เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited.
Telemarketing Representative (เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์) รายได้ • รายได้ประจำ 13,000 บาท/เดือน • ถ้ามีผลคะแนน TOEIC มากกว่า 500 คะแนน จะได้รับเงินค่าทักษะภาษาอังกฤษ 5,000 บาท • คอมมิชชั่น สูงสุดมากกว่า 100,000 บาท* • โบนัสราย 3 เดือนและโบนัสปีต่อ* * คอมมิชชั่น/โบนัส ขึ้นอยู่กับยอดขายและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด สวัสดิการ • ทุกตำแหน่ง บรรจุเป็นพนักงานประจำ • ประกันสังคม, ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ (เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก) • ตรวจสุขภาพประจำปี
Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 50   เงินเดือน : 13,000 + คอมมิชชั่น
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
• รวมและให้รายงานสรุปเกี่ยวกับประสิทธิภาพและกิจกรรมของ TM โดยรายวันรายสัปดาห์รายเดือนและส่งให้ทุกฝ่ายได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา • มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ผู้จัดการฝ่ายรายงานการตลาดทางโทรศัพท์และการวิเคราะห์การดำเนินงานเพื่อช่วยในการจัดการให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดและประหยัดค่าใช้จ่าย • รายงานประสิทธิภาพของ TM สำหรับทั้งระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค • ความจุการเข้างานและการครอบครองและรายงานการใช้ประโยชน์จากตะกั่ว คุณภาพการขาย • รวบรวมข้อมูลและเตรียมรายงานเพื่อให้มั่นใจว่าถูกต้องและทันเวลา •
Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
* แนะนำและเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ ผ่านทางโทรศัพท์ ประจำออฟฟิศย่านอโศก * ไม่ต้องออกหาลูกค้านอกสถานที่ บริษัทมีฐานรายชื่อลูกค้า พร้อมอุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร * มีการอบรมทักษะและเทคนิคเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน - เงินเดือน13,000+ค่าภาษา5,000+คอมมิชชั่น
Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 10   เงินเดือน : Telemarketing (English)(รายได้ 18,000บาท+คอมมิชชั่
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
-วางแผน และ บริหารทีม Telesales ให้ทำยอดขายได้ตามาเป้าหมายที่กำหนด -จัดทำรายงานสรุปยอดขายของพนักงานขายในทีม -บริหารจัดการทีม
Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 4   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
ให้บริการ และตอบข้อซักถามลูกค้าที่โทรมายกเลิกกรมธรรม์ และโน้มน้าวเพื่อให้ลูกค้าถือกรมธรรม์ต่อ ** ปฏิบัติงานจันทร์ - ศุกร์ งานเข้ากะเลิกไม่เกิน 2 ทุ่ม
Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ+ เงินค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
- รับผิดชอบและบริหารทีมงานผู้ขายประกันผ่านทาง โทรศัพท์ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย Target sales - บริหารจัดการเรื่องการสื่อสารของ Telesales กับ ลูกค้าโดยมี Scrip ที่ถูกต้องและเหมาะสม - บริหารทีมงานขายให้มียอดขายและการทำงานเป็นทีมอย่างมีรประสิทธิภาพ - วิเคราะห์ยอดขาย,ปัญหา และแนวทางแก้ไขพร้อม นำเสนอต่อที่ประชุม - จัดทำรายงานยอดขายของพนักงานขายในทีม - พัฒนาทักษะของพนักงานขายในทีมอย่างต่อเนื่อง
Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 7   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
ให้บริการ และตอบข้อซักถามลูกค้าที่โทรมายกเลิกกรมธรรม์ และโน้มน้าวเพื่อให้ลูกค้าถือกรมธรรม์ต่อ
Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
RESPONSIBILITIES - Handle customer enquiries, service request that concern for travel insurance. - Follow up, research, resolve and handle all inquiries, difficult customer and complaints on a timely and accurate basis and avoid having to refer to higher authorities. - Coordinate with the relevant parties to ensure all of customer cases achieving. - Maintain a quick reference guide to ensure that all updated information is on hand, without having to leave the desk to look for informatio
Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 18000
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
- โทรติดต่อลูกค้าที่มีการซื้อประกันจากทางบริษัทเพื่อทำการยืนยันการซื้อประกัน -ให้ข้อมูล / ตอบคำถาม / บทสนทนาให้ถูกต้องตามกฎของกรมการประกันภัยและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 5   เงินเดือน : 15,000
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
• Billing Management – Billing generates, reconcile premium, reject receive, Billing report, Backup billing and reject monthly • PPI Monthly Routine process – Billing, Chargeback, Refund • Back up process – Source list management, Sales data, Meridian data • IBS Error Log Investigate – Acting the Key person for sponsor and SMG IT to investigate error log from sponsor and correct the problem under SLA that agrees with sponsor. • Implement process enhancement for existing routine jobs and n
Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
1.Responsible for all Fire and IAR renewal accounts. 2.Responsible for all renewal GRM Fire and IAR accounts. 3.Responsible for other request from our overseas offices. 4.Prepare all quotations for new business. 5.To review and prepare renewal quotation to the insured
Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
1.แนะนำ ชักชวน และให้ความรู้เรื่องผลิตภันฑ์ insurance ต่างๆแก่ผู้เข้าอบรม Grab(ที่สำนักงาน Grab Taxi) 2.สรุป Report การขายประจำเดือน 3.วางแผนการขาย 4.มีการอบรมทักษะและเทคนิคเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
1. Trainer for all courses for the Training (NIB and LIB) 2. Manage cost efficiency of your training initiatives and comply to training budgets 3.To support in the design and develop training programs, teaching and training methods 4.Keep training record in the system and monitor for performance, training tracking reports. 5.Partner with other Key Functions within the business to assure alignment of your content and create learning
Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
รับผิดชอบการจ่ายค่า โทลเวย์ บัตรน้ำมัน แมสเซนเจอร์ หนังสือพิมพ์ และเงินเดือนพนักงานขับรถ จัดการดูแล รถส่วนกลางบริษัท, ดูแลแม่บ้าน และรปภ ประจำตึก
Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : 13,000
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562