เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
พัฒนาธุรกิจ, พัฒนาองค์กร ISO
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ
-รักษาฐานลูกค้าการค้าและการตลาด"ปัจจุบัน" ,พัฒนาฐานลูกค้าการค้าและการตลาด"ใหม่" -ประสานงานกับซัพพลายเออร์ในต่างประเทศ ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้จัดส่งสินค้าและติดตามผลการปฏิบัติงานของซัพพลายเออร์เพื่อประเมินความสามารถในการตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพและการจัดส่ง -ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการและการประกันคุณภาพตามที่ต้องการ -มีส่วนร่วมในการประสานงานด้านการขายและด้านวิศวกรรมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือขยายสายผลิตภัณฑ์หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนวั
11 ธันวาคม 2560
วิศวกร QA
วิเคราะห์หาสาเหตุข้อบกพร่องของวิธีการทำงาน/ระบบงาน และกำหนดวิธีการแก้ไขและป้องกัน อบรมและให้ความช่วยเหลือผู้ที่รับผิดชอบควบคุมการดำเนินงานและผู้ปฎิบัติงาน เพื่อให้ระบบงานมีประสิทธิภาพ ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
11 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
- บริหารงานด้านการขยายสาขา ตั้งแต่หาทำเล การประเมินศักยภาพทำเลเบื้องต้นและการดำเนินการอื่นๆ เพื่อให้สามารถเปิดสาขาได้ - วางแผนปรับปรุงสาขา เพื่อรักษามาตรฐานการดำเนินงานของสาขา - กำกับดูแลเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ เพื่อความถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท - ประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพ
11 ธันวาคม 2560
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ Food Science - ชัยนาท ด่วน!!!
1) รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมการตรวจรับรองระบบ ดําเนนการวางแผนการตรวจสอบให้มีความสอดคล้องกับระบบ GMP, HACCP, HALAL และ BRC 2)อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ หรือผู้รับผิดชอบสูงสุดของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องของ GMP, HACCP, HALAL และ BRC 3) ตรวจสอบวัตถุดิบ ( การตรวจ DNA ของข้าว) ดูแลเก็บรักษาวัตถุดิบ 4) ตรวจสอบสินค้าให้ได้มาตรฐาน 5) ตรวจ วิเคราะห์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 6) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
11 ธันวาคม 2560
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 บาทขึ้นไป
เจ้าหน้าที่ควบคุม ติดตามระบบคุณภาพ ด่วน!!!
รับผิดชอบงานด้านควบคุม ติดตามระบบคุณภาพ คามปลอดภัยของการผลิตอาหารในระดับ Supervisor ที่สามารถทำงานด้วยตนเองได้
11 ธันวาคม 2560
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์/ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ (ISO Officer)
- วางแผนด้านระบบคุณภาพภายในองค์กร - จัดทำและจัดเก็บเอกสาร ISO และบันทึกให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานให้แผนกต่างๆ ภายในบริษัทฯ รวมถึงจัดทำมาตรฐาน Internal Audit - ดูแลควบคุมเอกสารระบบคุณภาพของบริษัทฯ ทั้งหมด - ให้คำปรึกษาหรือแนะนำในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและกระบวนการ - ประสานงาน ติดตามงาน และวิเคราะห์งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ รวมไปถึงการจัดอบรมหรือประสานงานในการอบรมที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ (ISO) - ประสานงานกับองค์กรภายนอกในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
11 ธันวาคม 2560
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานควบคุมเอกสารระบบISO (Document Control)
1.ทำหน้าที่DC -รับผิดชอบ งานเอกสารในระบบISO 2.จัดการงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ประสานงานภายในบริษัท
09 ธันวาคม 2560
บริษัท พีดับบลิว พริ้นติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่กำกับดูแล
- ตรวจทานและให้ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานของพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย - เสนอและให้ความเห็น ในประเด็นการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้องค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุด - ให้คำแนะนำ และรับฟังความคิดเห็น ของพนักงานให้การปฏิบัติงานของพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดการเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า - เป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัท กับหน่วยงานภายนอกได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี ที่
09 ธันวาคม 2560
Account Executive ประจำสาขาภูเก็ต
Account Executive is a person who can display sales ability, be highly motivated, take initiative and thrives in a fast pace team environment. The role is to provide the highest quality management and service to a client base of 100 businesses and to be known as the most effective resource to any business by earning – through the trust, respect and support for all identified customers and team. The position demands the continual expansion of personal resources in particular: - Con
08 ธันวาคม 2560
บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : เงินเดือน+ค่าเดินทาง ขั้นต่ำ 25,000.- (ไม่รวมคอม)
ISO Coordinatior (Quality System Officer) - ประจำโรงงานพระประแดง
จัดทำแผนงานและดันการดำเนินงานตามระบบงานคุณภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโรงงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย สอดคล้องกับขั้นตอน คู่มือคุณภาพ และข้อกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ อาทิ ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000, ISO 39000(RTS), ISO 17025, OHSAS18001, CSR-DIW รวมทั้ง IMS จัดทำและนำส่งเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอกโรงงาน (ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานคุณภาพต่าง ๆ) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมระบบงานของโรงงาน ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสื่อสาร ระบบการบริหารจัดการที่โรงงานให้สอดคล้องตามนโยบาย
08 ธันวาคม 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 35,000 - 40,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 203 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 21 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560