งาน บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
ทำงาน จ-ศ. (หยุด ส.-อา.) เวลา 08.00-17.00 น. - วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อพัฒนากลยุทธ์การขาย วางแผน การขยายตลาด และบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ - วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า แนวโน้มของตลาดในปัจจุบัน และพันธมิตรที่มีศักยภาพ เพื่อการขยายตลาดอย่างมีคุณภาพ - พัฒนา ดำเนินการ และรักษา Time Lines ของผลิตภัณฑ์ในช่องทางการขายต่างๆ - จัดทำกลยุทธ์ เพื่อพลักดันสินค้า ตาม Category ที่รับผิดชอบ - จัดทำโปรโมชั่น เปรียบเทียบราคาข้อมูลคู่แข่ง - ประสานงานกับร้านค้า,
บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
1. รับผิดชอบในการจัดส่งและรถให้มีสภาพพร้อมใช้งานเข้ารับงาน ตามจำนวนที่กำหนด 2. ควบคุมดูแลการจัดเตรียมรถขนส่งและเส้นทางในการขนส่ง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด - ตรวจสอบ GPS - ควบคุมให้พนักงานขับรถขับในเส้นทางที่กำหนด และเรื่องกฎหมายจรายร 3. แก้ไขปัญหาการเดินทางทันทีที่พบว่าการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เช่น - การบริหารจัดการการจัดส่งให้ได้ตามแผน และส่งรายงานผู้ บังคับบัญชา - การแจ้งแผนกจัดส่งเพื่อขอเปลี่ยนแผนงาน เมื่อพบว่าไม่ สามารถปฏิบัติง
บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
1.จัดตั้งร้านใหม่และปรับปรุงร้านเดิมให้ดูดีขึ้นและทันสมัย 2.ตรวจสอบกระบวนการเปิดร้านใหม่และการปรับปรุงร้านค้าที่มีอยู่ร่วมกับทีม Set-up และทีมร้านค้า เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์อย่างราบรื่นตามแผนภายในกำหนดการโครงการและใช้ต้นทุนทั้งหมดภายในงบประมาณ 3.สนับสนุนและฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานปัญหาและวิธีการต่างๆ 4.กำหนดมาตรฐานการทำงานที่ดีที่สุดให้กับทีมปฏิบัติการ / เปิดร้านใหม่ตรงเวลา
บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศ โดยเน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับประสบการณ์ของแบรนด์ การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของลูกค้า • เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับลูกค้า • บริหารการจัดพื้นที่ของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งดูแลสภาพแวดล้อมของร้านและบริเวณร้านค้าให้มีความเป็นมิตรต่อลูกค้าอยู่เสมอ • ติดตามความเคลื่อนไหวทั้งในเรื่องของราคา การจัดโปรโมชั่นที่น่าสนใจ รวมถึงผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ • ดูแลธุรกรรมการซื้อและการชำระเงินโดยใช้เครื่องบันทึกเงินสดและซอฟต์แว
บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
ทำงาน จ-ส (หยุดวันอาทิตย์) เวลา 08.00 - 17.00 น. • ตรวจสอบสินค้าคงคลังให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง • ประสานงานระบบการขนส่งโลจิสติกส์ • วิเคราะห์ข้อมูลการจัดส่ง และนำเสนอแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพอยู่เสมอ • จัดทำรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ Supply Chain
บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : ไม่ระบุ   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
ทำงาน จ - ส (หยุดวันอาทิตย์) เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 - ดูแลรับผิดชอบ งานขายหน้าร้าน (Show Room) - ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของพนักงานในทีมให้ปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบการทำงาน - ประสานงานกับผู้บริหาร - สรุปปัญหา อุปสรรคในการทำงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไข
บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : ไม่ระบุ   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
วันหยุด : วันอาทิตย์ (ทำงานจ.-ส.) เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 - ขายสินค้า แบรนด์บริษัท เครื่องปั้มลม พูม่า - นำเสนอขายสินค้า เข้ากลุ่มโรงงาน,โรงงานอุตสาหกรรม - ดูแลฐานลูกค้าเดิม และหาฐานลูกค้าใหม่ - ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - เข้ากลุ่มลูกค้า dealer - พื้นที่เขตกรุงเทพฯ
บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : ไม่ระบุ   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
ทำงาน จ-ส (หยุดวันอาทิตย์) เวลา 08.00-17.00 น. • นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท โดยใช้การวิจัยผู้บริโภค ตลอดจนความรู้เชิงลึกและรอบด้านว่าโซลูชันของเราตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร • บรรลุโควต้าการขายรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี โดยการใช้กลยุทธ์และกลยุทธ์การขายและการตลาดให้ประสบความสำเร็จ • สร้างโอกาสในการขายและสร้างความสัมพันธ์โดยจัดตารางการทำงานประจำวันเพื่อโทรหาลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย • พัฒนาและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านอาณาเขตโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุม แล
บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : ไม่ระบุ   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
ทำงาน จ-ส. (หยุดงานวันอาทิตย์) เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 • จัดทำรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับแนวโน้มการซื้อ ความต้องการของลูกค้า และอัตรากำไร และ พร้อมทั้งนำเสนอรายงานเพื่อการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้อง • ดูแลและตรวจสอบระดับสินค้าคงคลัง พิจารณาสั่งซื้อสินค้าใหม่เพื่อให้สามารถตอบสนองทันต่อความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ • ดูแลพนักงานใหม่ และดำเนินการฝึกอบรม ให้ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อให้มีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานอยู่เสมอ • บริหาร และจัดทำสื่อต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขา
บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : ไม่ระบุ   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
ทำงาน จ.-ส. (หยุดวันอาทิตย์) เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 1. ตรวจนับและบันทึกข้อมูล 2.จัดเรียงสินค้าสำเร็จรูปในคลังได้ถูกต้อง 3.นับสินค้าคงเหลือประจำวัน 4.เบิก-จ่าย สินค้าและบันทึกเข้าระบบ 5. จัดรายงานสต๊อคสินค้าสำเร็จรูปประจำเดือน/ปี
บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
- ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ - ตัดต่อวีดีโอ และจัดทำคลิปวีดีโอ - วางแผนสื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการขาย - จัดทำ สร้าง แก้ไข ปรับปรุง สื่อการตลาดของบริษัททั้งออฟไลน์ และออนไลน์ - มีความคิดสร้างสรรค์ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
- ซ่อมและติดตั้ง ลิถฟต์ยกร,เครื่องถ่วงล้อ,เครื่องตั้งศูนย์3D - ซ่อมเครื่องดูดถ่ายน้ำมันเครื่อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตมีนบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 25,000++ ขึ้นอยู่ กับประสบการณ์
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
- แนะนำสินค้าและบริการ ทั้งหน้าร้านและออนไลน์ - เติมสินค้า สต็อกสินค้า - แคชเชียร์ - สรุปยอดขายในแต่ละวัน - ดูแลความสะอาดร้าน
บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 11,000-13,000
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
- Brand Manager สำหรับสินค้า Life style - ดูเเล Brand สินค้า lifestyle Bluetti เเละอื่นๆ ช่องทางการขายผ่านห้างสรรพสินค้าเเละออนไลน์ - สามารถทำงานเป็นกะได้
บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
- ซ่อมเครื่องปั๊มลม และประกอบเครื่องปั๊ม - มีความรู้ เรื่องสายพาน ปั๊มสกรู ระบบงานปั้ม
บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.