ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- ฝึกอบรมพนักงาน - วางแผนการจัดฝึกอบรม - เตรียมคู่มือ เอกสารในการจัดอบรม - ประเมินผลการฝึกอบรม - รายงานผลการจัดอบรมต่อผู้บังคับบัญชา - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
ล้างรถ ขัด-เคลือบ สีรถยนต์ หน้างานอยู่ในศูนย์บริการรถยนต์ ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 400 บาท ต่อวัน
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- ดูแล ซ่อมแซม อุปกรณ์ที่ชำรุด -พร้อมเรียนรู้งาน เชื่อมเหล็ก ปูกระเบื้อง งานโครงสร้าง - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000 บาท
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- ล้างรถ ดูดฝุ่น ขัดเคลือบสี - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หน้างานที่ MD บางแสน 5 คน หน้างานที่ TT บางแสน 1 คน ขับรถส่ง
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 6 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 400 บาท / วัน
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
1. จัดทำ รวบรวม มาตรฐาน ในการปฏิบัติงาน (Procedure, Work Instruction) และ กำหนดรูปแบบในการตรวจสอบ 2. ดำเนินการตรวจสอบการทำงานให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด โดยมีการกำหนดแผนในการตรวจสอบ และการติดตามผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 3. จัดทำรายงานการตรวจสอบ และทำการติดตามผลเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 4. การวางแผนการตรวจติดตาม (Audit Plan) 5. การจัดทำรายการกำหนดหัวข้อในการตรวจสอบ (Check List) 6. การตรวจสอบ (Field Audit) 7. การรายงานผลต่อผู้บริหาร (Audit Report) 8. การ
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- งานวางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง - งานบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการ - งานพัฒนาและฝึกอบรม - งานบริหารแรงงานสัมพันธ์ - การจัดการทั่วไป - อื่่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลง
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
รับผิดชอบงานล้างรถ ดูดฝุ่น ขัดเคลือบสีรถยนต์ ในศูนย์บริการ รับผิดชอบงานร่วมกัน และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
ล้างรถ ดูดฝุ่น แว็คล้อ ขัด-เคลือบสีรถยนต์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 8 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 400 บาท / วัน
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
ล้างรถ ขัด-เคลือบสีรถยนต์ ทำงานในศูนย์บริการรถยนต์ ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 400 บาท / วัน
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- ล้างรถ ดูดฝุ่น ขัดเคลือบสี - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หน้างานที่ TT
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 400 บาท / วัน
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- ล้างรถ ดูดฝุ่น ขัดเคลือบสีรถยนต์ ซักเบาะพรม - ทำเอกสารประกอบการล้าง รวบรวมส่งให้หัวหน้างาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ทดลองงาน 400 บาท/วัน ผ่านทดลองงานปรับเป็นรายเดือน
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- ขัดเคลือบสีรถยนต์ ล้างรถ ดูดฝุ่น แว๊กล้อ - ทำเอกสารประกอบการล้างรถ และรวบรวมส่งหัวหน้างาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 400 บาท / วัน
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
-ขับรถยนต์ ส่งของตามศูนย์บริการรถยนต์ ตามที่ได้รับมอบหมาย -ดูแลรักษารถยนต์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- ล้างรถ ขัด เคลือบสีรถยนต์ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 400 บาท ต่อ วัน
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
ล้างแอร์รถยนต์ และดูแลเครื่องล้างแอร์ ในศูนย์บริการรถยนต์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 400 บาท / วัน
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
ซ่อมรถยนต์ เช็คระยะ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ และ/หรือทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-25,000 บาท
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- ล้างรถ ดูดฝุ่น ขัดเคลือบสีรถยนต์ ซักเบาะพรม - ทำเอกสารประกอบการล้าง รวบรวมส่งให้หัวหน้างาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ทดลองงาน 400 บาท/วัน ผ่านทดลองงานปรับเป็นรายเดือน
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
รับผิดชอบงานล้างรถ ดูดฝุ่น ขัดเคลือบสีรถยนต์ ในศูนย์บริการ รับผิดชอบงานร่วมกัน และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด เชียงราย   เขต : เมืองเชียงราย
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 400 บาท
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
1.ล้างรถ ดูดฝุ่น แว็กล้อ ขัดเคลือบสีรถยนต์ 2.งานคาร์สปา ครบวงจร 3.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 400 บาท / วัน
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
งานล้างรถ ขัดเคลือบสีรถยนต์ งานคาร์สปาครบวงจร
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 400 บาท / วัน
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 33 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.