เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
ผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการขาย การตลาด
Key Account Manager (บริหารงานขายห้างสรรพสินค้า (MT)) ด่วนๆๆ
ตำแหน่งที่ 1 บริหารการขาย ควบคุมดูแลการขายตามห้างสรรพสินค้า (สินค้าประเภทอุปกรณ์ประดับยนต์ น้ำหอมที่ใช้งานและรถยนต์) ตำแหน่งที่ 2 บริหารการขาย ควบคุมดูแลการขายตามห้างสรรพสินค้า (สินค้าประเภทเครื่องสำอางค์, Personnel care, Skins care ) หน้าที่รับผิดชอบ - บริหารจัดการวางกลยุทธ์ทางการตลาด, แผนส่งเสริมการตลาด และกำหนดทิศทางการทำงานของทีมงานให้ได้ตามเป้าหมาย - สรรหาช่องทาง(คู่ค้ารายใหม่) และนำเสนอสินค้า เพื่อเพิ่มโอกาส และช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า - เจรจาต่อรองเงื่อนไขทางธุรกิจ และรักษาสัมพัน
ผู้จัดการแผนกสินเชื่อ
ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์และพิจารณาสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์บริษัท ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
15 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการแผนกธุรการ
กำหนดกลยุทย์ การวางแผนงาน การกำกับ ควบคุม วิเคราะห์ และการพิจารณาในส่วนงานธุรการของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และงานอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
15 กรกฎาคม 2562
หัวหน้าฝ่ายการตลาด
- มีหน้าที่กำหนดเป้าหมายของฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ - มีหน้าที่วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าที่กำหนดไว้ - มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบปฎิบัติงานของพนักงานในทีมให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ - รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและหากลยุทธิ์ในการขายสินค้าเจาะตลาด จัดทำแผนการตลาดประจำเดือนฃ - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก - สามารถจัดและมีแนวคิดเพื่อสงเสริมงานขายสินค้าบริษัทฯ
บริษัท มายแก๊ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20000
15 กรกฎาคม 2562
หัวหน้าฝ่ายขาย
- เตรียมแผนงานขายและแผนงานการตลาดเพื่อเข้าประชุมกับทีมงานขาย - ควบคุมฝ่ายขายให้นำเสนอขายสินค้าที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนดไว้ และรักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มลูกค้าใหม่ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับงานขา่ย - ดูแล Key Account ดูแลStock สินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย - ดูแลการบริการหลังการขาย - ปิดยอดขายให้ได้ตามเป้าแต่ละไตรมาส
บริษัท มายแก๊ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18000 + ค่าคอมมิชชั่น+ค่าน้ำมันตามเงื่อนไขบริษัทฯ
15 กรกฎาคม 2562
หัวหน้าแผนกขาย เครื่องครัว/ปั๊ม สี/เครื่องใช้ไฟฟ้า (สาขาสุรินทร์)
1.ปฎิบัติงานการขายให้เป็นตามมาตราฐานการบริการที่กำหนดเพื่อให้การขายบรรลุเป้าหมาย และลูกค้าเกิดความพึ่งพอใจสูงสุด 2.ให้ข้อมูลข่าวสารและการบริการที่ดีแก่ลูกค้า รวมทั้งสอบถามความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า 3.จัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตาม Plan O Gram ความสะอาด ป้ายราคา และป้าย Signage ให้ถูกต้องตามมาตราฐานและเป็นไปตามที่นโบายกำหนด 4.ดำเนินการสำรวจตลาดเกี่ยวกับสินค้าใหม่ ราคาคู่แข่งที่สามารถแข่งขันได้ 5.ควบคุมการสูญเสียของสินค้าในแผนก
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
จังหวัด สุรินทร์
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
15 กรกฎาคม 2562
หัวหน้าแผนกขาย เครื่องครัว/ประตู (สาขาเชียงราย)
1.ปฎิบัติงานการขายให้เป็นตามมาตราฐานการบริการที่กำหนดเพื่อให้การขายบรรลุเป้าหมาย และลูกค้าเกิดความพึ่งพอใจสูงสุด 2.ให้ข้อมูลข่าวสารและการบริการที่ดีแก่ลูกค้า รวมทั้งสอบถามความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า 3.จัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตาม Plan O Gram ความสะอาด ป้ายราคา และป้าย Signage ให้ถูกต้องตามมาตราฐานและเป็นไปตามที่นโบายกำหนด 4.ดำเนินการสำรวจตลาดเกี่ยวกับสินค้าใหม่ ราคาคู่แข่งที่สามารถแข่งขันได้ 5.ควบคุมการสูญเสียของสินค้าในแผนก
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
15 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้าสาขารังสิต
1. ให้บริการลูกค้าในเรื่องการสั่งจองสินค้า สั่งทำสินค้าพิเศษ ขายสินค้าใน แคตตาล็อก และจัดส่งสินค้า 2. ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาปรับปรุงการให้ บริการให้ดียิ่งขึ้น 3. รับชำระค่ามัดจำสินค้าที่ลูกค้าสั่งจอง สั่งทำพิเศษ และจัดส่งสินค้าไปยัง บ้านลูกค้า 4. รวบรวมจัดหารูปแบบสินค้าใหม่ๆ มานำเสนอลูกค้า 5. ช่วยกระตุ้นการซื้อของลูกค้า เพื่อให้เกิดการซื้ออย่างต่อเนื่อง 6. ติดตามลูกค้าสำคัญให้มาใช้บริการซื้อ เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าอีกทางหนึ่ง 7. ติดตามร้านค้ามาวางบิล
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
15 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการแผนกขาย ประจำสาขากาญจนบุรี
ผู้จัดการแผนกขายอุปกรณ์และโครงสร้างภายในสโตร์ 1.บริหารจัดการยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.วางแผน ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขาย 3.บริหารจัดการ stock สินค้าให้เพียงพอต่อการขาย 4.ดูแล และบริหารจัดการพนักงานภายในสาขา (ประจำสาขามหาชัย,ชัยพฤกษ์,พัทยาใต้)
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
15 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการแผนกขายโครงสร้าง สาขาหนองจอก
1.บริหารจัดการยอดขายของแผนกโครงสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.วางแผน ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขาย 3.บริหารจัดการ stock สินค้าในแผนกให้เพียงพอต่อการขาย 4.ดูแล และบริหารจัดการพนักงานภายในแผนก
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : หนองจอก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
15 กรกฎาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1440 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 144 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560