เข้าระบบผู้สมัครงาน
1.จัดทำเอกสาร ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2.จัดเตรียมรายงานการประชุมต่างๆ และทำรายงานเอกสารโครงการประจำสัปดาห์ 3.ดูแลความเรียบร้อยในสำนักงาน ดูแลเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงานทั่วไปในไซท์ให้พร้อมใช้งานเสมอ 4.ตรวจเช็คการลงเวลาของพนักงานและทำข้อมูลค่าแรงจัดส่งสำนักงานใหญ่ 5.รับผิดชอบเอกสารเข้า-ออกของโครงการ 6.ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภาคนอกและภายในองค์กรรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง 7.ทำเอกสารเบิกเงินงวดโครงการ และทำสรุปค่าใช้จ่ายโครงการ (รายรับ-รายจ่าย) 8.สัญญาจ้าง 1 ปี
บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10000
วันที่ : 18 ก.พ. 2563
1.ดูแล รับผิดชอบงาน ออกแบบ/ถอดแบบ 2.คุมไซต์งานก่อสร้าง 3.ประสานงานกับผู้รับเหมา 4.ประสานงานต่าง ๆ ของบริษัท 5.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.ขับรถแบ็คโฮ/รถ6ล้อขึ้นไป ในหน่วยงานก่อสร้าง 2.รับ-ส่งสินค้าวัสดุตามโครงการต่าง ๆ 3.ดำเนินการ รวบรวมและจัดเก็บ ใบส่งของที่ดำเนินการแล้วเสร็จแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.ปฏิบัติตามกฏจราจร และข้อบังคับขององค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามที่องค์กรกำหนดไว้ 5.ดูแลรักษารถเบื้องต้นได้ ตรวจเช็คสภาพรถก่อนและหลังปฏิบัติงาน รักษาความสะอาดของรถที่ใช้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรต่อสายตาบุคคลภายนอก 6.ชี้แจง ให้ข้อมูล หรือประสานงานกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานด้วยควา
1. ออกตลาดหาลูกค้าใหม่ 2. ขยายฐานลูกค้า และ รักษาฐานลูกค้าเดิม 3. ดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ 4. ประสานงานด้านการขายกับลูกค้า และหน่วยงานต่างไที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 18 ก.พ. 2563
รายละเอียดของงาน 1.สามารถถอดแบบปริมาณราคา คิดปริมาณงาน และประมาณราคางานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, ระบบสุขาภิบาล และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ประกวดราคาเพื่อสรุปจัดซื้อวัสดุ และจัดจ้างผู้รับจ้างประกวดราคาเพื่อสรุปจัดซื้อวัสดุ และจัดจ้างผู้รับจ้าง 3.ตรวจสอบงานเพิ่มลดในแต่ละโครงการ ตรวจสอบราคาวัสดุ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของผู้ซื้อ และผู้รับจ้าง 4.ประสานงานกับผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ ตลอดจนผู้รับเหมาอื่น ๆ ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการ 5.ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ในการดำเนินงานให้เป็นไปตา
1. ดูแลระบบ IT งานระบบ Server และ Software และกล้องวงจรปิด ของบริษัท 2. ติดตั้ง ดูแลรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด 3. ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งานของ User 4. ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งานของลูกค้ากับผลิตภัณฑ์ของบริษัท 5. ตรวจสอบการทำงานของระบบให้ User ใช้งานได้ถูกต้อง 6. ดูแลการใช้งานระบบ Internet ของบริษัท 7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย
1.รับโทรศัพท์ รับแจ้งปัญหาจากลูกค้า 2.พิมพ์เอกสารต่าง ๆ 3.ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและช่างบริการ 4.คีย์ข้อมูลใบรับบริการต่าง ๆ 5.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงาน ติดตั้ง ซ่อม ล้าง ระบบปรับอากาศ และระบบทำความเย็น ให้เป็นไปตามแผนงาน
1.ดูงานการเงินทั้งระบบ 2.ดูแลงานบัญชี/ประสานงานกับสำนักงานบัญชี 3.ประสานงานทั้งภายในและภายนอก 4.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.ควบคุมงาน/ดูสถานที่ 2.ถอดแบบ และประเมินราคางาน 3.เขียนแบบ 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1. ออกใบกำกับภาษี/ออกใบเสร็จรับเงิน 2. จัดทำเอกสาร รับ-จ่าย 3. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย 4. รับวางบิล-จ่ายเช็ค 5. คีย์เข้า-ตัดขาย Stock สินค้า 6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ควบคุมและปฏิบัติงาน ติดตั้ง ซ่อม ล้าง ระบบปรับอากาศ และระบบทำความเย็น ให้เป็นไปตามแผนงาน
1. กำหนดแผนงานรายวัน 2. ควบคุมการทำงานตามขั้นตอนกระบวนการ 3. ตรวจสอบ/ทดสอบคุณภาพงานตามที่กำหนด 4. ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง ตกแต่ง / ปรับปรุง / เปลี่ยนแปลง 5. ดูแบบและถอดแบบงาน วางแผนงานควบคุมดูหน้างานตามไซน์งานทั้งกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัด 6. ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา 7. จัดทำเปรียบเทียบ และเก็บรวบรวมข้อมูล 8. ประสานงานติดต่อระหว่างบุคคลภายใน+ภายนอกองค์กร 9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 ก.พ. 2563
1.ควบคุมงาน/ดูสถานที่ 2.ถอดแบบ และประเมินราคางาน 3.เขียนแบบ 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562