เข้าระบบผู้สมัครงาน
1.จัดซื้อ/จัดจ้าง คัดเลือกและประเมินผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง ตามระบบ ISO 2.คุมสต๊อกเครื่องใช้สำนักงาน และแบบพิมพ์ต่าง ๆ 3.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11500 -15000
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
1.จัดทำสัญญาการบริการของบริษัทฯ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ 2.บันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ รายงานตามระบบ ISO 3.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 11500 -15000
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
ผลิตและซ่อมเครื่องจักรทำอาหาร มีการสอนงานซ่อมให้ก่อนออกซ่อมจริง สามารถออกซ่อมนอกสถานที่และเดินทางต่างจังหวัดได้
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000 - 14,000
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
จัดสินค้าหน้าร้านทั้งหมดให้เป็นหมวดหมู นับสต็อกสินค้า รับสินค้า - จัดสินค้าสำหรับส่งลูกค้า
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
• Works and collaborates with others on consulting projects and special projects as assigned. • Provides reliable delivery of targeted project results through role as expert in the application of specific SAS methodologies, projects and technologies. • Understands, utilizes and communicates best practice methodologies and industry standards internally and externally. • Performs as SAS developer using SAS Data Integration Studio and other SAS related software • Extracts, transforms and loads
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 30,000 - 125,000
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
• Works and collaborates with others on consulting projects and special projects as assigned. • Provides reliable delivery of targeted project results through role as expert in the application of specific SAS methodologies, projects and technologies. • Understands, utilizes and communicates best practice methodologies and industry standards internally and externally. • Performs as SAS developer using SAS Data Integration Studio and other SAS related software • Extracts, transforms and loads
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 30,000 - 125,000
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
• Works and collaborates with others on consulting projects and special projects as assigned. • Provides reliable delivery of targeted project results through role as expert in the application of specific SAS methodologies, projects and technologies. • Understands, utilizes and communicates best practice methodologies and industry standards internally and externally. • Performs as SAS developer using SAS Data Integration Studio and other SAS related software • Extracts, transforms and loads
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 30,000 - 125,000
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
• Works and collaborates with others on consulting projects and special projects as assigned. • Provides reliable delivery of targeted project results through role as expert in the application of specific SAS methodologies, projects and technologies. • Understands, utilizes and communicates best practice methodologies and industry standards internally and externally. • Performs as SAS developer using SAS Data Integration Studio and other SAS related software • Extracts, transforms and loads
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 30,000 - 125,000
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
- ขายสินค้าวิศวกรรม ให้แก่กลุ่มลูกค้า - ผู้รับเหมา - หน่วยงานราชการ - ปิดยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท - ดูแลลุกค้าเก่าเพือกระตุ้นยอดขาย
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 - 25,000
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
Scope of work: • Develop test script belong to software design spec in order to archive the standard quality of software testing • Testing computer program follow the script and the result in test report • Perform End to end testing, Trouble shooting problem • Perform UAT Test, Trouble shooting problem Qualification: • Bachelor Degree or Higher in Computer Science or IT related field • At least 2-3 years an experience in Software Tester or Software Quality Assurance (QA) • Self motivat
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 25,000
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
1. Minimum of 3 years FullStack mobile experience. (Kotlin(Mandatory),Java) 2. Able to design and analyse requirement. 3. If have experience in production support will be advantage. 4. Able to work independently. 5. Able to work uncertain environment (due to join in innovation lab), Can-do attitude and multi-tasking 6. Good communication 7. Experience in agile methodology will be advantage.
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 25,000 - 35,000
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
1. Minimum 2 years experience in Frontend developer with Angular framework, and able to design good web UI. 2. If have experience in Java will be Advantage. 3. Can design framework and lead team.
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 25,000 - 35,000
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
1. Advance Experience in SQL statement (If experience in Oracle will be advantage) 2. Able to develop shell script on Linux platform 3. Able to develop excel macro and create report 4. Able to use SQL Loader of Oracle and developer script auto load 5. Able to use PL/SQL or other to transform data
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 25,000 - 35,000
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
1. Minimum of 2 years FullStack mobile experience. (Swift,Kotlin,Java) 2. Able to design and analyse requirement. 3. If have experience in production support will be advantage. 4. Able to work independently. 5. Able to work uncertain environment (due to join in innovation lab), Can-do attitude and multi-tasking 6. Good communication 7. Experience in agile methodology will be advantage.
