เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
พัฒนาธุรกิจ, พัฒนาองค์กร ISO
เจ้าหน้าที่กำกับดูแล
- ตรวจทานและให้ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานของพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย - เสนอและให้ความเห็น ในประเด็นการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้องค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุด - ให้คำแนะนำ และรับฟังความคิดเห็น ของพนักงานให้การปฏิบัติงานของพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดการเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า - เป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัท กับหน่วยงานภายนอกได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี ที่
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : -
15 กรกฎาคม 2562
หัวหน้า Asst QMR / Dcc ในระบบคุณภาพ
จัดทำควบคุม เอกสารและบันทึกในระบบคุณภาพ ควบคุม / ติดตาม การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ติดตามวัตถุประสงค์คุณภาพ ดััชนีชี้วัดความสามารถ สรุปการประชุมฝ่ายบริหาร ทบทวนฝ่าบบริหารระบบปัจจุบัน ประสานงานหน่วยงานภายใน และภายนอก อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง*
15 กรกฎาคม 2562
Business Analyst
-Business Analyst -Coordinate with business team to study business process -Understand difficulties and pain points and gather all requirements -Create business Requirement document from business aspects. -Coordinate with Technical team to analyse and propose best practices and solutions -Create Functional Specifications to Match BRD -Create test case/scenarios, QC system prior to training, conduct UAT, User manual, training Follow up on system usage, feedback, difficulty, issues log
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 50,000+
15 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ (QMS)
- ร่วมวางแผนการจัดการระบบบริหารคุณภาพในการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร - ประสานงานกับฝ่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพให้บรรลุประสิทธิผล - ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - วิเคราะห์และรายงานสรุปข้อมูลวัตถุประสงค์คุณภาพของแต่ละหน่วยงานในแต่ละเดือน และรายงานผลต่อตัวแทนฝ่ายบริหาร QMR - จัดทำแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และ ประสานงานยังฝ่าย/หน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด - จัดทำข้อมูลสำหรับการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร และรับผิ
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
15 กรกฎาคม 2562
Freelance By the side Graphic Design / R&D FOOD/ Marketing / System
1 เข้าให้บริการกับลูกค้าตรงตามแผนที่กำหนดในแต่ละด้านความสามารถ 2 จัดทำ ปรับปรุง และติดตามความคืบหน้างานของลูกค้าแต่ละรายจนบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จ 3 จัดทำรายงานการปฏิบัติงานในการเข้าบริการแต่ละครั้ง
บริษัท คิว คอมแพค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 30000
15 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ (ISO 9001)
1.ดูแล จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ ISO 9001 / ISO 14001 2.ประสานงานการจัดทำ Internal Audit และเป็น Auditor ในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 3.ประสานงาน ติดตามงานและวิเคราะห์งานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ รวมถึงให้คำปรึกษา/แนะนำ การปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและ Procedure 4.ประสานงานกับภายในองค์กร ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ISO 5.จัดทำคู่มือบริษัท (Work Flow)และระบบการทำงานโดยประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปกระบวนการ
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000-18000
15 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ DCC
1 รวบรวมรายชื่อ Auditor 2 ประสานงานกับ Auditor ในการเข้าตรวจ IQA 3 จัดเตรียมเอกสาร Check List เพื่อสนับสนุนการ Audit 4 สนับสนุนการค้นหาเอกสารในการ Audit ทั้งภายในและภายนอก 5 สร้างสื่อการอบรมระบบบริหารคุณภาพ เช่น ISO 9001, Internal Audit, Documented Control เป็นต้น 6 จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาด้านระบบบริหารคุณภาพร่วมกับส่วนงานฝึกอบรม 7 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมระบบบริหารคุณภาพภายในโรงงาน 8 อื่นๆ
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : N-A
15 กรกฎาคม 2562
ผู้ช่วยงานมาตรฐาน (standard operation Assistant)
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และพัฒนาทักษะด้านโปรแกรมต่างๆได้ - ตรวจสอบคุณภาพงานต่างๆ แก้ไขปัญหาได้ - สามารถจัดการงานด้านเอกสารได้ดี อธิบายได้อย่างเข้าใจ - ติดตามผู้บังคับบัญชาในการตรวจงาน หรือออกสาขา - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Take Care Beauty Salon & Spa group
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : -    เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง
15 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาตราฐานสาขา ( QA ) ทั้วประเทศ
1.ตรวจสอบคุณภาพการทำงานของพนักงานทั้งภายในและภายนอก ให้ปฎิบัติงานตรงตามมาตารฐานที่กำหนด 2.ประเมิณ,วัดผล คุณภาพสาขาภายใต้มาตารฐานและนโยบายองค์กร 3.ถ่ายทอดนโยบายต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้สาขาปฎิบัติตามพร้อมติดตาม
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 201 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 21 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560