ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท เพาเวอร์ ครอป จำกัด
1.ประสานงานภายในและภายนอกองค์การ 2.ทำข้อมูลเทียบราคาสินค้าจากต่างประเทศ และ ส่งข้อมูลแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา 3.ทำเอกสารใบสั่งซื้อ PO 4.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับงานจัดซื้อต่างประเทศ และ ปฏิบัติตามระบบขั้นตอนของทางบริษัทฯ 5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เพาเวอร์ ครอป จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000 บาท/เดือน
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เพาเวอร์ ครอป จำกัด
1.ลงตารางการจ่ายเงิน ส่งผู้บริหาร 2.ตัดชำระหนี้เจ้าหนี้ ที่ทำการจ่ายเงินแล้ว 3.ทำหนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย 4.ยื่นแบบภงด.53 และ ภงด.1 5.ดูแลเรื่องการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายของบริษัท ให้ตรงตามวันครบกำหนดชำระ 6.ติดตามทวงถาม ลูกหนี้ค้างชำระ กับพนักงานขาย 7.จัดเก็บเอกสารทางการเงิน และ เอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับบัญชี-การเงิน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 8.แยกเอกสารค่าใช้จ่ายของบริษัทส่งสำนักงานบัญชี 9.สรุปค่าใช้จ่ายของบริษัททั้งหมด ส่งให้ผู้บริหารทุกเดือน 10.ทำตารางตรวจสอบเช็คที่เข้าฝากธนาคาร เที
บริษัท เพาเวอร์ ครอป จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 บาท
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เพาเวอร์ ครอป จำกัด
- วางแผน และ ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการผลิต - ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสายงานการผลิต - ดูแลพนักงานภายใต้บังคับบัญชา - ควบคุมและดูแลการจัดเก็บสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ - ควบคุมและดูแลการตรวจเช็คสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆก่อนรับเข้าคลังสินค้าและก่อนจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง - รายงานปัญหาที่ตรวจพบในแต่ละวัน - ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการทำงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เพาเวอร์ ครอป จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 17,000 บาท (รวมโอที 20,000+)
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เพาเวอร์ ครอป จำกัด
1.ตรวจเอกสารรับชำระหนี้ลูกหนี้ และ เขียนลง Statement 2.ปฏิบัติงานข้างนอกตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และ ฝ่ายงานต่างๆ 3.เก็บเอกสารต่างๆที่เป็นส่วนงานฝ่ายบริหาร 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เพาเวอร์ ครอป จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาท -13,000 บาท
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เพาเวอร์ ครอป จำกัด
1.นำบิลขายที่มีของพร้อมจัดส่งลงไปจัดของในโกดัง และ เขียนลง Stock card ทุกครั้งที่เบิกสินค้า 2.จัดของเรียบร้อยตามบิลขายแล้ว นำใบปะหน้าลัง มาแปะหน้าลัง 3.ถ่ายรูป Stock card สินค้าที่เบิกออกตามบิลขายที่มีของพร้อมส่ง 4.โพสรูป Stock card 5.ตรวจสอบความถูกต้องของบิลกับสินค้าที่จัด และใบปะหน้าลัง 6.ลงข้อมูลตาราง Excel ตามรายการส่งของประจำวัน (แยกตามรถส่งของ) 7.เช็คบิลส่งของคืนจากขนส่ง พร้อมใบขนส่ง และ ลงในตาราง Excel รายการส่งของประจำวัน (ลงวันที่ที่ได้รับบิลคืนจากขนส่ง ในช่องวันที่ที่รับบิลคืน)
บริษัท เพาเวอร์ ครอป จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เพาเวอร์ ครอป จำกัด
- นับอุปกรณ์ในสต็อกที่คงเหลือ - จัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ในสต็อก , ตามหมวดหมู่ ( ลงโปรแกรม Excel, โปรแกรม BC Account ) - ตรวจรับอุปกรณ์เข้า - เบิกจ่ายอุปกรณ์ให้กับพนักงาน - ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เพาเวอร์ ครอป จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาท - 14,000 บาท (หรือตามที่ตกลง)
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เพาเวอร์ ครอป จำกัด
หน้าที่ ฝ่ายจัดส่งสินค้า - ประสานงานกับฝ่ายออกบิลในการจัดเตรียมสินค้า - เช็คสต๊อกสินค้าคงคลัง - คีย์ข้อมูลในโปรแกรม - ตรวจนับและจัดเตรียมสินค้าพร้อมส่ง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
บริษัท เพาเวอร์ ครอป จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000 บาท
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เพาเวอร์ ครอป จำกัด
ขายสินค้าและดูแลหลังการขาย ประจำเขต -ภาคกลาง -ภาคตะวันออก -ภาคตะวันตก -ภาคเหนือตอนบน -ภาคเหนือตอนล่าง -ภาคอีสาน
บริษัท เพาเวอร์ ครอป จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000+ค่าคอมมิสชั่นและเบี้ยเลี้ยง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เพาเวอร์ ครอป จำกัด
- ประสานงานกับทางฝ่ายขาย - จองออเดอร์ให้เซลล์ / เปิดบิลขาย - ตัดชำระหนี้ของลูกหนี้ - จัดเก็บเอกสารต่างๆ เข้าแฟ้ม - คิดค่าคอมให้เซลล์ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เพาเวอร์ ครอป จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท (หรือตามที่ตกลง)
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 159 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 16 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.