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 25,000 - 35,000
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
1. บริษัทฯ ต้องการทำ VDO เกี่ยวกับการแชร์ ความรู้ และ Life Style โฆษณา สินค้า หรือบริการ ต่างๆ รวมถึงทำรายการ ทั้งของทีมงาน หรือลูกค้า ผ่านสือ Social Media ต่างๆ 2. เชี่ยวชาญเรื่องการหา ภาพ วีดีโอประกอบ แปลง และย่อยข้อมูลเรื่องยากๆ ให้เป็นภาพหรือวีดีโอเล่าเรื่องที่เข้าใจง่ายๆ แนว Infographic หรือ animation ต่างๆ ให้น่าสนใจ 3.สามารถคิด concept / เขียน story board เพื่อนำเสนอแนวทางการทำรายการต่างๆ ประสานงานติดต่อ Outsource/Partner ในการผลิตงานต่างๆ ตามโจทย์ของบริษัทและลูกค้าได้
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25000-55000
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
1.วิเคราะห์และประเมินผล เพื่อหาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของระบบที่ดูแล พร้อมบริหารจัดการ ประสานงาน ทั้งกับลูกค้า คู่ค้า และ พนักงาน ทีมงานทั้งภายในภายนอก ในการ ส่งมอบโครงการต่างๆ 2.วางแผนต้นทุนโครงการ ติดตาม update (PDCA) และส่งให้ทางบัญชี Tracking ทำ Project Plan,Project Risk กำหนด Milestone ตามงวดงาน กำหนด Project Tracking Meeting (Meeting Agenda ได้แก่ Current Status, Future Tasks, Risks/Issues, Changes ที่เข้ามา, Action Items อื่นๆ) 3.วางแผน ติดตาม บริหาร ควบคุม ตรวจสอบ ประสานงาน
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 40000-150000
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
1.คิดและบริหารจัดการเกี่ยวกับ Content/ Campaign/ Strategy พร้อมดูแล บริหาร จัดการ ปรับแต่ง FB Page, IG, Twitter, YouTube, SEO,GDN ทั้งของบริษัทและลูกค้า 2.สามารถวางแผนกลยุทธ์งานเพื่อเสนอแผนงานด้าน Digital Business, Digital Marketing ร่วมกับทีมเพื่อเสนอลูกค้า 3.สามารถ Present งานได้ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ จะดีมาก (Option) 4.ศึกษา ค้นคว้า เพื่อวิเคราะห์คู่แข่ง คู่เปรียบเทียบ แล้วนำมาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ 5.ต้องรักการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะ ด้านกลยุทธ์ และด้านการตลาด ผ่านหลักสูตรออน
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 40000-150000
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
1.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานข้อมูล Web-based Application & Mobile Application จัดทำเอกสารและวิเคราะห์ระบบ เพื่อกำหนด Scope การทำงานให้กับ Dev กำหนด Spec งานก่อนขาย และระหว่างทำงานให้กับทีม 2.วิเคราะห์ข้อมูล Data Flow, User Flow, Business Flow ดีไซต์และจัดวางระบบฐานข้อมูล พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของระบบงาน 3.สรุป Software Requirements Specification, Sequence Diagram, Program Specification, Implement Plan และอื่นๆ 4.ให้คำแนะนำและอบรม ทีมงานและลูกค้า ทั้งทางด้านเอกสารและการพบ เพื่อ
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 - 80,000
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
1.สรุป และนำเสนอ (Present) อธิบายระบบงาน UX/UI , Flow ก่อนดำเนินงานหา Benchmark + สรุป พร้อมนำเสนอให้กับทีมที่เกี่ยวข้อง 2.Coding ระบบต่างๆ ตามที่หน้าจอ หรือที่ SA ออกแบบไว้ ด้วย React Native 3.ตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมที่ได้ทำการ Coding ไป
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 40,000-120,000
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562