งาน บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด
วางแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ติดต่อกประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000-20000 ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด
1. บันทึกรายการทางบัญชีให้ถูกต้องและครบถ้วน 2. จัดทำรายงานสรุปทางการเงิน 3. จัดเก็บเอกสารทางการเงินและบัญชีอย่างเป็นระบบ 4. รับผิดชอบให้ระบบบัญชีขององค์กรสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายภาษีอากร 5. ตรวจสอบความถูกต้องรายการทางบัญชี และรายการทางภาษี แต่ละเดือน 6. งานอื่นๆตามที่มอบหมาย
บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด
1. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 2. จัดทำรายงานการตรวจสอบประจำวัน 3. บำรุงรักษาอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพ 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : ไม่จำกัด   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 22 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด
ปฏิบัติงานงานด้านความปลอดภัยตามที่กฏหมายกำหนด และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000 ขึ้นไป
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด
จัดเตรียมงานตัวอย่างให้ฝ่ายขายและออกแบบ ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด
1. ควบคุมงานฝ่ายซ่อมบำรุงทั้งหมด 2. บริหารจัดการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร 3. บริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด
1. รับผิดชอบงานดูแลความพร้อมในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามคุณภาพและปริมาณตามแผนงานการผลิตที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ควบคุมเครื่องฉีดปรับ set เครื่องฉีดพลาสติกและเครื่อง Silicone 3. ซ่อมและดูแลเครื่องฉีดพลาสติกและเครื่องซิลิโคน 3. มีความรู้ประสบการณ์ด้านเครื่องฉีดพลาสติกและเครื่อง Silicone จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : หลายตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 22 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด
1. วางกลยุทธ์และปรับปรุงแผนการตลาด และนำไปปฏิบัติจนสำเร็จลุล่วง 2. วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3. พัฒนาสินค้า บริการ เพื่อการตลาด และสนับสนุนฝ่ายขายให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย 4. ประสานงาน แปลภาษา ให้ข้อมูล และอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 5. ควบคุมกระบวนการส่งออกสินค้า ตาม Order ของลูกค้าที่สั่งสินค้าเข้ามาจากประเทศเวียดนาม
บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด
1.ควบคุมกระบวนการผสมสีทั้งหมดของโรงงาน 2.ควบคุมพนักงานให้ทำงานตามขั้นตอนของการผสมสี 3.ควบคุมคุณภาพสี
บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 22 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.