งาน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
1. ประเมินและคุมราคาค่าซ่อมรถ ผ่านระบบ 2. ออกตรวจสอบพิสูจน์ความเสียหาย และ อนุมัติสั่งอะไหล่กับอู่คู่สัญญา ในพื้นที่ ตจว. 3. ดำเนินการ ชี้แจง คปภ. เรื่องค่าขาดประโยช์จากการใช้รถ,รถยก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. ประสานงานกับหน่วยงานและอู่ซ่อมรถยนต์, ร้านอะไหล่, ลูกค้า, คู่กรณี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาชดใช้ค่าสินไหม
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : เมืองฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 9 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Duties & Responsibilities 1. จัดทำ Content & Designer Graphic ของ Product และ Service ต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ 2. ออกแบบ UX/UI ตามความต้องการด้านธุรกิจ และมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการด้านธุรกิจ (Business Process) 3. พัฒนา ออกแบบกระบวนการทำงานด้าน Content & Designer ในงานต่าง ๆ (Core Process) 4. จัดทำแผนปฏิบัติการ Content & Designer Graphic ของ Product และ Service ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทัน เวลาที่กำหนด 5. บริหารจัดการและประสานงานกับผู้ที่เกี่ย
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 9 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ - คำนวณเบี้ย เสนอเบี้ย คีย์งานส่งตรวจ - แก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ ออกกรมธรรพ์ - ตรวจสภาพ นำรูปรถเข้าระบบ - ติดตามงานต่ออายุ และส่งใบแจ้งเตือน - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสานงานกับตัวแทน โบรคเกอร์ หรือบริษัทในเครือ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 9 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
-ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหาร -ดูแลความสะอาดรถผู้บริหาร -ดูแลเรื่องการตรวจบำรุงรักษารถตามระยะ -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาท + OT
วันที่ : 9 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
• ออกแบบรายงานตามความต้องการของผู้บริหาร เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ • จัดการข้อมูลรถเช่า รถทดแทน ในระบบ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นต่อฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา • จัดทำรายงานและนำเสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ รายวัน และรายเดือน • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 9 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ติดตามดูแลประสานงานเอกสารรถยนต์เข้าออกในโกดังรถยนต์ • ตรวจสอบจำนวนรถยนต์ในโกดังรถยนต์ • ติดต่อประสานงานรถยนต์ทิ่สิ้นสุดสัญญาเช่า • ติดตามและติดต่อประสานงานกับ Vendor เพื่อติดตามรถยนต์
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 9 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ดุแล และตรวจสอบ จำนวนรถในโกดัง ตรวจเช็คสภาพรถที่รับก่อนนำเข้าโกดัง ทำรายงานรถรับเข้า และรถออก ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12000
วันที่ : 9 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
• ติดตามทวงถามยอดคงค้าง และหลักฐานการโอนเงิน • ควบคุมบริหารจัดการยอดคงค้าง และ Collection Officer • จัดทำรายงานรายได้ประจำสัปดาห์ และรายงานลูกหนี้คงค้างประจำสัปดาห์ • ทำใบกำกับภาษี และใบวางบิล เพื่อแจ้งยอดค้างชำระให้แก่ลูกค้า
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 9 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ทำใบกำกับภาษี และใบวางบิล เพื่อแจ้งยอดค้างชำระให้แก่ลูกค้า • ติดตามทวงถามยอดคงค้าง และหลักฐานการโอนเงิน • จัดทำรายงานรายได้ประจำสัปดาห์ และรายงานลูกหนี้คงค้างประจำสัปดาห์ เป็นผู้ดูแลเงินสดย่อยของทางบริษัท ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอใบสั่งซื้อสินค้า • กระทบยอดในสเตจเมนธนาคาร ติดต่อประสานงานลูกค้าในการจัดส่งสินค้า ออกใบเสนอราคาและจัดส่งให้ลูกค้า • ทำการปิดบัญชีภาษีขายทั้งหมด
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 9 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- ติดตามและประสานงานรถที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อเข้าซ่อมที่อู่ทั้งใน กรุงเทพ และต่างจังหวัด - ติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันภัย
