บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด


เกือบ 50 ปีที่แล้ว แอ็คมี่-อินเตอร์ ได้ก่อตั้งขึ้น จากธุรกิจเทรดดิ้งเล็กๆ ได้มีการพัฒนาด้านบุคลากร, ผลิตภัณฑ์และการบริการตลอดเวลา ประกอบกับการค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ นำเสนอลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน เป็นผู้นำตลาดในหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน แอ็คมี่-อินเตอร์ มี 6 หน่วยธุรกิจดังนี้

หน่วยธุรกิจ Performance Materials - พัฒนาวัสดุและเคมีภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่ออุตสาหกรรม
หน่วยธุรกิจ KERNIK Surface Chemical - พัฒนา เคมีสำหรับพื้นผิวหลายรูปแบบ
หน่วยธุรกิจ Metal Melting & casting - พัฒนาวัสดุสำหรับใช้งานหล่อหลอมโลหะ
หน่วยธุรกิจ Automatic Door Technology - ออกแบบ ผลิต ประตูอัตโนมัติ สำหรับเชิงพานิชย์และอุตสาหกรรม มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เช่นระบบ Magnetic Drive, Direct Drive และระบบสำหรับประตูห้องผ่าตัดและ Clean room ฯลฯ
หน่วยธุรกิจ IDENMATIC Access Control Solution - ระบบควบคุมการเข้าออกอัจฉริยะสำหรับอาคารขนาดใหญ่โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
หน่วยธุรกิจ Surfacting Technology - เทคนิคการสร้างผิวแข็ง ชิ้นส่วนเครื่องกล เพื่อต่อสู้การสึกหรอในอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยี Thermal Spray หลายรูปแบบ : Plasma-Transferred Arc และ Fusion Welding.

ห้าสิบปีที่ผ่านมา เป็นเครื่องยืนยันถึงความมั่นคงขององค์กร โดยบริษัทมีเป้าหมายหลักที่จะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า พร้อมกับดูแล พัฒนา รักษาพนักงานให้มีความสุข และสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุด บริษัทจึงพยายามทำองค์กรให้แบบราบที่สุด เพื่อให้ปรับเปลี่ยนได้ไว พร้อมรับโลกใหม่ ที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

ถ้าคุณอยากทำงานในองค์กรที่มั่นคง แต่แคล่วคล่องว่องไว
ถ้าคุณอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้โอกาสทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ

ที่นี่คือที่ของคุณ


เลขที่ 630 ซอยอ่อนนุช 54 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง


(เขตประเวศ ) กรุงเทพมหานคร 10250


02-320-5200-12


02-320-5208


ประกันสังคม / เบี้ยขยัน / เบี้ยเลี้ยง / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ตรวจสุขภาพประจำปี /
ทุนการศึกษาบุตร (ตามเกณฑ์บริษัท) / ท่องเทียวประจำปี / ค่าน้ำมัน (เฉพาะตำแหน่ง) /
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (เฉพาะตำแหน่ง) / สัมมนาและเที่ยวประจำปี / สวัสดิการอื่นๆ ฯลฯ

งาน บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
- มีความรู้ความชำนาญในงานช่าง อาทิเช่น งานประกอบโครงสร้างงานไฟฟ้า งานประปา งานเชื่อม รวมถึงงานซ่อมบำรุงทั่วไป -รับผิดชอบงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือ, อุปกรณ์ และระบบต่างๆ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาท เป็นต้นไป
วันที่ : 1 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
1.ประกอบโครงสร้างประตูอัตโนมัติ เช่น เชื่อม,ตัดเหล็ก,ทาสี เป็นต้น 2.ควบคุมคุณภาพระว่างการผลิต 3.ผลิตเสร็จออกไปติดตั้งหน้างาน 4.ลงใบบันทึกการทำงานประจำวัน 5.ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ 6.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 เป็นต้นไป
วันที่ : 1 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
* ตรวจเช็คบำรุงเครื่องจักร ตามระยะเวลา * ปรับปรุงและซ่อมบำรุงเครื่องจักร เบื้องต้น * จัดทำบัญชีรายชื่อเครื่องจักรและวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร * เพื่อลดการ Breakdown ของเครื่องจักรที่มีผลกระทบการกระบวนการผลิตภายในโรงงาน * สนับสนุนทีมงานช่างเทคนิคในการจัดเตรียมความพร้อมของอะไหล่ เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมกรณีเครื่องจักร/ อุปกรณ์ เกิดการ Breakdown ให้สามารถเข้าดำเนินการซ่อมได้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งาน * วิเคราะห์งานซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปร
บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาท/ เดือน
วันที่ : 1 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
1. เป็นตัวหลักงาน Customer relation management ของบริษัทฯ 2. หาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 4. ขยายลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ 5. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการลูกค้า
บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-30,000 บาท
วันที่ : 1 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
*รับผิดชอบงานด้านธุรการและประชาสัมพันธ์ *ทำหน้าที่รับสาย-โอนสายโทรศัพท์ *ลงบันทึกการเบิกอุปกรณ์สำนักงาน / พร้อมตัดสต๊อกเพื่อไม่ให้ของขาดสต๊อก *ลงบันทึกประวัติการเบิกอุปกรณ์ส่วนบุคคลของพนักงาน *ตรวจเช็คอุปกรณ์ประจำรถยนต์ที่ใช้ในการติดตั้ง *ติดตามส่งเอกสารการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตามกำหนด *ลงบันทึกประวัติการเบิกอุปกรณ์ส่วนบุคคลของพนักงาน *ติดตามการตรวจสภาพถังดับเพลิงตามกำหนด *จัดทำข้อมูลการมาทำงานของพนักงาน *ออกใบขอซื้อ / ออกใบสังงาน(Job) *ลงบันทึกแผนการผลิต *พิมพ์เอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหม
บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 16000-18000
วันที่ : 1 มิ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 5 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.