เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
วิศวกรเครื่องกล, โรงงาน, วิศวกรอุตสาหกรรม
วิศวกรรม Mechanical / Mechatronics (ประจำโรงงาน)
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** - ปรับปรุง และ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทร่วมกับทีมงาน - ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนร่วมกับทีมงาน ***โรงงานทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 -17.30 น.** บริษัท จี.เค. แอสเซ็มบลี้ จำกัด 110/9-10 ซอยสวนผัก 32 หมู่ 2 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย นนทบุรี โทร.02-985-2250-3 ติดต่อ คุณโชคชัย แก้วพินิจ หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและสรรหา Email : Chokchai_gka@gunkul.com,hr.gka@gunkul.com
19 มกราคม 2562
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 18,000บาท (ตามประสบการณ์)
หัวหน้าวิศวกรรม Mechanical / Mechatronics (ประจำโรงงาน)
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** - ปรับปรุง และ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทร่วมกับทีมงาน - ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนร่วมกับทีมงาน ***โรงงานทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 -17.30 น.** บริษัท จี.เค. แอสเซ็มบลี้ จำกัด 110/9-10 ซอยสวนผัก 32 หมู่ 2 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย นนทบุรี โทร.02-985-2250-3 ติดต่อ คุณโชคชัย แก้วพินิจ หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและสรรหา Email : Chokchai_gka@gunkul.com,hr.gka@gunkul.com
19 มกราคม 2562
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000 -30,000 (ตามความสามารถ)
Mechanical / Mechatronics Supervisor (FACTORY)
**THIS JOB WORKING AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY : 08.30 -17.30 : ** • Development and improvement products and invent new products of the company (about products and parts High Voltage Equipment) •ฺ BOM & Rount • Development and improvement production process. • Generate design and detailed engineering deliverables for a particular engineering discipline. • Plan and execute project specific engineering schedule to assure on time delivery of engineering tasks. • Translate conceptual
19 มกราคม 2562
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000 -30,000 (ตามความสามารถ)
Asst.MGR / MGR. Mechanical / Mechatronics Dept. (FACTORY)
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.ควบคุม ดูแล บริหารจัดการ งานด้านชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์และตัวผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง พลาสติก โลหะ การออกแบบเขียนแบบ รวมถึง Bom&Routing 2.จัดทำงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดูแลทั้งเก่าและใหม่ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดของลูกค้า 3.ควบคุมดูแลการปฎิบัติงาน การทดสอบผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดของลูกค้า 4.ปรับปรุง และพัฒนากระบวบการผลิต การทดสอบ ผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ 5.อบรมและถ่ายทอดความรู้ในแผนก และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับผลิตภัณ
19 มกราคม 2562
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development Manager )
บริหารจัดการงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ Business Plan 1. วางแผนวิจัยและพัฒนาตามนโยบายหรือทิศทางของบริษัท และอนุมัติการทดลองที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 2. วางแผนปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3. วิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ นวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด 4. วางระบบควบคุมดูแล ตรวจสอบการทาความสะอาดพื้นที่ท ี่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตราฐานการทางาน 5. รายงานผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง ทดสอบให้ผู้บังคับบัญ
19 มกราคม 2562
บริษัท เวิร์ล โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้แทนฝ่ายบริการลูกค้า (สินค้าพ่นพอกผิวชิ้นงาน)
- ขายสินค้าอุตสาหกรรมเกี่ยวกับงานซ่อมและพ่นพอกผิวแข็งชิ้นงาน - วางแผนออกพบลูกค้า - นำเสนอขายสินค้าและบริการ - มีความขยัน อดทน - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
19 มกราคม 2562
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
1. ดูแลควบคุมการผลิต * ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามขั้นตอนการผลิต * ส่งเสริมพัฒนาด้านเทคนิค * เพิ่มคุณภาพการผลิต * ลดต้นทุนการผลิต * ส่งมอบตรงเวลา 2. วางแผนการผลิต * จัดทำแผนการผลิตร่วมกับหัวหน้าทีม * ติดตามแผนการผลิต * วิเคราะห์สมรรถนะของการผลิต * สรุปรายงานการวางแผน 3. การจัดการทั่วไป * อบรมเพิ่มความสามารถของช่าง * วิเคราะห์สมรรถภาพของเครื่องจักร * ตรวจสอบวัตถุดิบ * ติดตามแผนการดูแลเครื่องจักร(PM)
19 มกราคม 2562
บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : แล้วแต่ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
ประกอบชิ้นส่วนในการผลิต ตามเอกสารสั่งผลิต ภายใต้ระบบคุณภาพของฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ขนย้ายผลิตภัณฑ์เพื่อการสินค้าให้ลูกค้า หรือให้การทำงานสะดวก เป็นไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ปฎิบัติงานตามระบบ ISO
19 มกราคม 2562
บริษัท เวิร์ล โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 13000
วิศวกรเครื่องกล
1. ควบคุมและวิเคราะห์ความสามารถของเครื่องจักรเรือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเรือ 3. วิเคราะห์สาเหตุและค้นหาวิธีปรับปรุงแก้ไขปัญหาเครื่องจีกรเรือที่เกิดขึ้น 4. ให้คำแนะนำแก่ช่างเครื่องกลในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเรือ
19 มกราคม 2562
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1082 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 109 »

โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560