ค้นหาจากงานประเภท
โรงงาน, การผลิต, ควบคุมคุณภาพ
1. ควบคุมการเดินเครื่องตัดถุงพลาสติก ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในแต่ละวัน 2. ดูแลการทำงานของเครื่องจักร ตลอดการผลิตในแต่ละวัน เพื่อให้เครื่องจักรเดินงานอย่างต่อเนื่อง การดูแลรักษาเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพปกติเสมอ 3. เปลี่ยนงานผลิตตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันและผลิตได้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด 4. ผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน ด้านคุณภาพที่วางไว้เพื่อให้ได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพ รวมทั้งมีการบันทึกการตรวจสอบคุณภาพต่างๆ ในใบรายงานการผลิต และการควบคุมของเสียในการผลิต 5. งาน
บริษัท เฟลคซ์ - ไอเบิล พลาส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : -
วันที่ : 7 ส.ค. 2563
1. ควบคุมการเดินเครื่องเคลือบ และเครื่องติดกาว ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในแต่ละวัน 2. ดูแลการทำงานของเครื่องจักร ตลอดการผลิตในแต่ละวัน เพื่อให้เครื่องจักรเดินงานอย่างต่อเนื่อง การดูแลรักษาเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพปกติเสมอ 3. เปลี่ยนงานผลิตตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันและผลิตได้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด 4. ผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน ด้านคุณภาพที่วางไว้เพื่อให้ได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพ รวมทั้งมีการบันทึกการตรวจสอบคุณภาพต่างๆ ในใบรายงานการผลิต และการควบคุมของเสียในการผลิต
บริษัท เฟลคซ์ - ไอเบิล พลาส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : -
วันที่ : 7 ส.ค. 2563
1. ช่วยควบคุมดูแลเครื่องจักร ให้การผลิตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 2. ปฎิบัติงานตามที่ได้รับคำสั่งหรือชี้แจงจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เฟลคซ์ - ไอเบิล พลาส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : -
วันที่ : 7 ส.ค. 2563
1. ขับรถโฟล์คลิฟท์ ในการเคลื่อนย้ายสินค้า (จัดเก็บวัตถุดิบ-สินค้าสำเร็จรูปเข้าคลังสินค้า / ส่งวัตถุดิบเข้าฝ่ายผลิต / จัดสินค้าเพื่อขึ้นรถขนส่ง) 2. ดูแลและบำรุงรักษารถโฟล์คฯ ให้อยู่ในสภาพใช้งาน 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟลคซ์ - ไอเบิล พลาส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 331 บาท/วัน
วันที่ : 7 ส.ค. 2563
1. ควบคุมการเดินเครื่องจักรผลิตแผ่นพลาสติก ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในแต่ละวัน 2. ดูแลการทำงานของเครื่องจักร ตลอดการผลิตในแต่ละวัน เพื่อให้เครื่องจักรเดินงานอย่างต่อเนื่อง การดูแลรักษาเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพปกติเสมอ 3. ผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน ด้านคุณภาพที่วางไว้เพื่อให้ได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพ รวมทั้งมีการบันทึกการตรวจสอบคุณภาพต่างๆ ในใบรายงานการผลิต และการควบคุมของเสียในการผลิต 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟลคซ์ - ไอเบิล พลาส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : -
วันที่ : 7 ส.ค. 2563
-พับผ้า -แพ็คสินค้า -จัดเรียงสินค้า -และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท นิยมตรง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 7 ส.ค. 2563
- ดำเนินการควบคุม จัดทำบัญชีรายชื่อ (Master List) เครื่องมือวัดและทดสอบให้ครอลคลุมทั้งบริษัท - ดำเนินการสอบเทียบภายใน และประสานงานหน่วยสอบเทียบภายนอก ตามแผนที่กำหนด - ประเมินความใช้ได้ของเครื่องมือตามใบรับรองการสอบเทียบ - ดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือวัดที่มีความผิดปกติ ชำรุด และประสานงานช่างภายนอก กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้เอง - จัดอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้และการดูแลเครื่องมือวัดอย่างถูกต้อง - ปฎิบัติงานด้านการรับตัวอย่างทดสอบ - ออกรายงานผลทดสอบ ตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 -
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 7 ส.ค. 2563
• Lab : ตรวจสอบค่าเคมีต่างๆ,เก็บตัวอย่าง,จัดทำรายงานและบันทึกผล • Trimming : ตรวจสอบกระบวนการในไลน์ผลิต,รายงานปัญหา,จัดทำรายงานและบันทึกผล • Seam : ตรวจสอบการซีมของกระป๋อง,ถุง รายงานปัญหา,จัดทำรายงานและบันทึกผล • Raw material : ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนรับเข้าระบบ ,เก็บตัวอย่าง,จัดทำรายงานและบันทึกผล สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์โทร : 09-4253-5111 คุณกัญ
บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : 11,000(ไม่รวมโอทีและค่ากะ)
วันที่ : 7 ส.ค. 2563
1.ผลิตสินค้าได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานและจำนวนตามแผนผลิต 2.ทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน เครื่องมือเครื่องจักรได้ถูกต้องเหมาะสม 3.ประสานงานภายในทีมเพื่อให้เกิดการทำงานที่ราบรื่น 4.รายงานความผิดปกติของคน, เครื่องมือและเครื่องจักรที่เกิดขึ้นในส่วนของการผลิต 5.พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานตามการสอนงานของผู้ฝึกสอน
Synova
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : เงินเดือนตาม เงื่อนไขบริษัท
วันที่ : 7 ส.ค. 2563
ผลิตเบเกอรี่ เค้ก ขนมปัง เครื่องดื่ม
Synova
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 10   เงินเดือน : xxx
วันที่ : 7 ส.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1498 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 150 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.