เข้าระบบผู้สมัครงาน
1. รับและคีย์ออเดอร์จากพนักงานขายและร้านค้าสั่งสินค้า 2. รับโทรศัพท์และประสานงานกับขนส่งและคลังสินค้าในการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า 3. งานธุรการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
- วางแผนจัดเตรียม Media และ Reagents ต่างๆที่ต้องใช้ในงานวิเคราะห์เคมีและจุลชีวะตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลให้มี Reagents และ Media หรือสิ่งของต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์ - ช่วยนักวิเคราะห์ในการดำเนินการสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ และวัสดุการบรรจุจากคลังวัตถุดิบเพื่อการวิเคราะห์ - ดูแลการจัดเก็บและทำลายวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่หมดอายุหรือครบกำหนดการเก็บ - ช่วยเหลือนักวิเคราะห์ในการจัดเตรียมติดตั้งประกอบอุปหกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ - ตรวจสอบวัตถุดิบและวัสดุการบรรจุตามที่ได้รับ
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
1.ซ่อมและบำรุงรักษาระบบ Utility รวมถึงสถานที่ที่ใช้ในการผลิตและสำนักงาน 2.ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน 3.ดูแลความสะอาดของสถานที่ทำงานในแผนกวิศวกรรม 4.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
พนักงานผลิต ปฎิบัติงานตามที่ได้รับหมอบหมาย
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
1. คีย์ order จากลูกค้า 2. ตรวจสอบสินค้าในคลังสินค้า 3. จัดทำใบสอบถามกำหนดการผลิตสินค้าเสร็จ 4. คีย์ระบุวันที่กำหนดเสร็จของสินค้า 5. บันทึก และยันยันการส่งมอบสินค้า 6. จัดทำใบสั่งผลิตสินค้าเพื่อขาย 7. จัดทำเอกสาร Invoice, จัดทำใบเบิกสินค้า เพื่อขาย 8. พิมพ์เอกสารเรียกเก็บผลิตภัณฑ์คืน, บันทึกคำร้องเรียนของลููกค้า 9. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับหมอบหมายจากหัวหน้า
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2563
- ดูแลรับผิดชอบการรับ-จ่ายวัตถุดิบในคลัง - วิเคราะห์ สรุปปัญหาเบื้องต้น - สามารถรายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบได้
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
Product Specialist ทีมขายร้านค้า -รับผิดชอบดูแลยอดขายของทีมขายร้านค้า -สามารถออกเขตช่วยผู้แทนปิดการขายได้ -เทรนนิ่งให้พนักงานทราบถึง Product knowledge
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
แผนกขายโรงพยาบาล ดีเทลยา กทม./ดีเทลยา ตจว. - ขายสินค้าให้กับโรงพยาบาลให้ได้ตามเป้า - สนับสนุนด้านการขายและตลาดแก่ลูกค้า - มีประสบการณ์ในการขายยาอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน+คอมมิชชั่น+ค่าพาหนะ+อื่นๆ
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
แผนกขาย Consumer ** ตัวแทนขาย กทม. 1 อัตรา แผนกขายร้านค้า ** ตัวแทนขาย กทม./ ตัวแทนขาย ตจว. หลายอัตรา **ทุกตำแแหน่งต้องมีประสบการณ์ขายยาโดยตรง **
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน+คอมมิชชั่น+ค่าพาหนะ+อื่นๆ
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
- ขาย Stem Cell - ออกบูธ - ดูแลและให้ข้อมูลลูกค้าในโรงพยาบาล - รับเฉพาะเขตภาคตะวันออก/เขตภาคเหนือ/จังหวัดภูเก็ต (ไม่หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน+คอมมิชชั่น+ค่าพาหนะ+อื่นๆ
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
ตำแหน่ง PC พนักงานส่งเสริมการขาย ** เชียร์ขายสินค้า และจัดเรียงสินค้าภายใน Supermarket 1.เซ็นทรัลลาดพร้าว 2.เซ็นทรัลบางนา 3.เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 4.แฟชั่นไอส์แลน 5.สีลมคอมเพล็ก / โรบินสันคอมเพล็ก 6.เซ็นทรัลรังสิต / โรบินสันรังสิต 7.เซ็นทรัลเวทเกตบางใหญ่ 8.เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 9.เซ็นทรัลพระราม 2 10.เซ็นทรัลพระราม 3
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
1.ช่วยเหลือนักวิเคราะห์ในการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ 2.ทำงานด้านการตรวจสอบวัตถุดิบ วัสดุสำหรับการบรรจุ 3.จัดเตรียมอุปกรณ์เคร่ื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ให้เหมาะสมและเพียงพอ 4.ช่วยนักวิเคราะห์ในการสุ่มตัวอย่างและวัสดุสำหรับการบรรจุ 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
1.ควบคุม กำกับ แก้ไขปัญหากระบวนการผลิต 2.ร่วมวางแผนการผลิตกับผู้บังคับบัญชา
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
1.ตรวจสอบความถูกต้อง Valdation ของเครื่องจักรและ Utilityที่ใช้ในการผลิต 2.จัดทำแผนกการดำเนินการด้าน Productivety Improvement 3.จัดทำแผนและดำเนินการด้าน Prementive Maintenance(PM) 4.ขึ้นทะเบียน แก้ไข ปรับปรุงแบบแปลน (Drawing) ของอาคาร สถานที่ของบริษัท 5.กำกับดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและสภาวะแวดล้อมต่างๆ 6.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4.วิเคราะห์แผนงานโครงการ ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการตามที่นายจ้างมอบหมาย 5.แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย 6.ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน 7.รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงา
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
1.ตอบคำถามลูกค้า รับออเดอร์การขายทาง Online เช่น Facebook, Shopee, Lazada, Instagram, Line@ และ Twitter 2.แพ็คสินค้าตามออเดอร์ ประสานงานขนส่ง หรือจัดส่ง (Drop off หรือ Pick up) สินค้าไปยังลูกค้า 3.ติดต่อและให้บริการลูกค้าหลังการขาย 4.เบิกสินค้า และรายงานยอดขายสำหรับการขาย Online 5.ติดต่อประสานงาน รับโทรศัพท์รับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาจากสินค้า (เฉพาะวันทำการ)
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางซื่อ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆของฝ่ายโรงงานในเรื่องของเอกสาร -จัดพิมพ์เอกสารต่างๆของแผนก รายงานต่างๆของแผนก -ช่วยเหลืองานผู้ช่วยนักวิเคราะห์/พนักงาน -ปฏิบัติงานกึ่งแม่บ้านได้ในกรณีที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
1. ดูแลการเก็บเงินในเขต กทม. 2. ติดตามและทวงถามยอดหนี้คงค้าง 3. สรุปรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
งานสำหรับผู้พิการ (ตามความเหมาะสม) - หากเป็นใบ้หรือหูหนวกจะต้องสามารถ อ่านออก-เขียนได้ - สามารถเคลื่อนไหวร่างกายด้วยตัวเองได้ ยืนและเดินได้
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
- รับโทรศัพท์/โอนสายโทรศัพท์ - บริการผู้ที่มาติดต่อภายนอก และประสานงานต่างๆ - ดำเนินการจ่ายเช็ค-วางบิล ตามระยะเวลาที่กำหนด - คัดแยกจดหมายส่งให้แผนกต่างๆ - ดูแลงานเอกสารแผนกทรัพยากรบุคคล - คีย์ข้อมูลรายงานฝ่ายขาย และข้อมูลการฝึกอบรม - ดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุมที่อยู่ในความดูแล - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562