1.จัดเตรียมยาตามคำสั่งแพทย์ให้กับผู้รับบริการ 2.ให้คำแนะนำในการใช้ยาให้กับผู้ป่วยทราบโดยละเอียด 3.ควบคุมกระบวนการจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์อย่างถูกต้อง 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 ต.ค. 2563
ดูแลด้านการบริหารงานในแผนกยานยนต์ รวมทั้งการติดต้อประสานงานภายนอกแผนก และการบำรุงรักษารถของโรงพยาบาล
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 ต.ค. 2563
ช่างประจำโรงพยาบาล ดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคภายในโรงพยาบาล
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 24 ต.ค. 2563
1. ดูแลช่วยเหลือคนไข้ หรือผู้มารับบริการ 2. ช่วยงานนักรังสีเทคนิค ในการจัดท่าผู้ป่วยในการเอกซ์เรย์ หรือการเช็คผลฟิลม์ x-ray 3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ 4. จัดทำเอกสารต่างๆ
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 ต.ค. 2563
เช็คประวัติคนไข้ ช่วยแพทย์และพยาบาลทำหัตถการ ดูแลช่วยเหลือคนไข้ รับ - ส่งคนไข้ไปยังแผนกอื่นๆ
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 ต.ค. 2563
1.ดำเนินงานตามแผนการตลาดให้บรรลุเป้าหมาย 2.พัฒนาและปรับปรุง Product ให้สอดคล้องกับความต้องการและการแข่งขันทางการตลาด 3.พัฒนาส่งเสริมการขายต่างๆ 4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายโรงพยาบาล
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 ต.ค. 2563
ช่วยแปลและสื่อสารระหว่างผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 ต.ค. 2563
- ปรุงอาหารให้คนไข้ และพนักงานในโรงพยาบาล
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 ต.ค. 2563
1. การบริหารอัตรากำลังคน 2. ดูแลการปฏิบัติงานและการบริการของเจ้าหน้าที่เปลและยานยนต์ 3. ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยทั่วไป
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 ต.ค. 2563
ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาล คอยสังเกตสิ่งผิดปกติและรายงานผู้บังคับบัญชา
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 ต.ค. 2563
- ออกแบบและเขียน Script - ถ่ายและตัดต่อคลิป/VDO - ถ่ายภาพนิ่ง
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 ต.ค. 2563
ขับรถกอล์ฟรับส่งลูกค้าตามตึกให้บริการและลานจอดรถ
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 24 ต.ค. 2563
- ช่วยนักกายภาพบำบัดบริการคนไข้ เช่น การรับส่งคนไข้, การช่วยจัดท่าทางคนไข้ขณะรับบริการ, รับ-ส่งเครื่องมืออุปกรณ์กายภาพบำบัดให้แก่นักกายภาพ
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 24 ต.ค. 2563
- เสริ์ฟอาหารให้คนไข้ และผู้มาใช้บริการ
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 ต.ค. 2563
1. ปฏิบัติงานทางด้านทางเดินอาหารและตับ 2. ช่วยแพทย์ทำหัตถการ
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 ต.ค. 2563
1. รับและแจกจ่ายผ้า เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานต่างๆ 2. จัดเก็บผ้าจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งทำความสะอาด
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 ต.ค. 2563
- ช่วยแพทย์และพยาบาลทำหัตถการ - ดูแลผู้มาใช้บริการ
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 ต.ค. 2563
- ดูแลและให้การพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ - ประสานงานกับโรงพยาบาลหากมีการส่งต่อผู้ป่วย - ดูแลเวชภัณฑ์ให้มีความเพียงพอ
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 ต.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.