เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
พัฒนาธุรกิจ, พัฒนาองค์กร ISO
ISO Officer (เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ)
- ดำเนินการเพื่อรักษาระบบคุณภาพ ISO 20000 / 27001 - ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในด้านระบบ ISO - ดำเนินการและติดตามการประเมิณคุณภาพประจำปี - วัดประสิทธิผลและจัดทำรายงานความคืบหน้าของระบบและการตรวจสอบ
16 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่ควบคุม ติดตามระบบคุณภาพ ด่วน!!!
รับผิดชอบงานด้านควบคุม ติดตามระบบคุณภาพ คามปลอดภัยของการผลิตอาหารในระดับ Supervisor ที่สามารถทำงานด้วยตนเองได้
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์/ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ Food Science - ชัยนาท ด่วน!!!
1) รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมการตรวจรับรองระบบ ดําเนนการวางแผนการตรวจสอบให้มีความสอดคล้องกับระบบ GMP, HACCP, HALAL และ BRC 2)อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ หรือผู้รับผิดชอบสูงสุดของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องของ GMP, HACCP, HALAL และ BRC 3) ตรวจสอบวัตถุดิบ ( การตรวจ DNA ของข้าว) ดูแลเก็บรักษาวัตถุดิบ 4) ตรวจสอบสินค้าให้ได้มาตรฐาน 5) ตรวจ วิเคราะห์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 6) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 บาทขึ้นไป
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ (ISO Officer)
- วางแผนด้านระบบคุณภาพภายในองค์กร - จัดทำและจัดเก็บเอกสาร ISO และบันทึกให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานให้แผนกต่างๆ ภายในบริษัทฯ รวมถึงจัดทำมาตรฐาน Internal Audit - ดูแลควบคุมเอกสารระบบคุณภาพของบริษัทฯ ทั้งหมด - ให้คำปรึกษาหรือแนะนำในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและกระบวนการ - ประสานงาน ติดตามงาน และวิเคราะห์งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ รวมไปถึงการจัดอบรมหรือประสานงานในการอบรมที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ (ISO) - ประสานงานกับองค์กรภายนอกในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
1. จัดเตรียมข้อมูลด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจและฐานะทางเงิน ของธุรกิจที่เป็นเป้าหมายการลงทุนของบริษัท 2. ร่วมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่เป็นเป้าหมายการลงทุนใหม่ของบริษัท เพื่อให้การลงทุนใหม่ของ บริษัทสำเร็จลุล่วงด้วยดี 3. ประสานงานกับฝ่ายงานของบริษัทเพื่อสอบทานสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท 4. ร่วมจัดเตรียมข้อมูลของบริษัท และนำเสนอข้อมูลให้แก่ผู้สนใจลงทุนในบริษัท
16 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่วางแผนพัฒนากลยุทธ์ (Strategy Specialist) ประจำสำนักงานบางนา
• จัดเตรียมข้อมูลพร้อมวิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางพัฒนาในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน ภายใต้กฏระเบียบตามที่บริษัทกำหนด • นำเสนอกลยุทธ์และวิเคราะห์ผลกระทบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร • วัดผลและประเมินผลการทำงานในส่วนงานที่รับผิดชอบและแผนงานที่ได้นำเสนอ • นำเสนอวิธีการกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นมาตรฐานและเหมาะสมโดยสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท ต่อคณะกรรมการ • ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื
16 พฤศจิกายน 2561
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : -
Business development - IT
Jobs Description • Work with VP (Vice President) • Present new products and services and enhance existing relationships with new clients • Understand the company’s goal and purpose so that will continual to enhance the company’s performance. • Arrange business meetings with prospective clients
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท วี-สมาร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Internal Audit
1. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 2. ทำการตรวจสอบและสรุปผลตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน 3. นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และให้คำปรึกษา เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม 5. ติดตามประเด็นที่ต้องแก้ไขตามผลการตรวจสอบ ทำงานจันทร์-ศุกร์ 09.00 น.- 18.00 น.
16 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่กำกับดูแล
- ตรวจทานและให้ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานของพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย - เสนอและให้ความเห็น ในประเด็นการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้องค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุด - ให้คำแนะนำ และรับฟังความคิดเห็น ของพนักงานให้การปฏิบัติงานของพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดการเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า - เป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัท กับหน่วยงานภายนอกได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี ที่
16 พฤศจิกายน 2561
QMR ด่วนมาก
กำกับดูแลระบบบริหารงาน ISO/IATF16949 ทั้งระบบ
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์(1988) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 35000-50000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 204 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 21 »

คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560