เข้าระบบผู้สมัครงาน
เภสัชกร
จัดเตรียมยาตามคำสั่งแพทย์ให้กับผู้รับบริการ ให้คำแนะนำในการใช้ยาให้กับผู้ป่วยทราบโดยละเอียด ควบคุมกระบวนการจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์อย่างถูกต้อง งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
20 กันยายน 2562
ช่างซ่อมบำรุง
ช่างประจำโรงพยาบาล ดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคภายในโรงพยาบาล
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
20 กันยายน 2562
ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค
ช่วยงานนักรังสีเทคนิค ในการจัดท่าผู้ป่วยในการเอกซ์เรย์ หรือการเช็คผลฟิลม์x-ray
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
20 กันยายน 2562
UR nurse
-ติดต่อประสานงานกับบริษัทคู่สัญญา ให้ข้อมูลการรักษา และการใช้สิทธิ์ของลูกค้าคู่สัญญา -ทบทวนการใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพ เงื่อนไขข้อยกเว้น ความคุ้มครอง ตามสิทธิ์ ประเภทต่างๆ ข้อมูลที่จำเป็นี่ต้องรู้ีเพื่อดำเนินการ ได้แก่ เงื่อนไขสิทธิ์ประโยชน์ด้านสุขภาพต่างๆ ทั้งภาครัฐ และ เอกชน ที่เข้าร่วมเป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาล เข่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกัน อุบัติเหตุ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน พรบ.จราจร บัตรทอง ข้าราชการ และ เงื่อนไขการให้เครดิตระหว่างบริษัทคู่สัญญา
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
20 กันยายน 2562
การเงินผู้ป่วย
-ตรวจสอบเอกสาร รายการค่ารักษา เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของลูกค้า -รับชำระค่ารักษาพยาบาลจากลูกค้า -ประสานงานแจ้งและให้ข้อมูลค่ารักษากับผู้รับบริการ -บริการรับฝากทรัพย์สินของผู้ป่วย -ติดตามทวงถามค่ารักษาพยาบาล
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
20 กันยายน 2562
ช่างซ่อมบำรุง
งานระบบสาธารณูปโภค งานไฟฟ้า งานแอร์ งานซ่อมบำรุง
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
20 กันยายน 2562
แม่ครัว,ผู้ช่วยแม่ครัว
ปรุงอาหารและจัดเตรียมอาหารให้กับผู้ป่วยและพนักงาน
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
20 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่ยานยนต์
- ขับรถตู้ของโรงพยาบาล หรือรถกะบะ รับส่งพนักงานไปติดต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานเอกชน - ขับรถรับ - ส่งสิ่งของ เช่น เครื่องมือแพทย์ เอกสาร เป็นต้น
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
20 กันยายน 2562
พนักงานเปล
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุดต่างๆในโรงพยาบาลโดยใช้ เปลนั่งหรือเปลนอน
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
20 กันยายน 2562
หัวหน้าด้านปฏิบัติการ
-ดูแลงานด้านการบริการด้านรถยนต์ เช่นการจัดตารางรถให้เพียงพอต่อวัน -การบริหารอัตรากำลังคนท -ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เปล ,ยานยนต์ ความเรียบร้อยและความปลอดภัยทั่วไป
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
20 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
1. สามารถผลิตงานสื่อและการนำเสนอผลงานในการจัดประชุม สัมมนาและกิจกรรมต่างๆโดนใช้ เช่น Microsoft PowerPoint และระบบมัลติมีเดีย เช่น เครื่องเสียง ไมโครโฟน เป็นต้น 2. ให้บริการติดตั้งระบบเสียง ระบบแสง ระบบภาพ ภายในห้องประชุมต่างๆ 3. มีความรูัด้านการถ่ายภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 4. การบำรุงรักษา ตรวจเช็คสภาพ และซ่อมบำรุง อุปกรณ์งานโสตทุกชนิด 5. อำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องเสียงและสื่อต่างๆ 6. ควบคุมสื่อ อุปกณณ์ต่างๆให้เป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้ 7. ให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการผลิตและใช้สื่อป
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
20 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาล คอยสังเกตสิ่งผิดปกติและรายงานผู้บังคับบัญชา
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
20 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่ยานยนต์
- ขับรถตู้ของโรงพยาบาล ส่งเจ้าหน้าที่ หรือออกหน่วยตรวจสุขภาพ - ขับรถกอล์ฟส่งลูกค้าในโรงพยาบาล
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
20 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่ Graphic และ ออกแบบ
- ออกแบบสื่อ ป้ายโฆษณา แผ่นพับของทางโรงพยาบาล - ออกแบบ ติดตั้ง บูธ Display Eventทั้งในและนอกโรงพยาบาล - ถ่ายรูปและจัดทำสื่อวีดีโอ - งานอื่นๆด้านกราฟฟิคดีไซส์
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
20 กันยายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560