บริษัท เฟิสท์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
บริษัท เฟิสท์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด


เราเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง-ออกแบบอาคารครบวงจร(TERNKEY) มีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถมาร่วมงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต


เลขที่ 164/4 ซอยริมคลองสามเสน แขวงพญาไท เขตพญาไท


(เขตพญาไท ) กรุงเทพมหานคร 10400


02-2780975,02-2780949


02-2780949


ประกันสังคมและโบนัสประจำปี

งาน บริษัท เฟิสท์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
-เขียนแบบก่อสร้าง,Shopdrawing,Asbuilt drawing - ถอดแบบ-ประมาณราคา,ตรวจสอบการสั่งวัสดุก่อสร้าง,ควบคุมต้นทุนก่อสร้าง
บริษัท เฟิสท์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถและประสปการณ์
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เฟิสท์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
- วางแผนงานการจัดเตรียมแรงงานและวัสดุก่อสร้างที่จะใช้ให้เพียงพอและต่อเนื่อง - ควบคุมงานก่อสร้างอาคารให้ได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ภายใต้เวลาและงบประมาณที่กำหนด - ติดต่อและประสานกับ Contractor, Supplier และหน่วยงานต่างๆ - แก้ปัญหาหน้าไซต์งาน เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ศึกษา / วิเคราะห์ / เคลียร์แบบก่อสร้าง เอกสารต่างๆเกี่ยวกับแบบก่อสร้าง - รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา - ถอดแบบ ประมาณการ งานเพิ่ม-ลด ที่ไม่ตรงกับแบ
บริษัท เฟิสท์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถและประสปการณ์
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เฟิสท์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
support งานทั้งหมดของเจ้านายทั้งงานวิศวกรรม-สถาปัตยกรรม การตลาด การขาย การประสานงานทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน สรุปงานประจำวันให้เจ้านาย พร้อมติดตามงานให้ลุล่วง
บริษัท เฟิสท์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถและประสบการณ์
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เฟิสท์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
รับผิดชอบงานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร งานวางแนวอาคาร งานทำระดับ งานทำวงรอบ งานปักผังวางหมุด
บริษัท เฟิสท์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถและประสปการณ์
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เฟิสท์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
ดูแลรับผิดชอบงานเอกสารเกี่ยวกับงานก่อสร้าง จัดเก็บเรียบเรียงแบบก่อสร้าง ปรินท์แบบก่อสร้าง ตรวจสอบ PR งานสั่งซื้อวัสดุและสั่งจ้างจากหน้างานก่อนส่งฝ่ายจัดซื้อเพื่อดำเนินงานต่อไป รับผิดชอบการลงบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆของหน้างานก่อสร้าง คีย์ข้อมมูลจัดเก็บเงินสดย่อย รายการวัสดุและค่าแรงคนงาน จัดทำบันทึกเครื่องมือก่อสร้างทุกไซท์งาน ดูแลการเบิก-จ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างทุกไซท์งานด้วยระบบออนไลน์ จัดทำเอกสารรายงานประกอบการเบิกงวดงานก่อสร้างทุกไซท์งาน
บริษัท เฟิสท์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถแลพประสปการณ์
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 5 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.