ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ไทยไทโย จำกัด
งาน บริษัท ไทยไทโย จำกัด
ส่วนงานการผลิตธุรกิจประเภท ตู้นิรภัย / เฟอร์นิเจอร์เหล็ก / เฟอร์นิเจอร์ไม้ / เก้าอี้ / งานผลิตเหล็ก / งานผลิตแม่พิมพ์ / งานคลังสินค้า / งานขนส่ง / งานช่างประกอบ / งานพ่นสี / งานเทปูน / งานเชื่อม -มี OT (ทุกวัน) วันละ 3-5 ชั่วโมง -เบื้ยขยัน 400-500 บาท/เดือน -เงินจูงใจ 10 - 90 บาท/วัน -ค่าแรงปกติ 363 บาท/วัน + OT +เงินจูงใจ
บริษัท ไทยไทโย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม 13,500 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยไทโย จำกัด
หาลูกค้าใหม่ และดูแลรักษาลูกค้าเก่า นำเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้า ทำใบเสนอราคาและปิดงานขาย
บริษัท ไทยไทโย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : พิจารณาตามประสบการณ์ + คอมมิชชั่น
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยไทโย จำกัด
- เพิ่มช่องทางในการขายและการตลาดเชิงรุก คิดนอกกรอบ ด้วยวิธีการใหม่ๆ (Ecommerce) - ทำหน้าที่เพิ่มยอดขายให้กับองค์กรและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจ - สามารถประสานงานติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - ไม่จำเป็นต้องบันทึกเวลาเข้าออกปฏิบัติงาน (ดูที่ผลลัพธ์ของงาน) - มีอิสระในการทำงานสูง สามารถเสนอแผนงานหรือกลยุทธ์ ในการกระตุ้นยอดขาย ให้บรรลุเป้าหมาย - มีโบนัสหรือคอมมิชั่นพิเศษ กรณีบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ - มีโอกาสเติบโต และความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานแบบก้าวกระโดด *ยินดีรับผู้สมัครงานที
บริษัท ไทยไทโย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 30000-35000
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยไทโย จำกัด
ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานซ่อมเครื่องจักร / อาคารสถานที่ / งานสร้างอุปกรณ์ช่วยการผลิต
บริษัท ไทยไทโย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 ขึ้นไปหรือตามตกลง
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยไทโย จำกัด
วางแผนการจัดการเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแม่พิมพ์โลหะ , งาน FITTING แม่พิมพ์ , งานMachine หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานแม่พิมพ์ ฯลฯ fitting (ประกอบ ปรับแต่ง และ ทดสอบ )
บริษัท ไทยไทโย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 22,000-27,000 หรือตามความสามารถ
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยไทโย จำกัด
-งานเชื่อมโลหะ -งานเชื่อมเหล็ก -งานเชื่อมสแตนเลส
บริษัท ไทยไทโย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 400บาท/วัน+เงินจูงใจ(30บาท/วัน) ไม่รวมOT
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยไทโย จำกัด
-ประกอบเฟอร์นิเจอร์ -ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ สถานที่ต่างๆของลูกค้า
บริษัท ไทยไทโย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาท (ไม่รวมเบี้ยเลี้ยงต่างๆ)
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยไทโย จำกัด
- ประกอบแม่พิมพ์ - ดูแลเครื่องจักร - ทดสอบแม่พิมพ์ - ผลิตแม่พิมพ์ - งานเจีย กลัด เจาะ งาน Fitting
บริษัท ไทยไทโย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 12,000 -17,000 ไม่รวมเบี้ยขยันและ OT
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยไทโย จำกัด
- รับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพของงานระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูป - วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาคุณภาพร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับฝ่ายผลิตรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องปัญหาคุณภาพสินค้า
บริษัท ไทยไทโย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม 12,000บาท ไม่รวมเบี้ยขยัน และOT
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยไทโย จำกัด
วางแผนและกำหนดการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า / ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด จัดทำดัชนีชี้วัดผลงาน (KPIs) กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการยอมรับผลิตภัณฑ์ ตรวจติดตามกระบวนการผลิตให้เป็นไปตาม Quality Control Plan ดูแล/รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015ฯลฯ
บริษัท ไทยไทโย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม 20,000บาท ต่อเดือนขึ้นไป
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยไทโย จำกัด
จัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคนและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนผลิตเพื่อให้ได้อะไหล่ ชิ้นส่วนที่มีคุณภาพ
บริษัท ไทยไทโย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยไทโย จำกัด
- รับผิดชอบเอกสารในระบบการจัดการด้านคุณภาพของแผนกทั้งหมด - รับผิดชอบการควบคุมการใช้ทรัพยากรของแผนก ได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่งมือวัดรวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์สำนักงาน - ดูแลรับผิดชอบในการดูแลการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ใช้ภายในบริษัท - ควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ้านคุณภาพที่ได้รับการแจกจ่ายภายในแผนกให้นำไปใช้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - ติดต่อประสานงานกับหลายหน่วยงานภายในบริษัทเพื่อให้ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ต่างๆ ของแผนก - รับฟัง ทำความเข้าใจประเด็นสำคัญในการประชุมและข้อสรุปใน
บริษัท ไทยไทโย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยไทโย จำกัด
-งานเชื่อมโลหะ -งานเชื่อมเหล็ก -งานเชื่อมสแตนเลส
บริษัท ไทยไทโย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12,000-13,000 ไม่รวมเบี้ยขยัน และโอที
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยไทโย จำกัด
งานวิศวกรรมโรบอท งานวิศวกรรมกระบวนการ งานเครื่องมือการผลิต งานข้อมูลการผลิต งานออกแบบและงานต้นแบบ
บริษัท ไทยไทโย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ปวช.15000 ขึ้นไป , ปวส.17000 ขึ้นไป , ป.ตรี 20000 ขึ้นไป
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยไทโย จำกัด
1.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ/สิ่งแวดล้อม 2.มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงปัญหาเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 9001 / ISO 14001 ได้อย่างมีประสิทธิผล 3.มีความมุ่งมั่น ขยัน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีตลอดจนการประสานงานที่ดีในการทำงาน
บริษัท ไทยไทโย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ไม่จำกัด/ขึ้นอยู่กับความสามารถ
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยไทโย จำกัด
1. วางแผนผลิต คิดต้นทุน ในการผลิตสินค้า 2.ติดตาม วิเคราะห์แผนผลิตให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิต
บริษัท ไทยไทโย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18000
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.