งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
1.จัดการงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท 2.ประสานงานกับแผนกต่างๆเพื่อ ให้การผลิตได้ตามแผนการผลิต 3.ดูแล ขั้นตอนกระบวนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับGMP 4.ประสานงานกับแผ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : -    อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
1.ควบคุมและดูแลงานด้านการตรวจสอบคุณภาพยา เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.จัดการงานในแผนกให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ 3.อนุมัติ เอกสารผลการวิเคราะห์ยาสำเร็จรูป วัตถุดิบ ยารอบ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
1. ดูแลและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอาคารและสำนักงาน 2. ดูแลและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เครื่องจักร 3. รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : -    อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
ตรวจสอบระบบและขั้นตอนการผลิตของฝ่ายผลิต
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15000
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
1. จัดทำค่าจ้าง 2. จัดทำภาษี 3. มีประสบการณ์ด้านการจ้างงานแรงงานต่างด้าว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
-ติดติดต่อ shipping ,forwarder รวมถึงเจ้าหน้าที่รับสินค้า - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานศุลกากร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง -จัดเตรียมเอกสารนำเข้า-ส่งออก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
ควบคุมดูแลงานในโรงงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด เข้าร่วมประชุม วางแผนงาน และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
จัดเตรียมวิเคราะห์การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตยา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : -    อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
1. วิเคราะห์ยาสุ่มตัวอย่าง วัตถุดิบและติดป้าย Passed ของวัตถุดิบ 2. สุ่มตัวอย่าง In-process, Semi-finishedและ ติดป้าย Passed ของ In-process, semi-finished. 3. In-process Inspection ผลิตภัณฑ์ กลุ่มNon-sterile (Tablet, Capsule) 4. วิเคราะห์วัตถุดิบ วิเคราะห
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : -    อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
1. ติดต่อ supplier 2. เปิด PO ใบสั่งซื้อ 3.ประสานงาน ,จัดเก็บประวัติการสั่งซื้อ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
ดูแลคลังสินค้า-สำเร็จรูป ปฏิบัติงานในโรงงานยา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
. ดูแลรับผิดชอบ reference standard และ working standard ตรวจสอบ stock และเตรียม working standard รวมถึงการเก็บรักษา ให้มีคุณภาพดีสำหรับเป็นสารอ้างอิงในการวิเคราะห์ และจัดทำ COA working standard 2. ทดสอบ particulate matter ยาฉีด 3. Routine testing (ra
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
1.ปฏิบัติงานในส่วนงานผลิต 2.ประจำเครื่องล้าง,เครื่องบรรจุ และตู้อบ 3.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : -    อัตราค่าจ้าง : 331/วัน
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
-บรรจุยา -ส่องยา -ชั่งยา -คุมเครื่องและอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : -    อัตราค่าจ้าง : 331/วัน
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.