เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้แทนฝ่ายบริการลูกค้าประตูอัตโนมัติ
* ขายสินค้าประตูอัตโนมัติ * วางแผนออกพบลูกค้า * นำเสนอสินค้าและบริการ (งานโครงการ) * เขียน Report * คิดราคา
บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 3 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์
24 กรกฎาคม 2562
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
1. ดูแลควบคุมการผลิต * ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามขั้นตอนการผลิต * ส่งเสริมพัฒนาด้านเทคนิค * เพิ่มคุณภาพการผลิต * ลดต้นทุนการผลิต * ส่งมอบตรงเวลา 2. วางแผนการผลิต * จัดทำแผนการผลิตร่วมกับหัวหน้าทีม * ติดตามแผนการผลิต * วิเคราะห์สมรรถนะของการผลิต * สรุปรายงานการวางแผน 3. การจัดการทั่วไป * อบรมเพิ่มความสามารถของช่าง * วิเคราะห์สมรรถภาพของเครื่องจักร * ตรวจสอบวัตถุดิบ * ติดตามแผนการดูแลเครื่องจักร(PM)
บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : แล้วแต่ประสบการณ์
24 กรกฎาคม 2562
พนักงานช่างเชื่อม
- ทำงานเชื่อม - ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร /อุปกรณ์ - ผลิตงานให้ได้ตามแผน - มีพร้อมเรียนรู้งานใหม่
บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 5 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 12000 เป็นต้นไป
24 กรกฎาคม 2562
ช่างติดตั้งประตูอัตโมมัติ
ช่างทั่วไป ดูแลรับผิดชอบงานงานติดตั้ง / บริการ /ฃ่อม ประตูอัตโนมัติ ที่ไฃด์งานภายนอกบริษัท
บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : หลายตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์
24 กรกฎาคม 2562
พนักงานทั่วไป (คลังสินค้า/จัดส่ง)
* งานแพ็คกลิ้ง * จัดเก็บจัดของในสโตร์ * อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย * สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ในโปรแกรมอ๊อฟฟิตได้
บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : หลายตำแหน่ง   เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ
24 กรกฎาคม 2562
ช่างทั่วไป
1.ประกอบโครงสร้างประตูอัตโนมัติ เช่น เชื่อม,ตัดเหล็ก,ทาสี เป็นต้น 2.ควบคุมคุณภาพระว่างการผลิต 3.ผลิตเสร็จออกไปติดตั้งหน้างาน 4.ลงใบบันทึกการทำงานประจำวัน 5.ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ 6.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ช่างกลึง
1.กลึงชิ้นงาน /เจียร /ไส / เจาะ 2.ผลิตให้ได้ตามแผน 3.ควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต 4.ลงใบบันทึกการทำงานประจำวัน 5.ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร /อุปกรณ์ 6.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 3 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 12000 เป็นต้นไปแล้วแต่ประสบการณ์
24 กรกฎาคม 2562
ธุรการฝ่ายบุคคล
* งานประกันสังคม * สรุปการทำงานของช่าง INCENTIVE * ลงข้อมูลการส่ง JOB * สรุปการทำงาน COST * จัดทำข้อมูล KPI * ดูแลกล้องวงจรปิด, ข้อมูล GPS รถยนต์ * ส่งแบบสำรวจสภาพแวดล้อม * ติดตามการฝึกอบรม * สรุปค่าโทรศัพท์ * ช่วยติดตามกิจกรรมของบริษัท * อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : แล้วแต่ประสบการณ์
24 กรกฎาคม 2562
ธุรการทั่วไป
* ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ * จัดทำเอกสารของหน่วยงานช่าง * อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ช่างเทคนิคเขียนแบบ
* เขียนแบบเครื่องกล * ช่วยงาน R&D * ช่วยงานผลิต * จัดทำเอกสารทั่วไป * เขียนแบบเบื้องต้น * อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : แล้ว แต่ประสบการณ์
24 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า หรือ เซลล์อาวุโส (สินค้าพ่นพอกผิวชิ้นงาน)
- ขายสินค้าอุตสาหกรรมเกี่ยวกับงานซ่อมและพ่นพอกผิวแข็งชิ้นงาน - วางแผนออกพบลูกค้า - นำเสนอขายสินค้าและบริการ - มีความขยัน อดทน - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
ช่างทั่วไป (ฝ่ายผลิต)
1. ประกอบชิ้นส่วนประตูอัตโนมัติให้ได้ตามแผน 2. ตรวจสอบคุณภาพในระหว่างการผลิต 3. ดูแลเครื่องจักรในส่วนที่รับผิดชอบ 4. ทำบันทึกการทำงานประจำวัน 5. ทำบันทึกการเบิกจ่ายวัตถุดิบ 6. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Sales and Business Development Manager
* Managing organizational sales by developing a business plan that covers sales, revenue and expense controls. * Setting individual sales targets with the sales team. * Tracking sales goals and reporting results as necessary. * Developing your sales team through motivation, counseling, sales training and product knowledge education. * Identify new business opportunities-including new makets, growth areas, treneds, customers, products and services, * Generate leads and cold call prospective
บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
24 กรกฎาคม 2562
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดและส่งเสริมการขาย
* รับผิดชอบเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยให้ได้ผลกำไรสูงสุด * วางแผนและกำหนดเป้าหมายในการวางแผนการตลาดสินค้า * กำหนดแผนงานด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์แนวทางการตลาด จัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละรอบการขาย * จัดกรรมส่งเสริมการตลาดร้านค้าและผู้บริโภค * ออกสำรวจตลาดเพื่อนำข้อมูลสนับสนุนผู้ผลิต คู่ค้า และขายเพื่อบรรลุตามเป้าหมาย * ดำเนินงานด้านการโฆษณา ผ่านสื่อโฆษณาออนไลน์ต่างๆ เช่น LINE, Facebook, Google, YouTube, และเว๊ปไซต์อื่นๆ - มีควา
บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
24 กรกฎาคม 2562
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก 2. พัฒนาประเมินผล ปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 3. กำหนดค่าตอบแทนในการทำงาน โดยตรงและจัดสรรผลประโยชน์โดยอ้อม 4. สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนึกของการเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท 5. สงวนรักษาบุคลากรทุกคนที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป 6. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงานหรือลูกจ้าง 7. จัดสวัสดิการ จัดบริการด้านสันทนาการ 8. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามวุฒิและประสบการณ์
24 กรกฎาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560