เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
ผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการขาย การตลาด
1.ดำเนินการผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 2.วางแผนการตลาดรวมทั้งกลยุทธ์ให้แก่บริษัทและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท 3.ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคู่แข่ง เพื่อปรับกลยุทธ์การขาย 4.ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี 5.ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้มอของการตลาด 6.เจรจาเงื่อนไขทางการค้าและตรวจสอบยอดขายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 7.ขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเดิม 8.สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า แก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียน
บริษัท โชคทรัพย์สมบูรณ์ (1998) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
วางแผนการปฏิบัติงานในการดูแล Account Tesco ให้การดำเนินการ มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ได้คุณภาพ ตามนโยบายขององค์กร สามารถตัดสินใจ บริหารปัญหา รวมถึงการร่วมแก้ปัญหากับลูกค้า CCTL TNTL และฝ่ายอื่น ด้วยภาวะผู้นำ สร้างความสัมพันธ์อันดีเกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมายองค์กร ขับเคลื่อนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาทีมตามค่านิยมหาดทิพย์ อย่างเป็นรูปธรรม มีภาวะผู้นำ เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างการทำงานเป็นทีม
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
ดูแล ควบคุม ระบบความปลอดภัยของบริษัทฯ รวมถึงบริหารจัดการให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมดูแลบุคลากรและทรัพย์สินของบริษัทฯให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
ABOUT THE ROLE OF A CLUB GENERAL MANAGER The aims are to provide opportunities for young, robust, dynamic and ambitious individuals to develop a balance of functional leadership excellence, sales leadership skills, managerial skills and a sharp commercial perspective, which will enable them to be employed as Fitness First Club General Managers, fully equipped to deal with the numerous challenges demanded of the position Our Club General Managers “hold the keys” to our US$2 -3 million Clubs a
บริษัท อีโวลูชั่น เวลล์เนสส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 5   เงินเดือน : NA
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
-บริหารยอดขายแผนกที่รับผิดชอบ บริหารทีมขาย ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามมาตราฐานที่บริษัทกำหนด -วิเคราะห์ยอดขาย รายงานยอดขาย -ประชุมปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหาหรือติดตามผลงานการขายประจำสัปดาห์ ,ประจำเดือน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานขายเกิดความกระตือรือร้น -ตรวจสอบและควบคุมเอกสารการโอน-การส่ง รับคืนสินค้า ให้ถุกต้องครบถ้วน สมบูรณ์รวมทั้งการตรวจนับสต็อกสินค้า -จัดทำและวางแผนอัตรากำลังการทำงานของพนักงานให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ -บริหารสินค้าคงคลังในสต็อกสินค้าให้เป็นระเบียบเรี
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
- บริหารจัดการงานวิเคราะห์ในเชิงการตลาดและการขาย กำหนดแผนการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับแผนโครงการและแผนธุรกิจ - ดูแลกิจกรรมด้านการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์โครงการ - รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของการใช้งบประมาณ - ปรับกลยุทธ์การตลาดให้ทันกับการแข่งขันและรายการส่งเสริมการขาย - อื่นๆ
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
บริหารการตลาด วางแผนการทำโปรโมชั่นต่างๆ ดูแลเฟรสบุ๊ค ดูแลด้านสื่อออนไลน์
บริษัท เลเธอร์ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
1.กำกับดูแล วางแผน ตรวจติดตาม และปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของแผนกการตลาดให้เป็นไปโดยราบรื่นและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.รับผิดชอบการจัดทำแผนการตลาด การส่งเสริมการขายอื่นๆ และติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 3.รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร การทำป้ายประชาสัมพันธ์ การทำสปอตวิทยุ เป็นต้น 4.รับผิดชอบการหารายได้การการลงโฆษราและประชาสัมพันธ์จากผู้สนับสนุน เพื่อให้ผลการดำเนินการดำเนินงานเป็นไปตา
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
1.บริการลูกค้าที่เข้าใช้บริการ 2.ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา 3.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 4.รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงสำเร็จ 5.สอนและถ่ายทอดงานได้เป็นอย่างดี 6.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม
อัตรา : 9   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1284 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 129 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562