ออกขายสินค้าตามร้าน บริษัทมีข้อมูลร้านค้าให้ กลุ่มสินค้าที่ขาย ประเภท น้ำจิ้มสุกี้ น้ำยำ ซอสพริก น้ำจิ้มไก่ ขนมอีกมากมาย บริษัทมีรถให้
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 12,000
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
1.วางแผนการขาย รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทกำหนด 2.ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้า ดูแลสินค้า 3.ดูแล Stock สินค้าในรถให้เพียงพอต่อการขาย 4.ทำรายงานการขาย และเก็บเงินสดโอนเข้าบริษัททุกวัน 5.รักษาฐานลูกค้าเก่า และเปิดร้านค้าใหม่
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : รายได้รวม 18,500 บาท
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
- วางแผนการขาย รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทกำหนด - ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้า/ดูแลสินค้า - เสนอขายสินค้า และจดออเดอร์ ประเภทขนมและผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ดูแล Stock สินค้าในรถให้เพียงพอกับการขาย - ทำรายงานการขาย และเก็บเงินสดโอนเข้าบริษัททุกวัน
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด เลย   เขต : เมืองเลย
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : รายได้รวม 20,000 บาท
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
1. รับการวิเคราะห์ใบขอให้ซื้อ (Purchase Requisition) ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงประเภทของสิ่งของและจำนวนที่ซื้อ 2. ศึกษาถึงสภาตลาด แหล่งที่จะจัดซื้อ และผู้ขาย 3. ส่งใบขอให้เสนอราคา (Request for Quotations) ไปยังผู้ขายหลาบๆ แหล่ง 4. รับและวิเคราะห์ใบขอให้เสนอราคาจากผู้ขาย 5. เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ดีที่สุด 6. คำนวณราคาของสิ่งของที่จะสั่งซื้อให้ถูกต้อง 7. ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ไปยังผู้ขายที่ต้องการจะซื้อ 8. ติดตามผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือตามสัญญา 9. วิเ
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : ดอนมดแดง, เมืองอุบลราชธานี, เหล่าเสือโก้ก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
หน้าที่พนักงานขายโดยประมาณ 1.วางแผนการขาย รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทฯกำหนด 2.ออกพื้นที่เสนอขายผลิตภัณฑ์/ดูแลผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า 3.ดูแล Stock สินค้า ให้เพียงพอต่อการขาย 4.ทำรายงานการขาย และส่งเงินให้แก่บริษัทฯทุกวัน
หน้าที่พนักงานขายโดยประมาณ 1.วางแผนการขาย รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทฯกำหนด 2.ออกพื้นที่เสนอขายผลิตภัณฑ์/ดูแลผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า 3.ดูแล Stock สินค้า ให้เพียงพอต่อการขาย 4.ทำรายงานการขาย และส่งเงินให้แก่บริษัทฯทุกวัน
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ   เขต : เมืองชัยภูมิ
อัตรา : 3   เงินเดือน : 12,000
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
หน้าที่พนักงานขายโดยประมาณ 1.วางแผนการขาย รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทฯกำหนด 2.ออกพื้นที่เสนอขายผลิตภัณฑ์/ดูแลผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า 3.ดูแล Stock สินค้า ให้เพียงพอต่อการขาย 4.ทำรายงานการขาย และส่งเงินให้แก่บริษัทฯทุกวัน
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด แพร่   เขต : สูงเม่น, เมืองแพร่
อัตรา : 4   เงินเดือน : 12,000
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
-หาสินค้าและผลิตภัรฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มสินค้าให้บริษัท
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : ดอนมดแดง, เมืองอุบลราชธานี, เหล่าเสือโก้ก
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
IT Support -ดูแล ออกแบบ และวิเคราะห์ระบบ -ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและสนับสนุนการทำงานให้ระบบ POS,ERP -ตรวจสอบระบบ GPS,CCTV วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบรายงาน -ติดตั้งและอบรมการใช้งานระบบซอฟต์แวร์ -ประสานงานกับทีมในองค์กร สนับสนุนการทำงานIOT โปรแกรมเมอร์/IT Support -ดูแลและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น -เขียน/ดึงข้อมูล ออกแบบReport
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : ดอนมดแดง, เมืองอุบลราชธานี, เหล่าเสือโก้ก
อัตรา : 2   เงินเดือน : 14,000ขึ้นไป หรือตามตกลง
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
-ออกเสนอขายผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทฯ เช่น น้ำจิ้มสุกี้ น้ำยา ซอสพริก ฯ -ออกเยี่ยมร้านร้านค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : เมืองมหาสารคาม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : รายได้รวม 20,000 บาท
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
- วางแผนการขาย รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทกำหนด - ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้า/ดูแลสินค้า - เสนอขายสินค้า และจดออเดอร์ ประเภทขนมและผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ดูแล Stock สินค้าในรถให้เพียงพอกับการขาย - ทำรายงานการขาย และเก็บเงินสดโอนเข้าบริษัททุกวัน
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : รายได้รวม 20,000 บาท
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
-จัดเตรียมวัตถุดิบ เตรียมร้าน -ต้อนรับลูกค้า รับออเดอร์ลูกค้า -ดูแลความสะอาดร้าน
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : ดอนมดแดง, เมืองอุบลราชธานี, เหล่าเสือโก้ก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
หน้าที่พนักงานขายโดยประมาณ 1.วางแผนการขาย รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทฯกำหนด 2.ออกพื้นที่เสนอขายผลิตภัณฑ์/ดูแลผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า 3.ดูแล Stock สินค้า ให้เพียงพอต่อการขาย 4.ทำรายงานการขาย และส่งเงินให้แก่บริษัทฯทุกวัน
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด บึงกาฬ   เขต : บุ่งคล้า, เมืองบึงกาฬ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
1.วางแผนการขาย รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทกำหนด 2.ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้า ดูแลสินค้า 3.ดูแล Stock สินค้าในรถให้เพียงพอต่อการขาย 4.ทำรายงานการขาย และเก็บเงินสดโอนเข้าบริษัททุกวัน 5.รักษาฐานลูกค้าเก่า และเปิดร้านค้าใหม่
- ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ (Infomation System) - บริหารจัดการความต้องการสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ - ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท เช่น มาตรฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นต้น - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : ดอนมดแดง, เมืองอุบลราชธานี, เหล่าเสือโก้ก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
-โทรติดต่อลูกค้า -ออกหน้างานเสนอขายและผลิตภัณฑ์ -ทำรายงานการขาย
-วางแผนการขาย รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายที่บริษัทกำหนด -ออกตลาด เสนอขายสินค้า/ดูแลสินค้า - เสนอขายสินค้าและจดออเดอร์
-วางแผนการขาย รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทกำหนด -ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้า / ดูแลสินค้า จดออเดอร์
-วางแผนการขาย รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทกำหนด -ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้า / ดูแลสินค้า จดออเดอร์
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : บ้านแฮด, บ้านไผ่, โนนศิลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
-วางแผนการขาย รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทกำหนด -ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้า / ดูแลสินค้า จดออเดอร์
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด เลย   เขต : เมืองเลย
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.