ประกาศรับสมัครงาน Genzmanpower
-สั่งของจากต่างประเทศ -ติดต่อกับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับสินค้า -ทำราคาสินค้าเพื่อขาย -ดูแลสต๊อคคงเหลือ และหาวิธีเคลียร์สต๊อค -เช็คสินค้าคู่แข่งว่าเป็นยังไง ขายราคาเท่าไหร่ -ทำงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับการดูแลสินค้าและขายสินค้าโดยประสานงานกับเซล
Genzmanpower
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 22,000 บาท
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
บัญทึกบัญชีการชำระเงินจากลูกค้า - จัดทำเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ในการเก็บเงินจากลูกค้า - งานเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
Genzmanpower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 18,000 บาท
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
จัดทำแบบภาษีประจำเดือนและประจำปี เช่น ภพ30 , 36 , ภงด 1 , 3 , 53 , 54 , 50 , 51 บันทึกบัญชีและปิดงบการเงินแบบรายเดือนและรายปีได้ ติดต่อประสานงานด้านเอกสาร งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Genzmanpower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
Develops and maintains applications and databases by evaluating client needs; analyzing requirements; developing software systems. • Enhances staff accomplishments and competence by planning delivery of solutions; answering technical and procedural questions for less experienced team members; teaching improved processes; mentoring team members. • Identifies requirements by establishing personal rapport with potential and actual clients and with other persons in a position to understand serv
Genzmanpower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 35,000-50,000 บาท
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
: ดูแลงานด้านธุรการของสาขา จัดทำข้อมูลเวชระเบียนของผู้มาใช้บริการ ดูแลระบบการชำระเงิน ค่าบริการของสาขา
Genzmanpower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
ดูแลรับผิดชอบงานขายในส่วนของออนไลน์ทั้งหมด - วางแผนสรุปและวิเคราะห์ยอดขายเพื่อนาเสนอผู้จัดการ - ติดต่อประสานงานต่อรองกับ Key Account/Product Merchandiser ของแต่ละแอพพลิเคชั่น -มีความรู้ความเข้าใจในส่วนของระบบหลังบ้านของงานขายออนไลน์ในแต่ละแอพพลิเคชั่นเป็นอย่างดี
Genzmanpower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
ตอบแชทลูกค้า ลงสินค้าใหม่ เข้าร่วมแคมเปญร้านค้า ประสานงานทั่วไป ดูแลทั้ง account ออนไลน์
Genzmanpower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
• Implements computer system requirements by defining and analyzing system problems; designing and testing standards and solutions. • Defines application problem by conferring with clients; evaluating procedures and processes. • Develops solution by preparing and evaluating alternative workflow solutions. • Controls solution by establishing specifications and coordinating production with programmers. • Validates results by testing programs. • Ensures operation by training client personne
Genzmanpower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 50,000 บาท
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
มีทักษะเชื่อมเหล็กขั้นพื้นฐาน สามารถเดินไฟฟ้าภายใน และภายนอก ตัวอาคารได้ คำนวนไฟเพื่อต่อหม้อแปลง สามารถประกอบหน้างานได้
Genzmanpower
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 18,000 บาท
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
รักษามาตรฐานภาพและสื่อโฆษณาที่เผยแพร่ออกไป ทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ รับผิดชอบในการสร้างสรรค์ภาพสำหรับสื่อออนไลน์ทั้งสำหรับเนื้อหาการนำเสนอและงานโฆษณา ช่วยเหลือทีมในการคิดคำพูดต่างๆ เมื่อจำเป็น ทำงานใกล้ชิดกับ Creative เพื่อผลิตงานที่ไปในทิศทางเดียวกัน
Genzmanpower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000-18000
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
รักษามาตรฐานภาพและสื่อโฆษณาที่เผยแพร่ออกไป ทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ สร้างสรรค์เนื้อหาการนำเสนอในช่องทางสื่อต่างๆ ทั้งเนื้อหาการนำเสนอ โฆษณา สคริปต์การถ่ายทำ บทความต่างๆ ตามแพลนที่ได้วางไว้ ควบคุมทีมด้านการถ่ายภาพ เลือกภาพ และ คุณภาพของภาพ วิเคราะห์ชิ้นงานและปรับเปลี่ยนภาพนิ่งและวีดีโอให้ตรงตามคอนเซป รับผิดชอบภาพรวมการแต่งกาย ทรงผม แสงและองค์ประกอบอื่นๆ ในการถ่ายทำVDO และภาพนิ่ง ทำงานใกล้ชิดกับ ฝ่ายวางแผนและการตลาดเพื่อผลิตชิ้นงานที่ไปในทิศทางเดียวกัน คิดคอนเซปการนำเสนอที่น่าสนใจสำหร
Genzmanpower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000-30,000 บาท
