ประกาศรับสมัครงาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
1. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลและบริหารจัดการ ภาพรวมสาขา 2. วิเคราะห์ปัญหา แก้ไข และรายงาน ผู้บังคับบัญชา 3. วางแผน ส่งเสริมการขายและการให้บริการศูนย์ฯ 4. ตรวจสอบระบบการทำงานภายใน 5. อื่นๆ *มีรถยนต์ประจำตำแหน่งให้*
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000-20,000
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
- บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย - กำกับ ดูแลพนักงานในทีมให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามที่บริษัทฯ​ กำหนด - พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีประสิทธิภาพในงานขาย - สร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน - สรรหาช่องทางการขายใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มจำนวนยอดขาย - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000-25,000 + Committion
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและจำหน่ายอะไหล่หน้าร้าน -ติดต่อประสานงานกับพนักงานรับรถและช่างยนต์ -สามารถปฏิบัติงานประจำที่ (สาขาอำเภอเมืองสุราษฎร์หรือ เกาะสมุย)
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000 บาท
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
- สร้าง Content ถ่าย+ตัดต่อวีดีโอสั้นสำหรับ TikTok ด้วยมือถือหรือกล้องตามภาพลักษณ์หรือแนวทางที่กำหนด - คิด Content ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับสินค้าและแบรนด์ พร้อมประยุกต์ให้เข้ากับเทรนด์ในสังคมหรือโซเชี่ยล - วางแผนการทำ Content สำหรับช่องทาง TikTok และทำให้ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ - มีความกล้าแสดงออก และมั่นใจในตนเอง สามารถเอาตัวเองออกหน้ากล้องได้ - สามารถ Live สด ได้ตามช่วงจังหวะเวลาที่วางแผนไว้
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-18,000
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
การกำหนดเป้าหมาย-วางแผนงาน จัดระบบการให้บริการที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง -กำหนดขอบเขตการบริการของส่วนงานบริการหลังการขาย-ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน-รับผิดชอบในการวางแผนและการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด-วางแผนในการฝึกอบรมของบุคลากรด้านการบริการ การต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์บริการ-อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 25,000+
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
สร้างการรับรู้ให้เเก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท ตำเเหน่งงานนี้จะทำงานใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อทำความเข้าใจเเละความต้องการของลูกค้า ให้คำปรึกษา เเนะนำในขั้นตอนการซื้อรถ ตั้งเเต่การติดต่อครั้งเเรก จนถึงปิดการขาย ตลอดจนสามารถให้การบริการที่เป็นเลิศเเก่ลูกค้า จนเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท + Commission +ประสบการณ์
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย รายงานถึง: ผู้จัดการฝ่ายขาย ภาพรวมงาน: ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศและขายสินค้าให้กับลูกค้า ตำแหน่งนี้จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า และแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ความรับผิดชอบหลัก: ฝ่ายขาย: มีส่วนร่วมกับลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจความต้องการและความชอบของพวกเขาแนะนำลูกค้าตลอดขั้นตอนการขาย ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงกา
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท + Commission
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
1.หาลูกค้าคาดหวัง ขยายฐานลูกค้าเก่าเพิ่มลูกค้าใหม่ 2.ต้อนรับ เยี่ยมเยียนลูกค้าเก่าใหม่และลูกค้าที่อยู่ในฐานการขาย 3ให้คำปรึกษาและอธิบายเกี่ยวกับสินค้า ที่เหมาะสมกับความต้องการลูกค้า 4นำเสนอสินค้า อธิบายคุณสมบัติของสินค้า การใช้งานของรถ และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า 5ดำเนินการเจรจาการซื้อขาย และข้อตกลงอย่างเหมาะสมกับลูกค้า
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
สร้างการรับรู้ให้เเก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท ตำเเหน่งงานนี้จะทำงานใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อทำความเข้าใจเเละความต้องการของลูกค้า ให้คำปรึกษา เเนะนำในขั้นตอนการซื้อรถ ตั้งเเต่การติดต่อครั้งเเรก จนถึงปิดการขาย ตลอดจนสามารถให้การบริการที่เป็นเลิศเเก่ลูกค้า จนเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : เมืองนครศรีธรรมราช
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
-ทำรายการบัญชีฝ่ายขายรถใหม่ -จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายทางบัญชีและรายงานกระทบยอดบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดทำบัญชีและรายงานบัญชีตามที่ได้มอบหมายให้เสร็จทันเวลา -รับผิดชอบด้านรายจ่าย -จัดทำรายการรับเอกสารจาก -ตั้งหนี้ และทำจ่าย ภงด.3 และ ภงด.53 -จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่มและรายละเอียดประกอบงบ
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
1. ถ่ายน้ำมันเครื่อง+ซ่อมรถจักรยานยนต์ 2. ตรวจเช็ครถตามระยะ ตามมาตรฐานฮอนด้า 3.วิเคราะห์ หาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เปลี่ยนยาง ถ่ายน้ำมันเครื่อง 4.ซ่อมและแก้ไขปัญหา ตามที่หัวหน้างานวิเคราะห์เเละมอบหมาย
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์+commission
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
วัตถุประสงค์ของงาน 1.บริการตรวจสอบบำรุงรักษาตามระยะทางที่คู่มือบำรุงรักษารถยนต์กำหนด ประกอบ ตรวจเติม ทำความสะอาด 2.เปลี่ยน สารหล่อลื่น ชิ้นส่วนอะไหล่ ปรับแต่ง ตามคู่มือการบำรุงรักษารถยนต์ โดยมีหัวหน้าคอยกำกับและแนะนำ 3.ซ่อม หรือฟิตเครื่องยนต์ โดยสอบถามอาการจากลูกค้า แล้วตรวจสอบ วิเคราะห์อาการข้อขัดข้อง 4.ตรวจสอบงานซ่อมก่อนส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้า
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : เมืองนครศรีธรรมราช
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-13,000
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.