รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
Programmer System Admin IT
งาน กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
1.พัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้า 2.พัฒนาระบบเกี่ยวกับอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS) ด้วย Google Map 3.แก้ไขปรับปรุงระบบเดิมที่มี 4.พัฒนาระบบงานขนส่ง (Logistics)
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ยู ดิลิเวอรี่ จำกัด
รายละเอียดงาน : 1. พัฒนาระบบให้เป็นไปตามการออกแบบอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุเมื่อระบบเกิดปัญหา และแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง 3. ร่วมประเมินผลกระทบการแก้ไขปรับปรุงระบบตาม Change Request หรือ New Request ที่เกิดขึ้น 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ยู ดิลิเวอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ยู ดิลิเวอรี่ จำกัด
รายละเอียดงาน : 1. รับ Call จาก User ที่ใช้งานระบบและทำการวิเคราะห์ปัญหาและส่งต่อให้ทีมที่สามารถแก้ไขได้ รวมถึงตรวจสอบขั้นตอนการทำงานได้ 2. รับแจ้งปัญหาจากผู้ใช้งาน 3. สอนวิธีการใช้งานระบบให้แก่ลูกค้า และบุคคลภายในองค์กร 4. ประสานงานบุคคลภายในและภายนอกองค์กร และติดตามการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการใช้งานระบบได้ 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ยู ดิลิเวอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ยู ดิลิเวอรี่ จำกัด
1. สร้างกระบวนการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 2. ตรวจสอบและติดตามกระบวนการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล 3. จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบนำเสนอผู้บริหาร 4. ดำเนินการและสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงด้านไอทีและการทบทวนการออกแบบความปลอดภัย 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ยู ดิลิเวอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 30,000-35,000
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ยู ดิลิเวอรี่ จำกัด
1. ดูแลและแก้ไขปัญหาทางด้านสารสนเทศ ทั้ง Hardware, Software, Operating System, E-Mail, CCTV ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. Install, Upgrade Hardware, Software ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3. Preventive Maintenance อุปกรณ์สารสนเทศ 4. ตรวจสอบการทำงานและ Maintenance Generator 5. จัดทำรายงานประจำเดือนที่เกี่ยวงานที่ได้รับมอบหมาย, Spare Part และค่าบริการต่างๆ หรือรายงานต่างๆ 6. จัดทำเอกสาร IT Asset, Update Inventory อุปกรณ์สารสนเทศด้าน Hardware, Software และจัดทำเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหม
บริษัท ยู ดิลิเวอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างเงินเดือน
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท เส้งโห ภูเก็ต จำกัด
­ดูแล SERVER และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงานของ (SERVER) ติดตั้ง ควบคุมดูแลระบบฐานข้อมูลพร้อม และการสำรองข้อมูล M-books,M-pos,M-Agent ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ ควบคุมดูแลพัฒนา แอพลิเคชั่น และซอฟแวร์ทั้งของบริษัท ระบบ Network ในระบบขององค์กร วางแผนการทำงานเพื่อสนับสนุนฝ่ายขาย ด้าน Softwareและ Hardware ด้าน IT
บริษัท เส้งโห ภูเก็ต จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะรน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
• Perform security assessment by penetration testing, vulnerability scan, or another method to IT infrastructure, application, and related IT system• Conduct the risk-based analysis of issues or vulnerability from the security assessment. • Provide the solution and consulting to fixing or mitigating the finding of vulnerability. • Coordinate and facilitate with the related party to establish the security assessment e.g. selected vendors, application team, and system administrator • Operate, m
บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25,000 - 50,000 บาท/เดือน
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท โอเชี่ยนฟร้อนท์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา และ บริษัท ซันเซ็ท บีช รีสอร์ท จำกัด
ติดตั้ง ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบ Network ระบบคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ ทั้งหมดภายในองค์กรให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสุงสุด ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแล ซ่อมคอมพิเตอร์ และควบคุมการใช้งานของระบบ ของบริษัทได้ดี รายงานผลการปฎิบัติงานให้แก่ผู้บังคับบัญชารับทราบ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
งาน บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
ดูและ บำรุงรักษา และทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ให้สามารถใช่งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : ถลาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
ตรวจสอบสถานะของสายพานและอุปกรณฺ์ประกอบอื่น ๆ ของระบบสายพานด้วยคอมพิวเตอร์
บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : ถลาง
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 651 งาน.
« 1 ... 3 4 5 6 7 ... 66 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.