เข้าระบบผู้สมัครงาน
เภสัชกร Fีull time /Part time เสาร์-อาทิตย์ ด่วนมาก!!
รับผิดชอบการให้บริการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลให้แก่ผู้มารับบริการ ผู้ป่วยและทีมรักษา รวมถึงให้ข้อมูล ความรู้ และคำแนะนำเรื่องยา แก่ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน นโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ , HA. , JCI. และกฎหมาย/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
นักรังสีเทคนิค
รับผิดชอบโดยตรงต่อการให้บริการทางรังสีในการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องมือทางรังสี ได้แก่ เอกซเรย์ CT อัลตราซาวด์ โดยปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่างๆของร่างกายผู้ป่วย การล้างฟิล์ม ตรวจสอบคุณภาพของภาพทางรังสีเพื่อให้แพทย์ใช้ในการวินิจฉัยโรค จัดเตรียมและดูแลเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการถ่ายภาพทางรังสี ฟิล์มเอกซเรย์ ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันรังสี รวมถึงการป้องกันอันตรายจากรังสีแก่ผู้ป่วย หรือผู้มารับบริการ
บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย4)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
23 กรกฎาคม 2562
พนักงานขับรถ
1.บริการขับรถรับ-ส่ง ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเวลาที่กำหนด 2.ดูแลบำรุงรักษายานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 3.บันทึกรายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยยานพาหนะ
ผู้ช่วยพยาบาล PN
1.การใช้ทักษะทางการพยาบาล เฝ้าระวัง รายงานอาการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนให้การพยาบาลตามขอบเขตความรับผิดชอบ รายงานต่อผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ที่ควบคุมกำกับการดูแล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง ปลอดภัย 2.มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านคุณภาพต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากพยาบาลวิชาชีพหัวหน้าทีม
บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย4)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
23 กรกฎาคม 2562
พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA)
1.การใช้ ทักษะ ความรู้ ความสามารถในงาน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดี มีความสุขสบาย ปลอดภัย ตามขอบเขตความรับผิดชอบ ภายใต้การควบคุมกำกับของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย4)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
23 กรกฎาคม 2562
พนักงานรับส่งผู้ป่วย
1. บริการรับส่ง และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย 2. บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกต่อผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย4)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
23 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
รับผิดชอบการควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีทั่วไป และจัดทำรายงานประกอบบัญชี ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงวิเคราะห์รายละเอียดประกอบงบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยใน
รับผิดชอบการปฏิบัติงานในด้านการคิดและรวบรวมค่ารักษาพยาบาล ให้การออกบิลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วย และหรือบริษัทคู่สัญญา มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ
เจ้าหน้าที่ให้รหัสโรค
งานให้รหัสผู้ป่วยนอก - สามารถให้รหัส ICD ในกรณีผู้ป่วยโรคสลับซับซ้อนเวชระเบียนที่มีข้อมูลมากได้อย่างถูกต้อง - สามารถเสนอแนะแนวทางการบันทึกข้อมูลที่ดีให้กับคณะกรรมการเวชระเบียนได้เพื่อปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไข - สามารถให้ข้อคิดเห็น / ข้อแนะนำทางวิชาการกับผู้ใช้ข้อมูลให้ใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด - สามารถจำแนกการบันทึกเวชระเบียนที่ผิดพลาดได้อย่างแม่นยำและสามารถบอกสิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นและเสนอ แนวทางแก้ไขได้ - สามารถทำงานร่วมกับแพทย์เพื่อสร้างฐานข้อมูลเฉพาะโรคราย Cluster £งานให้ร
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560