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 9 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ • เรียกค่าขาดผลประโยชน์ให้กับบริษัทฯ กรณีรถเกิดอุบัติเหตุแล้วรถไม่สามารถใช้งานได้ รวมถึงการซ่อมที่ล่าช้าจากการดำเนินงานของบริษัทประกันและอู่ซ่อม • เรียกค่าขาดผลประโยชน์เพื่อเป็นค่าชดเชยใช้รถทดแทนระหว่างซ่อม • บันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานรถทดแทนเข้า-ออกรายวัน ตามกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน • ปฏิบัติงานรับ-จ่าย การเบิกเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดจากงานของฝ่ายจัดการรถ • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 9 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ • เรียกค่าขาดผลประโยชน์ให้กับบริษัทฯ กรณีรถเกิดอุบัติเหตุแล้วรถไม่สามารถใช้งานได้ รวมถึงการซ่อมที่ล่าช้าจากการดำเนินงานของบริษัทประกันและอู่ซ่อม • เรียกค่าขาดผลประโยชน์เพื่อเป็นค่าชดเชยใช้รถทดแทนระหว่างซ่อม • บันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานรถทดแทนเข้า-ออกรายวัน ตามกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน • ปฏิบัติงานรับ-จ่าย การเบิกเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดจากงานของฝ่ายจัดการรถ • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 9 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
บริหารภาพรวมของบริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด ให้มีประสิทธิภาพโดยการบริหาร / จัดการรถที่หมดสัญญาเช่าจากอาคเนย์แคปปิตอล ด้วยการขายรถ (ซากรถ) ให้กับผู้เช่าเดิม หรือ จัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางโชว์รูมของบริษัท /ลานประมูลต่างๆ รวมทั้งหาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ บริหารภาพรวมของบริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด ให้มีประสิทธิภาพโดยการบริหาร / จัดการรถที่หมดสัญญาเช่าจากอาคเนย์แคปปิตอล ด้วยการขายรถ (ซากรถ) ให้กับผู้เช่าเดิม หรือ จัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางโชว์รูมขอ
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 10,000 บาท
วันที่ : 9 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะงาน • ดูแลการสื่อสาร และกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทผ่านสื่อ Social media ทุกช่องทาง อาทิเช่น Website, Facebook, Line, Instagram และอื่นๆ • ดำเนินการทุกกิจกรรมเป็นไปตามนโยบายและไตรมาสที่กำหนดของบริษัท • วิเคราะห์คู่แข่งพร้อมจัดทำโปรโมชั่นประจำเดือนตามข้อเสนอของแต่ละแผนก • ดูแลและรับผิดชอบเนื้อหาออนไลน์ทั้งหมดของบริษัท • จัดทำ Content และวางแผนการสื่อสารผ่าน Social media ทุกช่องทาง • พัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ • วางแผน และพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด และกิจกรรมด้านการตลาดส
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนตามตกลง
วันที่ : 9 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ขายรถที่หมดสัญญาเช่าจากอาคเนย์แคปปิตอล ด้วยการขายรถ (ซากรถ) ให้กับผู้เช่าเดิม หรือ จัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางโชว์รูมของบริษัท /ลานประมูลต่างๆ รวมทั้งหาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนประจำ + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 9 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง และบริหารต้นทุนงานซ่อมบำรุง ควบคุมค่าใช้จ่าย พัฒนากระบวนการทำงานต่าง ๆ 2.ควบคุมบริหารจัดการงานเคลมประกัน งานอู่ซ่อม 3.พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 9 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนและดูแลรับผิดชอบในส่วนของด้านการตลาด Online, Offline 2.ประสานงานบริษัทต่างๆในส่วนของการทำส่งเสริมการตลาดของบริษัท 3.โฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักผ่านสื่อต่าง ๆ รวมถึงสร้าง Content Marketing เพื่อนำเสนอสินค้าผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย 4.จัดทำ Report ข้อมูลยอดขายรายเดือนเพื่อเข้าประชุมทุกๆเดือน ให้กับผู้บริหาร
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 9 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ขายรถที่หมดสัญญาเช่าจากอาคเนย์แคปปิตอล ด้วยการขายรถ (ซากรถ) ให้กับผู้เช่าเดิม หรือ จัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางโชว์รูมของบริษัท /ลานประมูลต่างๆ รวมทั้งหาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดการขายรถที่หมดสัญญาเช่าจากอาคเนย์แคปปิตอลให้กับลูกค้าเดิม หรือ ขายผ่านช่องทาง โชว์รูม / ลานประมูล / สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) - หาช่องทางใหม่ในการจัดจำหน่ายต่างๆ เช่น Internet เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 10,000 + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 9 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- ขับรถให้กับผู้บริหารของบริษัท - สามารถทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้ - สามารถทำงานนอกเวลางานปกติได้ - สุภาพ สะอาด เรียบร้อย
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : จำนวนมาก   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 9 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
บริหารทีมขายและจัดการขายรถยนต์มือสอง (รถเช่าหมดสัญญา) ปฏิบัติงานที่เทพารักษ์
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 9 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 48 งาน
1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.