ค้นหาจากงานประเภท
Programmer System Admin IT
งาน บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
•Responsible for assisting in the establishment of an IT Architecture practice, and the adoption of an architecture and standards methodology. •Manages activities that take place during solution ideation, solution design, and solution implementation. •Reviews business context for solutions to company challenges as well as defining the vision and requirements for the solution, recommending potential options, (which may include RFIs, RFPs or prototype development), selecting the most optimal opt
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
- วิเคราะห์และออกแบบระบบงานในทางธุรกิจ โดยใช้ระบบ SAP เป็นหลัก - Implement ระบบ SAP
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
• Define the architecture and design of data ingestion and ETL / ELT processing to meet functional and non-functional requirements and objectives. • Develop ETL / ELT processes that convert data into formats through a team of data analysts and dashboard charts. • Creating data structures to ingest large volumes of data. • Searching through, cleansing, structuring ingested data. • Creating data models for querying the data. • Creating API endpoints based on processed data. • Responsible f
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
งาน,หางาน,สมัครงาน ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ดูรายละเอียดบริษัท 23 ม.ค. 66 Senior Data Analyst (IBC) pin location เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร salary iconตามโครงสร้างบริษัท number of positions icon1 รายละเอียดงาน Planning the data strategy for the Data Analytic Team using raw data, trends and technologies.  Managing and leading the Data Analytics Team to provide insights using data analytics tools to identify facts and trends.  Guiding stra
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
-วิเคราะห์และออกแบบระบบงานในทางธุรกิจ โดยใช้ระบบ SAP เป็นหลัก -Implement ระบบ SAP
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน IT ทางธุรกิจ
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด
-Develop, configure , and maintain automated workflows and process using Power Automate for desktop and power Automate cloud flows, scripting languages, AI Builder, Process Advisor. Microsoft Dataverse and Robotic process automation (RPA)tools -Analyze existing business process to Identify automation opportunities , bottleneck ,and areas for improvement -Collaborate with cross-functional teams to design and implement automated solutions that improve efficiency, accuracy and productivity -Cond
บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 45,000
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด
1. พัฒนาโปรแกรม ฟังก์ชัน และรายงาน (Report) ในระบบงานที่ได้รับมอบหมาย โดยศึกษาความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้ นำมาวิเคราะห์ เพื่อเขียนโปรแกรมสนับสนุน 2. ทดสอบการทำงานของโปรแกรมให้ใช้งานตรงตามความต้องการ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 3. จัดทำคู่มือ Program Specification, Testing Document สำหรับระบบงานที่รับผิดชอบ 4. ให้คำแนะนำ ปรึกษา และแก้ไขปัญหาการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานผู้ใช้ระบบ 5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องกับผู้ใช้ระบบ, คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ สวัสด
บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 43,000
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด
1. พัฒนาโปรแกรม ฟังก์ชัน และรายงาน (Report) ในระบบงานที่ได้รับมอบหมาย โดยศึกษาความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้ นำมาวิเคราะห์ เพื่อเขียนโปรแกรมสนับสนุน 2. ทดสอบการทำงานของโปรแกรมให้ใช้งานตรงตามความต้องการ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 3. จัดทำคู่มือ Program Specification, Testing Document สำหรับระบบงานที่รับผิดชอบ 4. ให้คำแนะนำ ปรึกษา และแก้ไขปัญหาการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานผู้ใช้ระบบ 5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องกับผู้ใช้ระบบ, คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ สวัสด
บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 43,000
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด
- มีแนวคิดด้าน Object Oriented Programming: OOP - การ coding เกี่ยวกับ MVC (Model View Controller) - การ coding Full Stack Web Application, C# .NET Core, EntityFramework, HTML, Javascript - มีการใช้งาน SQL และ Microsoft SQL Sever Database - มีความรู้เกี่ยวกับ Full Stack จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน - ประกันสุขภาพ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ - วันหยุดประจำปี - โบนัสตามผลงาน / ผลประกอบการ
บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 40,000
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 646 งาน.
« 1 2 3 4 5 6 ... 65 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.