เข้าระบบผู้สมัครงาน
เภสัชกรขึ้นทะเบียนต่างประเทศ (ปฏิบัติงานบางพลัด)
1. ดำเนินการขอทุนโครงการต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก เช่น BOI,สวทช,NIA อื่นๆ 2. ประสานงานโครงการต่างๆ กับอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือภาครัฐ 3. ขึ้นทะเบียน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยา อาหาร เครื่องสำอาง ผลิต/นำเข้า ภายในประเทศ และต่างประเทศ 4. ดำเนินการ และกำกับดูแลการขออนุญาตซื้อวัตถุดิบ หรือสารเคมีบางประเภทที่มีการควบคุมการซื้อกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 5. เตรียมข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการขาย 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการแผนก
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
24 สิงหาคม 2562
ช่างซ่อมบำรุง (ปฏิบัติงานบางพลัด)
1.ซ่อมและบำรุงรักษาระบบ Utility รวมถึงสถานที่ที่ใช้ในการผลิตและสำนักงาน 2.ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน 3.ดูแลความสะอาดของสถานที่ทำงานในแผนกวิศวกรรม 4.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
24 สิงหาคม 2562
ดีเทลยา กทม. / ดีเทลยา ตจว.
แผนกขายโรงพยาบาล ดีเทลยา กทม./ดีเทลยา ตจว. - ขายสินค้าให้กับโรงพยาบาลให้ได้ตามเป้า - สนับสนุนด้านการขายและตลาดแก่ลูกค้า - มีประสบการณ์ในการขายยาอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน+คอมมิชชั่น+ค่าพาหนะ+อื่นๆ
24 สิงหาคม 2562
ตัวแทนขาย กทม. / ตัวแทนขาย ตจว.
แผนกขาย Consumer ** ตัวแทนขาย กทม. 1 อัตรา แผนกขายร้านค้า ** ตัวแทนขาย กทม./ ตัวแทนขาย ตจว. หลายอัตรา **ทุกตำแแหน่งต้องมีประสบการณ์ขายยาโดยตรง **
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน+คอมมิชชั่น+ค่าพาหนะ+อื่นๆ
24 สิงหาคม 2562
พนักงานขาย Stem Cell (กทม./ ตจว.)
- ขาย Stem Cell - ออกบูธ - ดูแลและให้ข้อมูลลูกค้าในโรงพยาบาล - รับเฉพาะเขตภาคตะวันออก/เขตภาคเหนือ/จังหวัดภูเก็ต (ไม่หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน+คอมมิชชั่น+ค่าพาหนะ+อื่นๆ
24 สิงหาคม 2562
วิศวกร (ปฏิบัติงานศาลายา)
1.ตรวจสอบความถูกต้อง Valdation ของเครื่องจักรและ Utilityที่ใช้ในการผลิต 2.จัดทำแผนกการดำเนินการด้าน Productivety Improvement 3.จัดทำแผนและดำเนินการด้าน Prementive Maintenance(PM) 4.ขึ้นทะเบียน แก้ไข ปรับปรุงแบบแปลน (Drawing) ของอาคาร สถานที่ของบริษัท 5.กำกับดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและสภาวะแวดล้อมต่างๆ 6.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
24 สิงหาคม 2562
เภสัชผลิต(ปฏิบัติที่ศาลายา)
1.ควบคุม กำกับ แก้ไขปัญหากระบวนการผลิต 2.ร่วมวางแผนการผลิตกับผู้บังคับบัญชา
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
24 สิงหาคม 2562
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์(ปฏิบัติงานศาลายา)
1.ช่วยเหลือนักวิเคราะห์ในการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ 2.ทำงานด้านการตรวจสอบวัตถุดิบ วัสดุสำหรับการบรรจุ 3.จัดเตรียมอุปกรณ์เคร่ื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ให้เหมาะสมและเพียงพอ 4.ช่วยนักวิเคราะห์ในการสุ่มตัวอย่างและวัสดุสำหรับการบรรจุ 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
24 สิงหาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 8 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560