เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
เลขานุการ
- รวบรวมและเสนอแนะข้อมูลเพื่อกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ (KPI) - นำเสนอความคืบหน้าของผลการดำเนินงาน ในภาพรวมของบริษัทฯ - ควบคุมและดำเนินการเบิกใช้งบประมาณของหน่วยงาน - จัดทำบันทึกภายใน/นอก ,จดหมายโต้ตอบ ,งานทะเบียน ,เอกสารประชุม - จัดทำตารางนัดหมายประชุม ติดต่อประสานงานจอง วัน/เวลา/สถานที่ - ติดต่อประสานงาน ต้อนรับลูกค้าภายนอก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
*จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ *จัดทำบันทึก/จดหมาย/ตรวจสอบ E-mail *ดูแลงานเอกสารเข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ *ติดต่อประสานงานและกรองข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้บริหาร *ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน *งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ เข้างาน 08.30 -17.30 น.
Progress HR Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 12,500-15,000(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
-ประสานงานภารกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ช่วยแก้ปัญหาต่างๆโดยประยุกต์ใช้ความสร้างสรรค์ของตนเองภายใต้คำแนะนำของเลขานุการ -ดำเนินงานธุรการให้กับเลขานุการ -ตรวจสอบเอกสารต่างๆ
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตตรา   เงินเดือน : 15,000 บ. ขึ้นไป
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
-รับผิดชอบประสานงาน จัดทำการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประชุมผู้บริหาร จัดทำเอกสารประกอบการประชุม บันทึกการประชุม -ติดตามประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงงานอิ่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้องเหมาะสม ค้นหาได้ง่ายเมื่อต้องการใช้งาน -ตรวจเอกสาร จัดเตรียมเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร รวมทั้งดำเนินการคัดแยกเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานต่างๆ -ดำเนินงานในโครการ ตามเหตุการณ์สำคัญต่างๆ หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบ
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตราด่วน!!!   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
-ทำหนังสือต่างๆ -ดูแลงานด้านเอกสาร -ดูพื้นที่
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 12,000
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
Electronics Industry Public Co., Ltd. • Provide secretarial and administrative support to management • To conduct Shareholders Meeting, Board of Directors Meeting, Executive Officer Meeting, and others, in accordance and align with related laws, rules and regulations and Articles of Association • Provide, monitor and examine all necessary minutes of the Shareholders, Board of Directors and others both Thai and English • Provide and coordinate gathering compulsory information to Share
บริษัท เบค ชีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
จัดตารางประชุม,ติดต่อนัดหมาย,เดินทางติดต่องานต่างจังหวัด เป็นบางครั้ง
บริษัท ฟิวเจอร์เทคอินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000-40,000
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
จัดการดูแลตารางนัดหมายทางธุรกิจและการจัดการประชุมทั้งหมดสำหรับผู้บริหาร         จัดทำบันทึกรายงานการประชุมและวาระการประชุมอย่างครบถ้วน และจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการประชุมทางธุรกิจ    สามารถเดินทางไปกับผู้บริหาร หรือเดินทางคนเดียว เพื่อเป็นตัวแทนในการพบปะลูกค้าหรือติดต่อธุรกิจ      ดูแลจัดการแผนการเดินทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจและส่วนตัวของผู้บริหาร (ตารางเวลา การจองโรงแรมและตารางเที่ยวบิน เป็นต้น) จัดทำรายงานสรุปหรือตรวจสอบรายงานที่จัดทำโดยแผนกอื่น ๆ ก
- รับโทรศัพท์ / อีเมล์ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง / จดบันทึกการประชุมและรายงานต่างๆ โดยคัดกรองเรื่องและจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนเสนอต่อผู้บริหาร - ดูแลการนัดหมาย เช่น ตารางการประชุม ทำการจองตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร - จัดเตรียมเอกสารผู้บริหารหรือเอกสารบริษัทฯทีเ่กี่ยวข้องตามที่ผู้บริหารมอบหมาย - จดบันทึกการประชุมและรายงานต่างๆ พร้อมทั้งโดยคัดกรองเรื่องและจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนเ
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
- งานด้านธุรการ-งานเอกสารในโครงการก่อสร้าง - รับโทรศัพท์ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน-ภายนอกบริษัทฯ - ควบคุมการเบิกใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ - ดูแลเรื่องเงินสดย่อยของโครงการ - ใช้ Microsoft Excel , Microsoft Word ได้คล่อง - สามารถไปทำงานในโครงการก่อสร้างได้
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 467 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 47 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562