เข้าระบบผู้สมัครงาน
Front sale พนักงานขาย ประจำสาขาเอสพลนาด รัชดา (ด่วน!!!)
นำเสนอขายโปรแกรมการรักษาของคลินิกและแพคเกจความงามให้กับลูกค้า ดูแลและบริการคุณลูกค้า พร้อมทั้งติดตามผลการรักษาจากคุณลูกค้า
บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-20,000 ขึ้นไป
23 พฤษภาคม 2562
Front sale พนักงานขาย ประจำสาขาสยามสแควร์วัน ด่วนมาก!!!
นำเสนอขายโปรแกรมการรักษาของคลินิกและแพคเกจความงามให้กับลูกค้า ดูแลและบริการคุณลูกค้า พร้อมทั้งติดตามผลการรักษาจากคุณลูกค้า
บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-20,000 ขึ้นไป
23 พฤษภาคม 2562
พนักงานทรีทเม้นท์ (Theraphist) ประจำสาขาสยามสแควร์วัน ด่วนมาก!!!!
ทำทรีทเม้นท์ตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องทรีทเม้นท์ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย
บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 13,000-18,000 บาท
23 พฤษภาคม 2562
Admin Stock ด่วนมาก!!!
ดูแล,จัดทำเอกสารต่างๆของทางบริษัทฯ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ตรวจสอบเอกสาร,สินค้าต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัทฯ สั่งซื้อและจัดส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า
Marketing Communication
-ประชาสัมพันธ์คลินิกและผลิตภัณฑ์ในเครือให้เป็นที่รู้จักของสื่อมวลชน ลูกค้าและบุคคลทั่วไป ผ่านสื่อโษณาและประชาสัมพันธ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ -ศึกษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อทำมาวางแผนจัดทำกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด -ร่วมนำเสนอแผนการตลาด,การโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆเพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัท -ติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ายการตลาดและฝ่ายอื่นๆ(ภายในและภายนอกองค์กร)เพื่อให้บรรลุงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย -ประสานงานรวบรวมรูปภาพและวีดีโอจากฝ่ายต่างๆนำมาผลิตเป็นคอนเทนท์จนแล้วเสร็จ พร้อมปล่อยสู่สาธารณชน
Graphic (Video Editor)
ออกแบบ สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ (คอนเทนท์ภาพนิ่ง และ วิดีโอ) ประสานงานกับซัพผู้ผลิตสื่อ, งานสกีน, Packaging ต่างๆ ตัดต่อภาพ, ภาพเคลื่อนไหว, และเสียง สร้างสรรค์เป็นสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ต่างๆของคลินิกและผลิตภัณฑ์
Admin ประจำสาขาเอสพลานาด ด่วนน!!!
จัดทำและตรวจสอบเอกสารต่างๆของทางบริษัทฯ ดูแลการรันคิวของพนักงานทรีทเม้นท์,ฟร้อน นำเสนอขายโปรแกรมการรักษาของคลินิกและแพคเกจความงามให้กับลูกค้า ดููแลและบริการลูกค้า ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
HR Manager ด่วน!!!!
งานบริหารทรัพยากรบุคคล และ กลยุทธ์ - รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปปฏิบัตให้มีความสอดคล้องเป็นมมาตรฐานเดียวกัน -กำหนดกลยทุธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยำกรมนษุย์ เพื่อ ให้บรรลเุปำ้หมายของบริษัท - การวางแผนอัตรากลัง ,สรรหาว่าจ้าง, การพัฒนาบุคลากร, การกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง - พัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อให้องค์กรน่าอยู่ - จัดทำแผนและแนวทำงการประเมินผลการปฏิบัตงานพนักงาน - พิจารณาผลประเมินพนักงานเพื่อ กำกับดูแลการแต่งตั้ง / โอนย้ำย / เลื่อนขั้น / ลงโทษพนักงาน ตลอดจนการ ปรับผลตอบแทนของพนักงา
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 8 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560