ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท รักษาความปลอดภัย โปร-แอ๊คทีฟ การ์ด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
1. ตรวจทรัพย์สิน อาคารสถานที่ที่รับมอบให้ละเอียดถูกต้องทุกครั้งที่เข้าและออกจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมด้วยลงนามรับ ส่งมอบไว้เป็นหลักฐานและดูแลทรัพย์สินตลอดจน สถานที่ทำการต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ 2. ดูแลระวังรักษาทรัพย์สิน และอาคารที่รับผิดชอบไว้อย่าให้เกิดอันตราย และสูญหายหรือเสียหาย 3. รายงานเหตุการณ์ประจำวัน ต่อผู้บังคับบัญชา 4. ตรวจตราบุคคลที่เข้าไปในบริเวณพื้นที่ หากไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ดังกล่าว ต้องแจ้งบุคคลนั้นทราบ และให้ออกไปจากพื้นที่บริเวณนั้น กรณีตรวจพบ
บริษัท รักษาความปลอดภัย โปร-แอ๊คทีฟ การ์ด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : จำนวนมาก   อัตราค่าจ้าง : 530++/วัน
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท เอ เอส แอนด์ ดี อุตสาหกรรม จำกัด
1.บันทึกรับ-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ในโปรแกรมสำเร็จรูป 2.เช็คสต็อกและลงข้อมูลสต็อกสินค้าลงในระบบ 3.ควบคุมดูแล รายงานสต๊อก update 4.ตรวจนับสต๊อกคงเหลือ และวัสดุ 5.จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มตามหวดหมู่ 6.สามารถยกของหนักได้ 7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย **ปฏิบัติงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน และนักขัตฤกษ์ เวลาทำงาน 08.00น.-17.00น.**
บริษัท เอ เอส แอนด์ ดี อุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11,000+++
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท เพาเวอร์ ครอป จำกัด
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน
บริษัท เพาเวอร์ ครอป จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าแรง 331 บาท/วัน (OT ชม.ละ 62.06 บาท, วันหยุด 2 แรง)
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท เพาเวอร์ ครอป จำกัด
- โพสต์ /เสนอขายสินค้าของบริษัทตามช่องทางออนไลน์ - ให้ความรู้ รายละเอียด คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ - ตอบคำถามและคอนเฟิร์มออเดอร์ - ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับสินค้าให้กับลูกค้าที่สอบถาม - จัดทำ Content บทความการสื่อสาร ทางตลาดออนไลน์ - ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสั่งซื้อของลูกค้า
บริษัท เพาเวอร์ ครอป จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท เพาเวอร์ ครอป จำกัด
ขายสินค้าและดูแลหลังการขาย ประจำเขต -ภาคกลาง -ภาคตะวันออก -ภาคตะวันตก -ภาคเหนือตอนบน -ภาคเหนือตอนล่าง -ภาคอีสาน
บริษัท เพาเวอร์ ครอป จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000+ค่าคอมมิสชั่นและเบี้ยเลี้ยง
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท เพาเวอร์ ครอป จำกัด
ศึกษาสินค้าของทางบริษัท เพื่อแนะนำและให้ความรู้กับเกษตรกร - ตั้งบูธช่วยขายหน้าร้านลูกค้า, เชียร์ขายสินค้า และแนะนำสินค้าของทางบริษัทให้กับเกษตรกร - จัดทำแปลงสาธิตผลิตภัณฑ์ให้เกษตรกร และสินค้าตามความเหมาะสม - ติดตามความคืบหน้าของการทำแปลงสาธิต พร้อมรายงานผล - จัดประชุมทางวิชาการ - ส่งเสริมให้ความรู้ด้านสินค้า - จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ - อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เพาเวอร์ ครอป จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 + เบี้ยเลี้ยง
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร - แก้ไขปัญหาเครื่องจักรเมื่อเสีย - บำรุงรักษาเชิงป้องกัน - ซ่อมบำรุงรถโฟค์ลิฟท์ - สามารถทำงานเชื่อมได้
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 20,000
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
-ดำเนินการประกอบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุงเครื่องจักร -ดูแลควบคุมเครื่องจักรประเภทงานเชื่่อมไฟฟ้า -จัดทำชิ้นงานเชื่อมไฟฟ้า -งานอื่นๆที่ไดัรับมอบหมาย
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 2 อัตรา ด่วน...ด่วน   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสรางบริษัทฯ
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ได้ทำการผลิตมา ตรวจรอยเชื่อม รอยอาก และสี งานประตู-รั้ว เหล็กและอลูมิเนียม
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
ผลิตถังพาสติกให้ได้ตามแผนที่บริษัทได้กำหนดไว้
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าแรงขั้นต่ำ
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 168 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 17 »

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.