เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่การตลาด
1.รับผิดชอบด้านการดูและ และแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 2.รักษาลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ 3.วางแผนการตลาดและกำหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 4.คิดโปรโมชั่นและกิจกรรมทางด้านตลาดของบริษัท 5.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามความรู้และประสบการณ์+คอมมิชชั่น
16 กันยายน 2562
วิศวกร Site Engineer
วางแผนและควบคุมงานโครงการให้เป็นไปตามกำหนดเวลา ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและสามารถรายงานปัญหาและแนวทางแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา ตรวจติดตามความคืบหน้าของงานและแก้ไขปัญหาเป็น
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้ดี พิจารณาจากความรู้+ประสบการณ์
16 กันยายน 2562
พนักงานยกสินค้า สังกัดคลังสินค้า
รายละเอียดงาน 1.ยกสินค้าที่มีน้ำหนัก ในแผนกคลังสินค้า 2.จัดเรียงสินค้าได้อย่างดี 3.เข้าใจระบบงานคลังสินค้าเบื้องต้น 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
16 กันยายน 2562
วิศวกรสนับสนุนงานขาย (Sales Engineer)
1.รับผิดชอบงานขายในกลุ่มลูกค้า หรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุรายได้ และผลกำไรที่กำหนดไว้ 2.ดูแลฐานลูกค้าเก่าของบริษัทและเพิ่มลูกค้าใหม่ๆที่มีศักยภาพในการซื้อขาย วางแผนการขาย และเก็บข้อมูลลูกค้า 3. ติดต่อเสนอขายสินค้า ประสานงานกับทางโรงงานและฝ่ายจัดซื้อ 4. ติดตามผลการใช้งานของสินค้าของบริษัทฯ ที่ขายหรือส่งให้ลูกค้าใช้งาน 5. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และออกต่างจังหวัดได้ (เดือนละ 2-3 ครั้ง/เดือน) 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามความรู้และประสบการณ์+คอมมิชชั่น
16 กันยายน 2562
วิศวกรไฟฟ้า
วางแผนและควบคุมงานโครงการให้เป็นไปตามกำหนดเวลา ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและสามารถรายงานปัญหาและแนวทางแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา ตรวจติดตามความคืบหน้าของงานและแก้ไขปัญหาเป็น
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามความรู้และประสบการณ์
16 กันยายน 2562
ช่างไฟฟ้า
งาน Wiring/ ติดตั้ง ทดสอบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า/ซ่อมแซม ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : รายได้ดี พิจารณาจากความรู้+ประสบการณ์
16 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative)
1.เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้า และให้คำแนะนำด้านสินค้าและบริการแก่ลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ 2.มองหาโอกาส ช่องทางขายสินค้านอกเหนือจากบริษัทกำหนดเพื่อเพิ่มยอดขายให้ถึงเป้าหมาย 3. ทำรายงานขายและติดต่อลูกค้า 4. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และออกต่างจังหวัดได้ (ตามแผนการวิ่ง Routing) 5. ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับขายรวมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามความรู้และประสบการณ์+คอมมิชชั่น
16 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่คลังสินค้าProject
1.ตรวจรับสินค้าเข้าคลังจัดเก็บและดูแลสินค้าต่างๆ ที่เข้ามาภายในคลังสินค้าโครงการ 2.จัดเตรียมสินค้าเข้างานพร้อมประสานงานรถรับส่งสินค้าเพื่อมารับสินค้าโครงการ 3.บันทึกเอกสารรับ-เบิกจ่ายสินค้าในระบบ 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการจัดเก็บของสินค้า 6.ดูแลการเบิก-จ่ายอุปกรณ์ให้ช่างไฟฟ้าภายในสำนักงานและหน้างาน 7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามความรู้และประสบการณ์
16 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC
ประสานงานกับฝ่ายออกแบบให้ได้ตรงตามแบบไฟฟ้าของฝ่ายออกแบบ ทดสอบตู้คอนโทรลไฟฟ้า ให้ได้ตามฟังก์ชั่นที่ถูกต้องก่อนส่งชิ้นงานให้ลูกค้า จัดทำเอกสาร FAT เพื่อใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการส่งลูกค้า แสดงความคิดเห็น เพื่อใช้ในการพัฒนางานของช่างไฟฟ้า เขียนโปรแกรม PLC ในการทดสอบฟังก์ชั่น
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้ดี พิจารณาจากความรู้+ประสบการณ์
16 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.ทำใบสั่งซื้อ (PO) ในระบบ ติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของหน่วยงานภายในหน่วยงานและผู้จัดจำหน่าย ติดตามและควบคุมการส่งสินค้าของ Supplier 2.ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้า Supplier 3.สั่งซื้อสินค้าให้ได้ตามใบขอซื้อของแต่ละแผนก 4.เจรจาต่อรอง / เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขระหว่างผู้ขายรายต่าง ๆ 5.ประสานกับหน้างานเรื่องการจัดส่งสินค้าและเช็คความถูกต้อง 6.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้ดี พิจารณาจากความรู้+ประสบการณ์
16 กันยายน 2562
ช่างเชื่อม
ปฎิบัติงานในฝ่ายวิศวกรรม เน้นงานเชื่อม งานโลหะ ตัด เจาะ เจียร เหล็กและตู้คอนโทรลไฟฟ้า ตามแบบหรือตามที่ได้รับมอบหมาย หากสามารถอ่านแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามความรู้และประสบการณ์
16 กันยายน 2562
แม่บ้าน
ดูแล รักษาความสะอาดเรียบร้อยของสำนักงาน ห้องน้ำ ห้องประชุม และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
16 กันยายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560