เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
พัฒนาธุรกิจ, พัฒนาองค์กร ISO
เจ้าหน้าที่ แผนกประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
•จัดทำ พัฒนา รวมถึงดูแลระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบาย รวมถึงเป้าหมายของบริษัท •ออกแบบกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม •ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อวมภายในองค์กร
หัวหน้า Asst QMR / Dcc ในระบบคุณภาพ
จัดทำควบคุม เอกสารและบันทึกในระบบคุณภาพ ควบคุม / ติดตาม การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ติดตามวัตถุประสงค์คุณภาพ ดััชนีชี้วัดความสามารถ สรุปการประชุมฝ่ายบริหาร ทบทวนฝ่าบบริหารระบบปัจจุบัน ประสานงานหน่วยงานภายใน และภายนอก อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง*
24 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่ ISO
•รับผิดชอบดูแลเอกสารที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพของบริษัททั้งหมด •วางแผนการรับการตรวจจากภายในและภายนอกหน่วยงาน •ทำหน้าเป็นศูนย์เอกสาร/จัดเก็บ/แยกประเภท/แจกจ่าย เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง •ควบคุม ดูแลงานเอกสารในระบบ ISO •ผลักดันและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานตามแผนการบริหารงานคุณภาพ •ทำรายงานสรุปต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง •ตรวจสอบและทบทวนระบบงาน และระบบเอกสารหลักฐานที่มีอยู่ในระบบบริหารคุณภาพ •Internal Audit และ Supplier Audit เกี่ยวกับระบบคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม: •ตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน ระบบงานของบริษั
บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000
24 พฤษภาคม 2562
หัวหน้าแผนกบริหารคุณภาพ(QMR) (สาขาลพบุรี)
1.วางแผนการตรวจประเมินโรงงานทั้งภายใน-ภายนอกกับผู้บริหาร 2.จัดตั้งทีม Auditor ภายใน 3.จัดทำ Check list ในการตรวจประเมิน 4.ติดตามและให้คำปรึกษาการแก้ไขจากการตรวจประเมินให้แผนกที่ได้รับข้อบกพร่อง 5.เป็นผู้ปิดข้อบกพร่อง (CAR/PAR) จากการตรวจประเมินภายใน - ภาย
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : N-A
24 พฤษภาคม 2562
ISO/QMR Officer (เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ)
- ดำเนินการเพื่อรักษาระบบคุณภาพ ISO 20000 / 27001 - ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในด้านระบบ ISO - ดำเนินการและติดตามการประเมิณคุณภาพประจำปี - วัดประสิทธิผลและจัดทำรายงานความคืบหน้าของระบบและการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่กำกับดูแล
- ตรวจทานและให้ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานของพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย - เสนอและให้ความเห็น ในประเด็นการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้องค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุด - ให้คำแนะนำ และรับฟังความคิดเห็น ของพนักงานให้การปฏิบัติงานของพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดการเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า - เป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัท กับหน่วยงานภายนอกได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี ที่
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000-18,000
24 พฤษภาคม 2562
Freelance By the side Graphic Design / R&D FOOD/ Marketing / System
1 เข้าให้บริการกับลูกค้าตรงตามแผนที่กำหนดในแต่ละด้านความสามารถ 2 จัดทำ ปรับปรุง และติดตามความคืบหน้างานของลูกค้าแต่ละรายจนบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จ 3 จัดทำรายงานการปฏิบัติงานในการเข้าบริการแต่ละครั้ง
บริษัท คิว คอมแพค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 30000
24 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ (QMS)
- ร่วมวางแผนการจัดการระบบบริหารคุณภาพในการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร - ประสานงานกับฝ่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพให้บรรลุประสิทธิผล - ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - วิเคราะห์และรายงานสรุปข้อมูลวัตถุประสงค์คุณภาพของแต่ละหน่วยงานในแต่ละเดือน และรายงานผลต่อตัวแทนฝ่ายบริหาร QMR - จัดทำแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และ ประสานงานยังฝ่าย/หน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด - จัดทำข้อมูลสำหรับการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร และรับผิ
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
24 พฤษภาคม 2562
QMR เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารคุณภาพ
1.รับผิดชอบงานในตำแหน่ง QMR (บริษัทได้รับเซอร์แล้ว) 2.จัดทำและอัพเดตข้อมูลรวมถึงแก้ไขเกี่ยวกับกระบวนการของแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องกับ ISO 9001/2015 และ 14000 18000(เน้น 9001/2015) 3.จัดทำเอกสาร ISO (เพิ่มจากส่วนเดิมที่มี) 4.อมรมพนักงานเกี่ยวกับระบบ 5.จัดทำ KPI วัดผลในเรื่องของคุณภาพตามระบบ 6.สามารถเขียน เกี่ยวกับขั้นตอนในการทำงานของแต่ละแผนกได้
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : หนองจอก
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20000/ตามตกลง
24 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) ด่วนที่สุด
1. ปฏิบัติงานด้านเอกสาร ควบคุมเอกสาร ภายในบริษัทให้เป็นไปตามมาตราฐาน Iso 9001 : 2008 รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า เก็บประวัติ 2.ทำการควบคุมเอกสารให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติ
บริษัท แอล.เอช.เอ็ม เรียลเอสเตท (1992) จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
24 พฤษภาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 203 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 21 »

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560