งาน บริษัท แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ จำกัด
1.ขับรถส่งของ 2.เก็บเช็ค,วางบิล 3.ดูแลทำความสะอาด รถ ที่ใช้ส่งของ
บริษัท แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ จำกัด
1. อมรมปฐมนิเทศกฎระเบียบบริษัท สำหรับพนักงานเข้าใหม่ 2. บันทึกประวัติการฝึกอบรมของพนักงานในบริษัท และส่ง OJT ไปยังแผนกที่มีพนักงานใหม่ เข้ามาทำงาน รวมถึงการจัดเก็บ OJT 3. ส่งพนักงานเข้าอบรมกับทางหน่วยงานต่างๆ ตามแผนงาน และส่งรายงานการฝึกอบรมไปยัง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4. บันทึกข้อมูลการลางาน ,หยุดงาน ของพนักงาน 5. ส่งผลวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) ให้กับแผนกควบคุมเอกสาร 6. รับผิดชอบเบิกเงินสวัสดิการต่างๆ ให้พนักงาน 7. ดูแลและควบคุมสต็อกส่วนกลางของโรงงานทั้งหมด 8. ตรวจพนักงานก่อนเข้าตึกผลิต ตาม
บริษัท แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ จำกัด
1. ดูแล และทำความสะอาดบริเวณรอบๆ ในส่วนของโรงงานทั้งหมด เช่น กวาดถนนเศษไม้และใบไม้ เก็บขยะ ให้สะอาดเสมอ 2. ทำความสะอาดพื้นไม่ให้เกิด น้ำขัง หรือมีตะไคร่น้ำ เพื่อลดการลื่น ป้องกันอุบัติเหตุให้กับพนักงาน 3. ดูแลรดน้ำต้นไม้ ตัดหญ้าบริเวณหน้าโรงงาน และแต่งกิ่งไม้ในโรงงานให้ห่างจากสายไฟฟ้า รวมถึงถอนหญ้าที่ขึ้นบริเวณทางเท้า 4. ดูแลและตัดหญ้าบริเวณแปลงหอพัก และทางเข้าหอพัก ตลอดแนวถนนให้ดูสะอาดไม่ขึ้นรก 5. ทำความสะอาดหอพัก ทางเดินเข้าออก ทางเดินระหว่างชั้น และภายในห้อง ตลอดจนชั้นดานฟ้าและบันไดหนี้
บริษัท แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : วันละ 380 บาท + เบี้ยงเลี้ยงวันละ 45 ไม่รวมค่าห้องและเบี้ยขยัน
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ จำกัด
1. ควบคุมเครื่องและทดสอบการเดินเครื่อง 2. ลงบันทึกประจำวันการทำงานเครื่องจักร 3. ดูแล บำรุงรักษา และทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง 4. ดูแลและทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานให้สะอาด 5. ทำงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : วันละ 380 บาท และ สวัสดิการวันละ 45 บาท
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ จำกัด
1.จัดการงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท 2.ประสานงานกับแผนกต่างๆเพื่อ ให้การผลิตได้ตามแผนการผลิต 3.ดูแล ขั้นตอนกระบวนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับGMP 4.ประสานงานกับแผนกต่างๆเพื่อการผลิตยา ได้ตามแผนการผลิตและตารางการผลิต 5.จัดทำโปรแกรมการอบรมพนักงานในแผนก
บริษัท แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : -    อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ จำกัด
1.ควบคุมและดูแลงานด้านการตรวจสอบคุณภาพยา เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.จัดการงานในแผนกให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ 3.อนุมัติ เอกสารผลการวิเคราะห์ยาสำเร็จรูป วัตถุดิบ ยารอบรรจุ และบรรจุภัณฑ์
บริษัท แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ จำกัด
- วิเคราะห์ยาสุ่มตัวอย่าง วัตถุดิบและติดป้าย Passed ของวัตถุดิบ - สุ่มตัวอย่าง In-process, Semi-finishedและ ติดป้าย Passed ของ In-process, semi-finished. - In-process Inspection ผลิตภัณฑ์ กลุ่มNon-sterile (Tablet, Capsule) - วิเคราะห์วัตถุดิบ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป - วัดค่า pH, density, filled volume ของผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
บริษัท แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ จำกัด
. ดูแลรับผิดชอบ reference standard และ working standard ตรวจสอบ stock และเตรียม working standard รวมถึงการเก็บรักษา ให้มีคุณภาพดีสำหรับเป็นสารอ้างอิงในการวิเคราะห์ และจัดทำ COA working standard 2. ทดสอบ particulate matter ยาฉีด 3. Routine testing (raw material, Non – sterile and sterile product) 4. วิเคราะห์ยาขั้นตอน process validation และสรุปรายงานผลการทดสอบให้ Validation section 5. วิเคราะห์งาน cleaning validation 6. วิเคราะห์ยา stability 7. ตรวจสอบ (doub
บริษัท แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ จำกัด
- ประสานงานทั่วไปในโรงงาน - ทำเอกสารภายในแผนก - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกแผนก - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ จำกัด
- บรรจุยาและส่องยาฉีด - เคลือบยาเม็ด - คุมเครื่องและอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 380/วัน
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ จำกัด
- ควบคุมดูแลงานจัดซื้อในประเทศ - จัดทำ แก้ไขเอกสารระบบคุณภาพ - ติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆของแผนก - อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.