคุม/ผลการบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์/โครงสร้างพื้นฐาน 2.เบิกอะไหล่ 3.บันทึกผลการควบคุมการใช้สารเคมี 4.บันทึกผลการควบคุม/การทำความสะอาดเครื่องแก้ว 5.บันทึกการทำความสะอาด 6.บันทึกไฟฟ้าดับ 7.ปฎบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 15,000บาท ผ่านโปรปรับ 16,000 บาท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
1.สรุปยอดรอบการใช้รถของบริษัทชลสถิตย์ จำกัด / เดือน ฝ่ายบัญชีทุกๆสิ้นเดือน 2.จัดทำKPI ของแผนกขนส่งจากบันทึกรอบการใช้รถบริษัท 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,620 บาท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต - จัดรายงานสรุปยอดการใช้วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ในแต่ละเดือน
บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 16,000บาท ผ่านโปรปรับ19,000บาท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
บันทึกเช็ครับ-จ่ายตัดเช็ค ติดต่อประสานงานกับธนาคารเพื่อตรวจสอบยอดเช็ค งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000บาท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
ทำงานตามกระบวนที่เป็นไปตามแผนการผลิตของบริษัทฯ
บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : หลายอัตรา ด่วนมาก   อัตราค่าจ้าง : วันละ354บาท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิต
บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 16,000บาท ผ่านโปร4เดือนหรือ120วัน ปรับ19,000บาท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐต่างๆ
บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000 บาท ( ผ่านโปร4เดือนหรือ120วัน ปรับ 19,000 บาท )
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
ควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์/โครงสร้างพื้นฐาน บัณทึกคุณภาพในระบบ ISO,HACCP,GMP
บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000บาท ผ่านโปรปรับ 16,000 บาท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
ดูแลกระบวนการหมักน้ำส้มสายชูกลั่น
บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 10,620 บาท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
ควบคุมกระบวนการผลิต
บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
ดูแลสวนและงานที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : วันละ 354 บาท และสวัสดิการต่างๆของบริษัท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.