เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
พัฒนาธุรกิจ, พัฒนาองค์กร ISO
เจ้าหน้าที่กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร (ด่วน)(สายงานสนับสนุน 2)
-ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทางธุรกิจ ตามที่ได้รับมอบหมาย -เตรียมการจัดสัมนาการวางแผนกลยุทธ์ระดับผู้บริหารและระดับจัดการ พร้อมจัดทำร่างรายงานสรุป -จัดทำ Template และสนับสนุนการจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปีของแต่ละฝ่ายงาน -สื่อสารกลยุทธ์ประจำปี ผ่านการรับนโยบายและวารสาร -รวบรวม/ติดตาม/วิเคราะห์ ผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละสายงาน -สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและโครงการพิเศษ อาทิ การตรวจเยี่ยมโครงการและการจัดทำ Lalin KM & Innovation เป็นต้น
19 มกราคม 2562
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 22000 ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
Freelance By the side Graphic Design / R&D FOOD/ Marketing / System
1 เข้าให้บริการกับลูกค้าตรงตามแผนที่กำหนดในแต่ละด้านความสามารถ 2 จัดทำ ปรับปรุง และติดตามความคืบหน้างานของลูกค้าแต่ละรายจนบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จ 3 จัดทำรายงานการปฏิบัติงานในการเข้าบริการแต่ละครั้ง
19 มกราคม 2562
บริษัท คิว คอมแพค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 30000
ตรวจสอบระบบคุณภาพภายใน (KPI)
-เป็นศูนย์กลางกำกับ ดูแล ระบบงานคุณภาพเอกสาร เช่น QP WI KPI และเอกสารสนับสนุนนต่างๆ - ตรวจสอบระบบคุณภาพภายใน โดยอ้างอิงจาก check list จากระบบเอกสารที่ขึ้นทะเบียน - วิเคราะห์ปัญหาแต่ละแผนกและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ - ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข ปัญหาในการทำงาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มกราคม 2562
บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป
เจ้าหน้าที่กำกับดูแล
- ตรวจทานและให้ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานของพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย - เสนอและให้ความเห็น ในประเด็นการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้องค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุด - ให้คำแนะนำ และรับฟังความคิดเห็น ของพนักงานให้การปฏิบัติงานของพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดการเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า - เป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัท กับหน่วยงานภายนอกได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี ที่
19 มกราคม 2562
Supply Chain Analyst
รวบรวมจดทำรายงานตรวจสอบความถูกต้องและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน Supply Chain ประสานงานกับส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบงาน Supply Chain บันทึกจัดเก็บข้อมูลทางด้านSupply Chainและเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง บันทึกจัดทำรายงาน KPIs และควบคุมติดตาม งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
19 มกราคม 2562
บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขบริษัท
จป.วิชาชีพ
-ดูแลงานและประสานงานด้วยความปลอดภัยในหน่วยงาน -วางแผนการพัฒนาด้านความปลอดภัยภายในบริษัทและหน่วยงาน -ดูแลเอกสารด้านความปลอดภัยต่างๆและติดต่อประสานงานหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง -ดูแลเอกสาร ISO
19 มกราคม 2562
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
1. จัดเตรียมข้อมูลด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจและฐานะทางเงิน ของธุรกิจที่เป็นเป้าหมายการลงทุนของบริษัท 2. ร่วมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่เป็นเป้าหมายการลงทุนใหม่ของบริษัท เพื่อให้การลงทุนใหม่ของ บริษัทสำเร็จลุล่วงด้วยดี 3. ประสานงานกับฝ่ายงานของบริษัทเพื่อสอบทานสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท 4. ร่วมจัดเตรียมข้อมูลของบริษัท และนำเสนอข้อมูลให้แก่ผู้สนใจลงทุนในบริษัท
19 มกราคม 2562
เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี
จัดเตรียมเอกสารสนับสนุนทางด้านผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ตัวอย่าง จัดเตรียมข้อมูลงานโครงการ ข้อมูลทางด้านเทคนิคและสินค้าให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
19 มกราคม 2562
หัวหน้าแผนก ISO
ผู้ช่วยในการติดตามระบบและบริหารการปฏิบัติตามระบบ และธำรงรักษาระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการติดตามแผนในการพัฒนาระบบ (Master Plan)
19 มกราคม 2562
บริษัท บางกอกเมทัลเครท จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18000-25000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 209 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 21 »

โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560