เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
พัฒนาธุรกิจ, พัฒนาองค์กร ISO
เจ้าหน้าที่บริหารชุมชน
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในด้านต่างๆ -ติดตาม ทวงถาม การจ่ายค่าส่วนกลาง -รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการบริการ -ปฏิบัติหน้าที่ปรับปรุงฐานข้อมูล (Database) สมาชิกลูกบ้านแต่ละโครงการให้เป็นปัจจุบัน -ปฏิบัติหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลการชำระค่าบริการสาธารณะของสมาชิกลูกบ้านแต่ละโครงการให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ทันต่อการใช้งานในแต่ละครั้ง ในการออกจดหมายเรียกเก็บค่าบริการค้างชำระ และ ตอบคำถามสมาชิกลูกบ้าน - ปฏิบัติหน้าที่จัดทำเอกสารการชำระค่าบริการสาธารณะ ที่ได้รับจากฝ่ายโครงการ ตามร
22 กุมภาพันธ์ 2561
Business Development Manager
-ติดตามข่าวสารด้านอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค หรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ ในการหาโอกาสหรือช่องว่างทางการตลาด นำเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ และขยายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทฯ ติดต่อนายหน้าที่ดิน และศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นทั้งทางด้านกฎหมาย การตลาด และการเงิน ออกสำรวจโครงการต่างๆของคู่แข่งตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด และนำข้อมูลที่ได้มาสรุป เพื่อนำเสนอ
22 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Business Development Executive
• ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อหาสรรหาช่องทางลงทุน หาช่องทางโอกาสใหม่ทางธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ • ประเมินโอกาสและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นของช่องทางเหล่านั้น รวมทั้งเปรียบเทียบแนวทางในการลงทุนแต่ละประเภท • วางแผนงานและตารางเวลาการดำเนินโครงการเพื่อการลงทุนใหม่ • รับผิดชอบการจัดทำระบบฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการศึกษา วิเคราะห์เพื่อการลงทุนทางธุรกิจ
22 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Business Alliance Specialist
-จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทุกช่องทาง เพื่อสร้างยอดขายให้ได้ตามแผนที่วางไว้ -วางแผนงานการตลาดและกำหนดกลยุทธ์การขายให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้า B2B, Broker, Investor และ International Agent -จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ไปยังลูกค้าในบริษัทเป้าหมาย เช่น การโฆษณาทาง Network ของบริษัท การออกบูธแนะนำสินค้า เป็นต้น -วางแผนการขายและวิเคราะห์สต็อกสินค้าแต่ละประเภทของบริษัท ร่วมกับ SBU ต่างๆ -เพิ่มจำนวน ดูแล และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าธุรกิจทุกช่องทาง -ติดตามช่วยเหลือลูกค้า เพื่อให้ได้สินค้าตรงตามความต้องการ
22 กุมภาพันธ์ 2561
Business Development
- ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ และช่วยกำหนดแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึน - สรรหาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโอกาสทางธุรกิจ สำหรับธุรกิจใหม่ๆ และนำเสนอแผนงานแก่ผู้บริหารเพื่อพิจารณา - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนางบประมาณประจำปีเพื่อที่จะบริหารจัดการ วางแผนและวิเคราะห์การเงินที่สำคัญ รวมถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์การลงทุนและการเงินของบริษัท - จัดทำงบประมาณและการประมาณแผนการใช้เงินตามงบประมาณในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้มั่
22 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1 อัตรา **ด่วนมาก**   เงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร+ค่าประสบการณ์
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
1. สำรวจศักยภาพทำเลที่ตั้ง วิเคราะห์ศักยภาพ Location 2. เจรจาต่อรองขอเช่าพื้นที่ เพื่อใช้ในการขยายสาขาและรองรับกับนโยบายของบริษัท 3. ติดต่อประสานงานในการเข้าพื้นที่ เพื่อการเปิดสาขาใหม่ ด่วนมาก !!!
22 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+สวัสดิการค่าเดินทางพิเศษ
เจ้าหน้าที่กำกับดูแล
- ตรวจทานและให้ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานของพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย - เสนอและให้ความเห็น ในประเด็นการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้องค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุด - ให้คำแนะนำ และรับฟังความคิดเห็น ของพนักงานให้การปฏิบัติงานของพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดการเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า - เป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัท กับหน่วยงานภายนอกได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี ที่
22 กุมภาพันธ์ 2561
ISO Supervisor
- ควบคุมดูแลระบบ ISO 27001(ความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูล) และ ISO 14001(การจัดการสิ่งแวดล้อม) รวมถึงการจัดการระบบเอกสาร - จัดเตรียม/ติดตามผล/สรุปรายงาน การ Internal Audit - จัดเตรียม/สรุปรายงาน การประชุม Management Review - สนับสนุน และประสานงานการฝึกอบรมของบริษัทฯ - ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆทั้งภายใน/ภายนอก - รองรับ/ติดตามผล การ Audit จากภายนอก ทั้ง Customer / CB
22 กุมภาพันธ์ 2561
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : NA
พนักงานควบคุมเอกสารระบบISO (Document Control)
1.ทำหน้าที่DC -รับผิดชอบ งานเอกสารในระบบISO 2.จัดการงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ประสานงานภายในบริษัท
22 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท พีดับบลิว พริ้นติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 216 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 22 »

ติดตามเรา เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารงานดีๆ จากเรา
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560