เข้าระบบผู้สมัครงาน
งานซ่อมบำรุงเครื่องกลและไฟฟ้า โรงงานไทยเคนเปเปอร์ (ผลิตกระดาษ SCG Paper) หน้าที่รับผิดชอบ - สามารถถอดเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องกล - สามารถซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
งานซ่อมบำรุงเครื่องกลและไฟฟ้า โรงงานไทยเคนเปเปอร์ (ผลิตกระดาษ SCG Paper) หน้าที่รับผิดชอบ - ใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าได้ - สามารถซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้ - ตัดประเก็นได้
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
1. บริหารจัดการกำลังพล และกำกับดูแลพนักงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพื้นที่ปฏิบัติงาน 2. จัดทำ Report งานซ่อม 3. ตรวจสอบค่าใช้จ่าย, ค่าแรง ของการซ่อมต่างๆได้ 4. วิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักร 5. ปฏิบัติงานตามแผน PM/Check Sheet
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
งานซ่อมบำรุงเครื่องกลและไฟฟ้า โรงงานไทยเคนเปเปอร์ (ผลิตกระดาษ SCG Paper) หน้าที่รับผิดชอบ - สามารถตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องกลตามแผลงาน - สามารถใช้หินเจียรได้อย่างถูกต้อง - สามารถใช้เครื่องวัดเบื้องต้นได้
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
งานซ่อมบำรุงเครื่องกลและไฟฟ้า โรงงานไทยเคนเปเปอร์ (ผลิตกระดาษ SCG Paper) หน้าที่รับผิดชอบ - รู้จักลวดเชื่อและเลือกลวดได้อย่างถูกต้อง - ใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าและชุดตัดได้ (งานเบื้องต้น) - ใช้หินเจียรได้อย่างถูกต้อง - รุ้เรื่องไฟฟ้าเบื้องต้น
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
1. บริหารจัดการกำลังพล และกำกับดูแลพนักงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพื้นที่ปฏิบัติงาน 2. จัดทำ Report งานซ่อม 3. ตรวจสอบค่าใช้จ่าย, ค่าแรง ของการซ่อมต่างๆได้ 4. ประเมินงานและอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นต้อการใช้งาน (BOQ) 5. ประเมินเวลาในการทำงานซ่อมได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
งานซ่อมบำรุงเครื่องกลและไฟฟ้า โรงงานไทยเคนเปเปอร์ (ผลิตกระดาษ SCG Paper) - สามารถใช้เครื่องกลึง / ไส / สว่านแท่น ใด้อย่างถูกต้อง - สามารถใช้เครื่องมือวัดอย่างละเอียด ได้อย่างเหมาะสม - สามารถอ่านแบบเครื่องกล สัญลักษณ์ เตรียมผิวงานกลึง ได้อย่างถูกต้อง - สามารถคำนวณเบื้องต้น เพื่อใช้ในการสั่งซื้อวัสดุ - ดูแลรักษา ทำความสะอาด จัดเก็บ เครื่องมือ และอุปกรณ์อย่างถูกต้อง
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
งานซ่อมบำรุงเครื่องกลและไฟฟ้า โรงงานไทยเคนเปเปอร์ (ผลิตกระดาษ SCG Paper) หน้าที่รับผิดชอบ - สามารถใช้เครื่องกลึง / ไส / สว่านแท่น ใด้อย่างถูกต้อง - สามารถใช้เครื่องมือวัดอย่างละเอียด ได้อย่างเหมาะสม - สามารถอ่านแบบเครื่องกล สัญลักษณ์ เตรียมผิวงานกลึง ได้อย่างถูกต้อง - สามารถคำนวณเบื้องต้น เพื่อใช้ในการสั่งซื้อวัสดุ - ดูแลรักษา ทำความสะอาด จัดเก็บ เครื่องมือ และอุปกรณ์อย่างถูกต้อง - มีประสบการณ์ทำงานซ่อมบำรุงในโรงงานกระดาษ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
1. งานวัด Insulation Resistance ของอุปกรณ์ไฟฟ้า 2. ดูแลรักษา Motor AC&DC 3. งานระบบ Control 4. อ่านแบบระบบไฟฟ้า/ควบคุม Motor 5. งานระบบ Pneumatics และ Hydraulics 6. งานเครื่องมือวัด และ Control Valve 7. งานทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
1. งาน Wiring เดินสายไฟ/ท่อร้อยสาย และท่อสัญญาณระบบไฟฟ้าให้ได้ตามมาตรฐาน 2. ติดตั้ง Wire way/Cable tray ให้ได้ตามมาตรฐาน 3. งานวัด Insulation Resistance ของอุปกรณ์ไฟฟ้า 4. งานถอด และติดตั้ง Motor 5. ตรวจเช็ค Valve/ Positioner และถอดเปลี่ยน 6. ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์วัดคุมใน Process 7. ตรวจสอบและแก้ไขระบบไฟฟ้า Low voltage 8. ถอดประกอบซ่อม Instrument 9. ซ่อมระบบ Hydraulic และ Pneumatic
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงให้แก่ช่างไฟฟ้า ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.บริการขับรถเพื่องานในธุรกิจของบริษัทฯ 2.ตรวจสอบและเช็คสภาพความพร้อมหรือความปลอดภัยของยานพาหนะก่อนและหลังการใช้งาน ให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 3.สนับสนุนการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
1.ดูแลซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา และระบบปรับอากาศภายในสำนักงาน 2.ดูแลด้านระบบการสื่อสารโทรศัพท์ภายใน 3.งานบริการด้านอาคารสถานที่ภายในสำนักงาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562