เข้าระบบผู้สมัครงาน
จัดเตรียมยาตามคำสั่งแพทย์ให้กับผู้รับบริการ ให้คำแนะนำในการใช้ยาให้กับผู้ป่วยทราบโดยละเอียด ควบคุมกระบวนการจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์อย่างถูกต้อง งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 18 ก.พ. 2563
ดูแลด้านการบริหารงานในแผนกยานยนต์ รวมทั้งการติดต้อประสานงานภายนอกแผนก และการบำรุงรักษารถของโรงพยาบาล
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 18 ก.พ. 2563
ช่างประจำโรงพยาบาล ดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคภายในโรงพยาบาล
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 18 ก.พ. 2563
ช่วยงานนักรังสีเทคนิค ในการจัดท่าผู้ป่วยในการเอกซ์เรย์ หรือการเช็คผลฟิลม์x-ray
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 18 ก.พ. 2563
ช่วยแพทย์และพยาบาลทำหัตถการ ดูแลช่วยเหลือคนไข้
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 18 ก.พ. 2563
เช็คประวัติคนไข้ ช่วยแพทย์และพยาบาลทำหัตถการ ดูแลช่วยเหลือคนไข้ รับ - ส่งคนไข้ไปยังแผนกอื่นๆ
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 18 ก.พ. 2563
1.ดำเนินงานตามแผนการตลาดให้บรรลุเป้าหมาย 2.พัฒนาและปรับปรุง Product ให้สอดคล้องกับความต้องการและการแข่งขันทางการตลาด 3.พัฒนาส่งเสริมการขายต่างๆ 4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายโรงพยาบาล
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 18 ก.พ. 2563
-ตรวจสอบเอกสาร รายการค่ารักษา เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของลูกค้า -รับชำระค่ารักษาพยาบาลจากลูกค้า -ประสานงานแจ้งและให้ข้อมูลค่ารักษากับผู้รับบริการ -บริการรับฝากทรัพย์สินของผู้ป่วย -ติดตามทวงถามค่ารักษาพยาบาล
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 18 ก.พ. 2563
- ช่วยรับส่งเครื่องมือให้กับทันตแพทย์ - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับผู้ป่วย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 18 ก.พ. 2563
ช่วยสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์และพยาบาล งานทำในส่วนของโรงพยาบาล
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 18 ก.พ. 2563
สืบค้นประวัติคนไข้และบันทึกประวัติ นำส่งและเก็บคืนประวัติคนไข้ตามส่วนงานต่างๆ
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 18 ก.พ. 2563
- ปรุงอาหารให้คนไข้ และพนักงานในโรงพยาบาล
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 18 ก.พ. 2563
- ขับรถตู้ของโรงพยาบาล หรือรถกะบะ รับส่งพนักงานไปติดต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานเอกชน - ขับรถรับ - ส่งสิ่งของ เช่น เครื่องมือแพทย์ เอกสาร เป็นต้น
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 18 ก.พ. 2563
จัดยาภายใต้การดูแลของเภสัชกร นับจำนวนเวชภัณฑ์คงค้าง จัดสต๊อกยา งานเอกสารต่างๆ
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 18 ก.พ. 2563
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุดต่างๆในโรงพยาบาลโดยใช้ เปลนั่งหรือเปลนอน
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 18 ก.พ. 2563
1.เขียนโปรแกรม ASP.NET, C# ได้คล่อง 2. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 18 ก.พ. 2563
ปฏิบัติงานในห้อง LAB โดยมีนักเทคนิคการแพทย์ดูแล ปฏิบัติงานในห้อง LAB โดยมีนักเทคนิคการแพทย์ดูแล 1.รับและตรวจสอบสิ่งส่งตรวจให้ตรงกับใบ ส่งตรวจ และข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 2.ลงทะเบียนเวลารับสิ่งส่งตรวจ และ print ใบสิ่งส่งตรวจแล้วนำไปแจกจ่ายในห้องทำ lab 3.เจาะเลือดและแนะนำการเก็บสิ่งส่งตรวจ 4.ปั่นเลือด และปัสสาวะเพื่อเตรียมให้เทคนิคการแพทย์นำไปทำการตรวจวิเคราะห์ต่อ 5.ติดต่อรับและส่งสิ่งส่งตรวจกับศูนย์บริการนอกโรงพยาบาล 6.พิมพ์รายงานต่างๆ และดูแลงานเอกสารทั่วไป 8.ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ และแ
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 18 ก.พ. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562