เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
โรงงาน, การผลิต, ควบคุมคุณภาพ
ช่างกลโรงงาน
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท กู๊ด บ็อกซ์ แพ็ค จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามตกลง
15 กรกฎาคม 2562
พนักงานสต๊อค **ด่วน**
เช็คสินค้าและ ควบคุมสต๊อคสินค้าที่รับผิดชอบ ลงโปรแกรม
บริษัท บีเค ซอฟท์อิเมจ เท็คโนโลยี จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12000 +++ หรือตามข้อตกลง
15 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC Line) ประจำนิคมฯ บางปู 12B
ควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้า ตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน กระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิต ตามเป้าหมาย และเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ------------------------------------------------- 1.ชาย/หญิง อายุ 18 - 30 ปี 2.วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป 3.ละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีไหวพริบ 4.มีความรับผิดชอบสูง และมีระเบียบวินัยเคร่งครัด 5.สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันสูง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 6.มีทักษะในการสือสารที่ดี และสามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ 7.สามารถทำงานเป็นกะไ
บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 9,750 บาทขึ้นไป
15 กรกฎาคม 2562
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
ดูแลรับผิดชอบด้านการตรวจสอบคณภาพสินค้า วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ตอบข้อร้องเรียนลูกค้า รับAudit GMP จากหน่วยงานภายนอก ตรวจ Audit Supplier จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ ควบคุมค่าใช้จ่ายในแผนก และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
15 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่กำกับผู้ให้บริการ (QC สาขา)
1. ตรวจความสะอาดพร้อมใช้งานอาคารและสถานที่ของสาขาทั่วประเทศ 2. กำกับดูแลผู้รับเหมางานทำความสะอาดให้ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด 3. ประสานงานผู้รับเหมา 4. ประสานงานและตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้างบริการ 5. รายงานสุรปผล
เจ้าหน้าที่ OMT
1. ติดตามงานให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ รวมถึงผลักดันให้ทีมงานดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 2. ผลักดันและประสานงานให้เกิดการวางแผนกลยุทธ์ของฝ่ายงาน 3. กำหนดแนวทางการควบคุม/ตรวจสอบคุณภาพของงานในแต่ละกระบวนการ รวมถึงเข้าไปสุ่มตรวจคุณภาพของงานในแต่ละกระบวนการตามที่กำหนดไว้ 4. อกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในฝ่าย 5. จัดทำคู่มือการทำงาน และฝึกอบรมให้พนักงานภายในฝ่าย
เจ้าหน้าที่ SQM
1. บริหาร/จัดการทรัพยากร ที่มีอยู่ในฝ่ายงานให้สอดคล้องกับปริมาณงาน/งบประมาณของฝ่ายงาน 2. บริหาร Resource (focus capacity) ให้สอดคล้องปริมาณงานในแต่ละกระบวนการ (Balance Demand & Supply) 3. กำหนดตัวชี้วัดในการทำงานแต่ละกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. วิเคราะห์ข้อมูลและสามารถระบุข้อสังเกตที่อาจเป็นประเด็น(ทั้งในด้านดีและด้านลบ)ในกระบวนการทำงาน"
ผู้จัดการฝ่าย QC และ เจ้าหน้าที่ QC
1. Inform Requestor 2. วิเคราะห์ และ ให้คำปรึกษา FM Solution 3. เปรียบเทียบราคา ผู้รับเหมา(Special List) 4. Estimate Cost (Standard Price list) 5. Operation Dashboard (Weekly Meeting) 6. QC งานซ่อม 7. ตรวจสอบ รายละเอียด คุณภาพงาน 8. Request ช้ำ/ติดตามงาน 9. MA QC Plan 10.รับงาน/ตามงาน 11.เอกสารเข้า/ออก(งานซ่อม) 12. smart serve 13. smart building
พนักงานไลน์ผลิต
1.จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับแพ็คกิ้ง 2.แพ็คกิ้ง (ลังสินค้าสำเร็จรูป) 3.ชั่งและทำใบชั่งน้ำหนัก 4.นำลังสินค้าสำเร็จรูปไปยังพื้นที่รับผิดชอบ 5.ทำความสะอาดเครื่องจักร เครื่องมือ และพื้นที่รับผิดชอบ 6.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไทยสตีล อิมปอร์ต จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 350 / วัน (ผ่านการทดลองงาน 120 วัน พิจารณาเบี้ยขยัน 2,000 บาท)
15 กรกฎาคม 2562
พนักงานประกอบลังไม้
1.จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับประกอบลังไม้ 2. ประกอบลังไม้สำหรับการผลิต 3. ทำความสะอาดเครื่องจักร เครื่องมือ และพื้นที่รับผิดชอบ 4. กรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานนอกสถานที่กับคนขับรถบรรทุกเพื่อไปส่งสินค้าให้กับลูกค้านั้น ให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการยกเหล็ก แพ๊คสิ่งของ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
บริษัท ไทยสตีล อิมปอร์ต จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 350 / วัน (ผ่านการทดลองงาน 120 วัน พิจารณาเบี้ยขยั
15 กรกฎาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1825 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 183 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560