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษำแก่ลูกค้ำที่สนใจโครงกำร เป็นผู้ที่พำลุกค้ำเยี่ยมชมบ้ำนตัวอย่ำง พร้อมนำเสนอคุณสมบัติเด่นของโครงกำรให้แก่ลูกค้ำ และ ปิดกำรขาย
Genzmanpower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 25,000 บาท
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย รวบรวมรายงานการเงิน จัดเตรียมเอกสารทางบัญชีประจำเดือนส่งให้ทางสำนักงานบัญชี • ดูแลงานด้านลูกค้า เช่น รับออเดอร์จากลูกค้า, ออกเอกสารใบส่งของ ใบวางบิล และใบเสร็จรับเงิน • ตรวจนับสต๊อกสินค้า, ตรวจสอบเอกสารการรับเข้า – เบิกจ่ายสินค้า • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ใช้คอมพิวเตอร์ได้หรือเคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
Genzmanpower
จังหวัด เชียงราย   เขต : เวียงป่าเป้า
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาท ช่วงทดลองงาน
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
1.ระบบ-ดูแลรักษาอุปกรณ์สื่อสาร คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ 2.ติดต่อลูกค้า-ตอบ comment คำถามจากลูกค้าใน social Network system เช่น line,facevook,lg และทุกช่องทางการติดต่อ เช่น โทรศัพท์ email ส่งแพคเกจ ตารางคลาว จองคลาส ยกเลิกคลาส และนำเสนอโปรโมชั่นประจำเดือน เพื่อสร้างแรงจูงใจ เมื่อลูกค้าแพคเกจใกล้หมด หมดอายุ หรือ ลูกค้าใหม่ 3.เอกสาร- บันทึกวันเวลาครูผู้สอน ในสมุดและลงจากระบบ Mind body 4.เงินสดย่อยและรายการเบิกจ่าย 5.ความเรียบร้อยในสตูดิโอ 6.เสื้อผ้า ถุงเท้า และอุปกรณ์กีฬา
Genzmanpower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
• สรรหาผู้ผลิต ผู้ขาย , ดำเนินการออก P/O ต่างประเทศ • คำนวนการใช้พื้นที่การบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ • ประมาณการค่าระวางสินค้า , ค่าภาษี , ค่าใช้จ่ายในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร • ติดตามเอกสารนำเข้า (Invoice , Packing List , AWB / B/L, อื่นๆ) • ติดต่อกับ Shipping ในการนำเข้าและส่งออก, ติดต่อ Courier • จัดทำเอกสารเพื่อดำเนินพิธีการส่งออก (Invoice , Packing List , AWB / B/L, อื่นๆ) • ติดต่อกับบริษัท Shipping เพื่อดำเนินพิธีการทางศุลกากร • ติดต่อเจ้าหน้าที่กรมการค้าระหว่างประเทศเพื่อขอออ
Genzmanpower
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000-22,000 บาท
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
1. บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 2. วางแผนงานการก่อสร้างและตรวจสอบให้ดำเนินการถูกต้องตามแบบแปลน 3. ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างและแก้ไขปัญหาหน้างาน 4. คุยกับลูกค้า ปิดการขาย 5. ให้คำแนะนำกับเจ้าของโครงการ 6. ช่วยงานอื่นๆ กับ ผู้บริหาร
Genzmanpower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000+ บาท (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
Work as part of a software development team • Write code per app specifications • Test to ensure designs are in compliance with specifications • Analyze user requirements to determine how to translate into Java • Debug and resolving technical issues • Make recommendations to existing job infrastructure • Continually engage in professional development • Develop documentation to track
Genzmanpower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000-30,000 บาท
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
รับเป้าหมายและแผนงานจากหน่วยงานการตลาด วางแผนงานปฎิบัติงานให้ได้ตามเป้า หาข้อมูลลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า เข้าพบลูกค้านำเสนอขายสินค้าและปิดการขาย เก็บข้อมูลความพึ่งพอใจลูกค้า ทำสื่อนำเสนอและสื่อโซเซียล
Genzmanpower
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 15,000 บาท
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
พัฒนา Web Application (Responsive) เพื่อตอบสนองตาม business requirement ทำงานร่วมกับทีม developer และ designer และทีมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทดสอบการใช้งาน Web Application และ WebService
Genzmanpower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 30,000 - 40,000 บาท
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
- ประสานงานโครงการ - ดูหน้างานเสนอราคาโครงการ และติดตามผลการเสนอราคา - ทำหน้าที่จัดทำเอกสารด้านวิศวกรรม เช่น Material Approve ,ตารางคำนวณ, Schedule - ออกแบบ และควบคุมการผลิตตู้ Control Panel ตาม Spec ของลูกค้า - บริหารจัดการ Stock อุปกรณ์ประกอบตู้ Control Panel ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
Genzmanpower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 39 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.