ค้นหาจากงานประเภท
วิศวกรเครื่องกล, โรงงาน, วิศวกรอุตสาหกรรม
Mechanical Engineer : งานระบบเครื่องกลดับเพลิงและสุขาภิบาล (Fire protection & Sanitary System) เงื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้างปีต่อปี สวัสดิการ : ประกันสังคม - ควบคุมหน้างานก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนด - ตรวจสอบและแก้ไขแบบงานก่อสร้าง และจัดทำ shop drawing - ส่งงานและตรวจงานให้เป็นไปตามแบบและหลักการทางวิศวกรรม - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ต.ค. 2563
ลักษณะงานโดยสรุป 1) ให้คำแนะนำลูกค้าและฝ่ายขายของบริษัท เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ 2) นำเสนอ แนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมให้กับลูกค้าและฝ่ายขาย เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯได้ 3) ประสานงานกับบุคคลภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกให้การติดตั้งสินค้าและการซ่อมบำรุงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 4) ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าและฝ่ายขายของบริษัท 5) ออกแบบและตรวจสอบระบบงานที่ได้รับมอบหมาย 6) ควบคุมงานทดสอบทางวิศวกรรมและปฏิบัติงานวิศวกรทดสอ
บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ต.ค. 2563
1.นำเสนอ แนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯได้ 2.ทดสอบการใช้งานของระบบท่อน้ำมันและแทงค์น้ำมัน ในสถานีบริการน้ำมัน 3.ประสานงานกับบุคคลภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกให้การติดตั้งสินค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 4.ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามอัตราเงินเดือนบริษัทและประสบการณ์
วันที่ : 25 ต.ค. 2563
1. ควบคุมและตรวจสอบ วางแผนการบริหารควบคุมงานก่อสร้าง ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ 2. ดูแลและตรวจสอบงาน Shop Drawing, As Built Drawing, Material, ความปลอดภัย, งานเพิ่ม-ลด 3. ตรวจสอบ และติดตามรายงานประจำวัน, รายงานประจำสัปดาห์, รายงานประจำเดือน, รายงานความปลอดภัย 4. ประสานงานระหว่างเจ้าของโครงการ, ผู้รับเหมา และผู้ออกแบบ
บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : No Data
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ต.ค. 2563
ควบคุมงานโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประมาณราคา ประสานงานกับผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบ Shop Drawing ควบคุมงานติดตั้งระบบปรับอากาศ สุขาภิบาล และระบบดับเพลิง
บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 ต.ค. 2563
ควบคุมงานโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประมาณราคา ประสานงานกับผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบ Shop Drawing ควบคุมงานติดตั้งระบบปรับอากาศ สุขาภิบาล และระบบดับเพลิง
บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จังหวัด พัทลุง   เขต : ควนขนุน, ป่าพะยอม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 ต.ค. 2563
ควบคุมงานโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประมาณราคา ประสานงานกับผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบ Shop Drawing ควบคุมงานติดตั้งระบบปรับอากาศ สุขาภิบาล และระบบดับเพลิง
-รับข้อมูลพยากรณ์จากฝ่ายขายเพื่อกำหนดเป้าหมายการผลิตหลัก และเป้าหมายรอง และทำการวางแผนการผลิต(ระยะสั้น และระยะยาว) -ประชุม แจกจ่ายแผนการผลิต และประสานงานกับผู้จัดการโรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ติดตาม ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย -ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ผลิต แก้ไขอุปสรรคของแผนการผลิต และจัดทำสรุปผล -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ต.ค. 2563
หน้าที่งาน - ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้า PLC คอนโทรลของเครื่องจักรต่างๆ ให้สามารถทำงานได้ตามปกติ - วิเคราะห์ระบบการทำงานของเครื่องจักรภายในบริษัทฯและบริษัทในเครือ (ถ้ามี) - ออกแบบและเขียนวงจรไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักรต่างๆ โดยใช้ โปรแกรม PLC - ทดสอบระบบเครื่องจักรต่าง ๆ - รวบรวมและสร้างมาตรฐานการทำงานและการบำรุงรักษา - ใช้โปรแกรม PLC siemens s7-1500 หรือ PLC Siemens S7-1200 ได้คล่อง
บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : บางปะอิน, วังน้อย
อัตรา : 1 อัตรา (ด่วนมาก!!!)   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 24 ต.ค. 2563
วางแผนและกำหนดการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า / ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด จัดทำดัชนีชี้วัดผลงาน (KPIs) กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการยอมรับผลิตภัณฑ์ ตรวจติดตามกระบวนการผลิตให้เป็นไปตาม Quality Control Plan ดูแล/รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015ฯลฯ
บริษัท ไทยไทโย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 3   เงินเดือน : รายได้รวม 20,000บาท ต่อเดือนขึ้นไป
วันที่ : 24 ต.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 961 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 97 »

คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.