ค้นหาจากงานประเภท
Programmer System Admin IT
งาน บริษัท ไชยแสงทอง จำกัด
-ดูแล update website -ยิงโฆษณา -ดูแล Facebook -ทำการตลาดออนไลน์ -ทำ Content -โพส facebook -รับผิดชอบและวางแผนในการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการยิงโฆษณาพร้อมทั้งจัดทำรายงานข้อมูลแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง -ดูแลและจัดการ social media platforms ของบริษัท เช่น Facebook , Line, Line@ etc. -SEO
บริษัท ไชยแสงทอง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12000-18000
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
ดูแลและติดตั้ง ระบบการสื่อสาร ทั้งหมดรวมถึง E-mail, ระบบ Network และ Internet ทั้งหมด CCTV , GPS แก้ไขปัญหาทางด้านสารสนเทศ ทั้ง Hardware, Software , Operating System แก่บุคคลากรของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย แนะนำการใช้งานและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ -ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ติดตั้ง ดูแล แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย LAN ภายในองค์กร ติดตั้งโปรแกรมการใช้งานพื้นฐานได้ Upgrade Software ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ดูและระบ
บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตราษฎร์บูรณะ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ความโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
ดูแลและพัฒนาระบบ ERP ดูแลและพัฒนาโปรแกรม Autoflight, MRP , MAC5 และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ เช่น Business Plus เขียนโปรแกรมและพัฒนาตามที่ได้รับมอบหมาย อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตราษฎร์บูรณะ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
- ดูแล Support User (Printer,Microsoft Office,Excel,Install OS,PC and Server) - วางแผนการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งบริษัท - ควบคุมดูแลการแก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งให้คำแนะนำในด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ - ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านฮาร์ดแวร์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานในบริษัท - ดูแลจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - สามารถใช้ Microsoft Access (ไมโครซอฟท์ แอคเซส)ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
จัดทำ Database และ Query SQL สร้างรายงานและแบบฟอร์ม บริหารจัดการ Database SQL /สร้างรายงาน และแบบฟอร์มจากการสร้าง Dataset SQL Query เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในการทำข้อมูล และรายงาน วางแผน Project Management และวิเคราะห์ข้อมูล (BI) การทำ DATA visualization (ERP,CRM อื่นๆ)
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
รับผิดชอบงานเขียนโปรแกรมติดต่อกับ Hardware ปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรม เพื่อให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น และงานติดตั้งโปรแกรมของบริษัทฯให้กับลูกค้า โดยใช้ฐานข้อมูล SQL เป็นหลัก
บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
- รับผิดชอบ การติดตั้ง ช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ ทั้งในส่วน Hardware, Software, ระบบโทรศัพท์, ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - รับผิดชอบการติดตั้ง ประสานงาน ตรวจสอบ และแก้ไขการทำงานของกล้อง CCTV และอุปกรณ์บันทึกภาพ - อบรมให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับโปรแกรมการใช้งานต่างๆ และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ - สามารถเขียนโปรแกรม Appsheet (No code platform) ได้ หรือสามารถเรียนรู้การเขียนหรือการใช้งานด้วยตนเองได้
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
• Perform security assessment by penetration testing, vulnerability scan, or another method to IT infrastructure, application, and related IT system• Conduct the risk-based analysis of issues or vulnerability from the security assessment. • Provide the solution and consulting to fixing or mitigating the finding of vulnerability. • Coordinate and facilitate with the related party to establish the security assessment e.g. selected vendors, application team, and system administrator • Operate, m
บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25,000 - 50,000 บาท/เดือน
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ออกแบบระบบ Automation เขียน Program PLC,HMI,SCADA,Commissioning งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
- ปฏิบัติหน้าที่ Help Desk ดูแล Computer Hardware รวมถึงระบบ IT Network, Server, CCTV, VOIP, POS ให้ใช้งานได้เป็นปกติอยู่เสมอ - ดูแลการสำรองข้อมูล (Database Backup) ของ Application ต่างๆ อาทิ Ticketing & Access Control, Cash Card, CCTV ให้เป็นปกติ - อัพเดททะเบียนทรัพย์สินด้าน IT ของบริษัททั้งซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ให้มีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ - อัพเดท IT Service Log ให้มีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ - ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้า
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 626 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 63 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.