เข้าระบบผู้สมัครงาน
งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ โรงงานกระดาษ (วังศาลา-กาญจนบุรี) 1.ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของลูกค้าและกฎหมาย 2.มีความรู้ความสามารถในการบริหารความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง **โปรดระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง**
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 พ.ย. 2562
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง และเครื่องวัดคุมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 1. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานไฟฟ้า, เครื่องมือวัด เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข 2. บริหารความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง 3. ประเมินทรัพยากรสำหรับงานซ่อมบำรุง (เวลา, กำลังพล) 4. วางแผนการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย (Planning & Scheduling)และสรุปผลสำหรับงาน Jobซ่อม/งานModified 5. ร่วมวางแผนทำงานซ่อมบำรุงประจำวันหรือตามระยะเวลาให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 6. Control & Approve แบบให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 พ.ย. 2562
1. บริหารจัดการกำลังพล และกำกับดูแลพนักงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพื้นที่ปฏิบัติงาน 2. จัดทำ Report งานซ่อม 3. ตรวจสอบค่าใช้จ่าย, ค่าแรง ของการซ่อมต่างๆได้ 4. วิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักร 5. ปฏิบัติงานตามแผน PM/Check Sheet
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 พ.ย. 2562
1. บริหารจัดการกำลังพล และกำกับดูแลพนักงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพื้นที่ปฏิบัติงาน 2. จัดทำ Report งานซ่อม 3. ตรวจสอบค่าใช้จ่าย, ค่าแรง ของการซ่อมต่างๆได้ 4. ประเมินงานและอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นต้อการใช้งาน (BOQ) 5. ประเมินเวลาในการทำงานซ่อมได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 พ.ย. 2562
1. งานวัด Insulation Resistance ของอุปกรณ์ไฟฟ้า 2. ดูแลรักษา Motor AC&DC 3. งานระบบ Control 4. อ่านแบบระบบไฟฟ้า/ควบคุม Motor 5. งานระบบ Pneumatics และ Hydraulics 6. งานเครื่องมือวัด และ Control Valve 7. งานทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 พ.ย. 2562
1. งาน Wiring เดินสายไฟ/ท่อร้อยสาย และท่อสัญญาณระบบไฟฟ้าให้ได้ตามมาตรฐาน 2. ติดตั้ง Wire way/Cable tray ให้ได้ตามมาตรฐาน 3. งานวัด Insulation Resistance ของอุปกรณ์ไฟฟ้า 4. งานถอด และติดตั้ง Motor 5. ตรวจเช็ค Valve/ Positioner และถอดเปลี่ยน 6. ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์วัดคุมใน Process 7. ตรวจสอบและแก้ไขระบบไฟฟ้า Low voltage 8. ถอดประกอบซ่อม Instrument 9. ซ่อมระบบ Hydraulic และ Pneumatic
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 พ.ย. 2562
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงให้แก่ช่างไฟฟ้า ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 พ.ย. 2562
1.ดูแลซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา และระบบปรับอากาศภายในสำนักงาน 2.ดูแลด้านระบบการสื่อสารโทรศัพท์ภายใน 3.งานบริการด้านอาคารสถานที่ภายในสำนักงาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 พ.ย. 2562
1. To coordinate all technical activities and ensure conformance in accordance with project requirement, codes&standards used and/or agreed by client and well-engineering practice. 2. To assist PM to develop and execute the project in accordance with project execution plan & procedure subject to company safety & quality control. 3. To ensure effectiveness of communication and coordination of the work and deliverables within schedule and man-hour budget. 4. To ensure the work and deliverables
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 พ.ย. 2562
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. จัดการด้านฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร สำรวจความต้องการฝึกอบรม (Training Need Survey) และจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี (Training Year Plan) 2. ติดต่อประสานงาน จัดหาหลักสูตร เพื่อนำเสนอหน่วยงานและผู้บริหาร ทั้งการฝึกอบรมภายใน (In-House Training) และการฝึกอบรมภายนอก (Public Training) 3. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม พร้อมทั้งสรุปรายงานนำเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา 4. จัดทำรายงานส่งกรมพัฒนาฝีมืิอแรงงานเพื่อรองรับหลักสูตร และค่าใช้จ่าย รวมถึงสรุปรายงานเงินสมทบประจำปี 5. จัดทำข่าวสารองค์
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 พ.ย. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562