ค้นหาจากงานประเภท
วิศวกรเครื่องกล, โรงงาน, วิศวกรอุตสาหกรรม
สังกัด: ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ/ CLMV (พม่า,ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา ) รายงานต่อ: M&E Manager ประจำ: สำนักงานใหญ่และ CLMV วันทำงาน: จันทร์ - ศุกร์ (08.30-17.30 น.) วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน เพื่อบริหารจัดการงานด้าน Engineering, การประมาณราคาสำหรับงานประมูล, สนับสนุนการบริหารงานโครงการของฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ ซึ่งเน้นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ประเทศ CLMV (พม่า, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม) โดยการสนับสนุนของทีมงานทั้งในไทยและต่างประเทศ ประเภทงาน: โรงงาน, Wa
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
- จัดซื้อวัสดุหลักด้านเครื่องกล - สามารถตรวจสอบรายละเอียด และเปรียบเทียบทำตารางประเมินด้านเทคนิค - จัดทำ Enquiry เพื่อส่งขอราคาจาก Supplier - ตรวจสอบใบเสนอราคา และประเมินเปรียบเทียบด้านเทคนิคและด้านราคา - สามารถต่อรองราคาและสรุปผลการพิจารณาเพื่อขออนุมัติ - จัดพิมพ์ใบสั่งซื้อตามโปรแกรม - จัดทำรายงานการสั่งซื้อ - ติดตามและตรวจสอบการจัดส่งอุปกรณ์หลักเข้าหน่วยงานตามกำหนด
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
ประเภทการจ้าง: สัญญาจ้างแบบปีต่อปี สวัสดิการ: เงินเดือนตามตกลง + ประกันสังคม (ไม่มี OT) วันทำการ: จันทร์ - เสาร์ (08.00-17.00 น.) ไซท์งาน: โรงพยาบาลขนาด >1,500 MB ที่ตั้งไซท์งาน: หลังศูนย์ราชการ, ถ.แจ้งวัฒนะ , หลักสี่ - บริหารและวางแผนงาน เพื่อให้การติดตั้งงานระบบแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา, งบประมาณ - ตรวจสอบแผนงานและเอกสารให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย - ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา (Subcontractor) แล
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
-ติดตาม และควบคุมการติดตั้ง งานปรับอากาศ สุขาภิบาล -จัดทำรายงานประจำวัน,สัปดาห์,รายเดือน - ถอดแบบ,สั่งวัสดุโครงการ ประเมินราคาเบื้องต้นได้ - เสนองานและติดต่อลูกค้าในสายงานที่เกี่ยวข้อง - ควบคุม ดูแลระบบงานขณะปฎิบัติงานที่ไซต์งาน - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท เควสโก้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 5   เงินเดือน : 25000-45000 หรือตามตกลง
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
1. มีช่องทางทางด้านการตลาดเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่เชิงรุก 2. มีวิธีรักษาฐานลูกค้าเก่า 3. จัดทำเอกสารสรุปและรายงานผลการติดต่อลูกค้าและช่องทางต่างๆจากสื่อโซเซี่ยล 4. จัดทำแผนงานการเข้าพบลูกค้า 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วิสโก้ อัลลายแอนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อม 1 ปีขึ้นไป หรือผ่านการอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท วี.แอล.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000 ขึ้นไป
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
ลักษณะงานโดยสรุป 1) ให้คำแนะนำลูกค้าและฝ่ายขายของบริษัท เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ 2) นำเสนอ แนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมให้กับลูกค้าและฝ่ายขาย เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯได้ 3) ประสานงานกับบุคคลภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกให้การติดตั้งสินค้าและการซ่อมบำรุงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 4) ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าและฝ่ายขายของบริษัท 5) ออกแบบและตรวจสอบระบบงานที่ได้รับมอบหมาย 6) ควบคุมงานทดสอบทางวิศวกรรมและปฏิบัติงานวิศวกรทดสอ
บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
1.นำเสนอ แนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯได้ 2.ทดสอบการใช้งานของระบบท่อน้ำมันและแทงค์น้ำมัน ในสถานีบริการน้ำมัน 3.ประสานงานกับบุคคลภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกให้การติดตั้งสินค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 4.ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามอัตราเงินเดือนบริษัทและประสบการณ์
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
ดูแลกำกับงาน Packing Product
Sime Darby Oils Nonthaburi Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระประแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
ควบคุมการใช้งานหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มฯให้เป็นไปตามมาตรฐาน -ตรวจสอบอุปกรณ์หม้อน้ำหรือหม้อต้มฯทุกอย่างก่อนลงมือปฏิบัติ -ประสานงาน/ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกรณีที่หม้อไอน้ำ หรือหม้อต้มฯ มีการชำรุดของอุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆ -อำนวยการ วางแผน จัดทำแผน และดำเนินการตามแผนในการใช้งานการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม -ดูแลงานซ่อมบำรุงระบไฟฟ้าภายในโรงงาน -ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Sime Darby Oils Nonthaburi Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 992 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 100 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.