เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
พัฒนาธุรกิจ, พัฒนาองค์กร ISO
- ตรวจทานและให้ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานของพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย - เสนอและให้ความเห็น ในประเด็นการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้องค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุด - ให้คำแนะนำ และรับฟังความคิดเห็น ของพนักงานให้การปฏิบัติงานของพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดการเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า - เป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัท กับหน่วยงานภายนอกได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี ที่
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : -
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
Jobs Description • Work with VP (Vice President) • Present new products and services and enhance existing relationships with new clients • Understand the company’s goal and purpose so that will continual to enhance the company’s performance. • Arrange business meetings with prospective clients
บริษัท วี-สมาร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
-ศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน -วิเคราะห์แนวโน้มการเติบโต -ติดตามข้อมูลข่าวสารจากภายนอก -วิเคราะห์ศักยภาพในการแข่งขัน -ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจปัจจุบัน -วางแผนให้ข้อมูลแก่ลูกค้า -วางแผนประชาสัมพันธ์ธุรกิจ -ร่วมตรวจสอบอาคารพร้อมกับผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ก่อนเข้าบริหารจัดการในหน่วยงานนั้นๆ -ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ -เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย -วิเคราะห์ช่องทางการลงทุนได้ถูกต้องแม่นยำ -มีข่าวสารที่ถูกต้องทันสมัย -ความเชื่อมั่นของลูกค้า
- ร่วมวางแผนการจัดการระบบบริหารคุณภาพในการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร - ประสานงานกับฝ่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพให้บรรลุประสิทธิผล - ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - วิเคราะห์และรายงานสรุปข้อมูลวัตถุประสงค์คุณภาพของแต่ละหน่วยงานในแต่ละเดือน และรายงานผลต่อตัวแทนฝ่ายบริหาร QMR - จัดทำแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และ ประสานงานยังฝ่าย/หน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด - จัดทำข้อมูลสำหรับการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร และรับผิ
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
1.ดูแลความปลอดภัยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 2.ดำเนินการด้านระบบ14001 & OHSAS18001 ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัย
บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20000+
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) 1. เข้าพบลูกค้าเพื่อประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ 2. สร้างสรรค์และเขียนโครงการเพื่อเสนองานต่อลูกค้า 3. จัดเตรียมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร 4. จัดทำแผนงานและควบคุมการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 5. บริหารจัดการงบประมาณโครงการตามแผนงานที่กำหนด 6. จัดทำข้อมูลและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ 7. ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาระหว่างการดำเนินโครงการ 8. ประสานงานกับหน่วยงานตามที่ได้
บริษัท มานิตา กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
1 เข้าให้บริการกับลูกค้าตรงตามแผนที่กำหนดในแต่ละด้านความสามารถ 2 จัดทำ ปรับปรุง และติดตามความคืบหน้างานของลูกค้าแต่ละรายจนบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จ 3 จัดทำรายงานการปฏิบัติงานในการเข้าบริการแต่ละครั้ง
บริษัท คิว คอมแพค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 30000
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
- พัฒนากลยุทธ์การเติบโตและความพึงพอใจของลูกค้า - ดำเนินการวิจัยเพื่อกำหนดทิศทางตลาดใหม่และกลุ่มลูกค้าใหม่ - ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า - เสนอแนะ สร้างความที่น่าเชื่อถือและการสนับสนุนหลังการขาย - สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้ารายเดิมและรายใหม่ - พัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีประสิทธิภาพ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ตรวจรับวัตถุดิบ วัสดุการบรรจุ - สุ่มตรวจคุณภาพสินค้าในระหว่างกระบวนการผลิต - จัดทำรายงานประจำวัน และรายงานประจำเดือนถึงผลการผลิตสินค้าและการควบคุมคุณภาพ - รวบรวมข้อมูลและรายงานจำนวนของเสียประจำเดือน พร้อมแนวทางการป้องกันและพัฒนาการทำงานเพื่อลด ของเสีย - ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาด้านการควบคุมคุณภาพ เพื่อหาแนวทางร่วมกับฝ่ายต่างๆ ในการแก้ไขและป้องกัน - จัดทำเอกสารตามระบบงานคุณภาพ WI, SOP และมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และมาตรฐาน GMP - จัดอบรมพนักงาน ฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงขั้นตอนการทำงานที่ถู
บริษัท ข้าวปั้นเอโดะ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์/ตามตกลง
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
ดูแลงานระบบ iso ระบบ gmp ระบบความเสี่ยง
บริษัท ซิวลามีเนชั่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 190 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 19 »

ติดตามเรา เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารงานดีๆ จากเรา
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562