เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
เลขานุการ
รับสมัครด่วน!! ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางโทรศัพท์ ประจำโครงการภาครัฐและเอกชนชั้นนำ : Customer Service, Call Center, Inbound,ลูกค้าสัมพันธ์,บริการลูกค้า,admin,ธุรการ – นครปฐม
สมัครด่วน !!! จำนวนมากกว่า 300 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางโทรศัพท์ประจำโครงการภาครัฐและเอกชนชั้นนำ (Full Time/ Part-Time) ลักษณะงาน : ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Inbound Customer Service, Call Center) ให้กับธุรกิจบริการชั้นนำต่างๆ เช่น ธุรกิจสายการบิน,หน่วยงานภาครัฐ, ธนาคาร,ยานยนต์, พลังงาน, ค้าปลีก, ไอที, อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ สถานที่ปฎิบัติงานมีหลายเขตในกรุงเทพฯ และปริมลฑล ทำงาน 5 วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ Customer Service Thai รายได้เฉลี่ย 15,000-20,000 บาทต่อเด
17 พฤศจิกายน 2561
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 100   เงินเดือน : เฉลี่ย 15,000 ขึ้นไป (เงินเดือน+รายได้อื่นๆ)
เลขานุการ
- ช่วยงานติดต่อประสานงาน ให้กับผู้อำนวยการฝ่าย - ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานกับส่วนงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
16 พฤศจิกายน 2561
เลขานุการผู้จัดการฝ่ายขาย
- ติดต่อประสานงานต่างประเทศ - งานเอกสาร และตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอผู้จัดการฝ่ายขาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายขาย
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เลขานุการผู้บริหาร อายุไม่เกิน 30 ปี ต้องการคนมีประสบการณ์
- วางแผนจัดระบบงาน, นัดหมายจัดเตรียมการประชุม, รวบรวมและจัดทำหัวข้อวาระการประชุม, บันทึกการประชุม - ติดตามงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน และนอกบริษัทให้เป็นไปตามกำหนด - รับ-ส่งอีเมล์ ดูแลเอกสารให้เป็นระเบียบสะดวกต่อการค้นหา - รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและ รายงานต่อผู้บริหาร - ทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 9.00 – 18.00 น. - คัดกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนเสนอเซ็น - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เค.พี.เอ็น. มอเตอร์ คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา    เงินเดือน : 20,000 - 30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
ผู้ช่วยเลขานุการผู้อำนวยการ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช ชลบุรี,โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)
ทำการนัดหมายและจัดตารางนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชา เตรียมการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงกำหนดการนัดหมายล่วงหน้า ติดต่อสอบถามงานทางโทรศัพท์หรือทางอินเตอร์เน็ต บันทึกงานจากผู้บังคับบัญชา ร่างจดหมายโต้ตอบทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่องค์กรใช้เป็นประจำ ดูแลรับผิดชอบ จัดแฟ้มเอกสาร จัดการประชุม เตรียมเอกสารการประชุมของผู้บังคับบัญชา การจัดทำรายงานการประชุม จัดการดูแลเอกสารที่เป็นส่วนตัวและที่สำคัญแก่ผู้บังคับบัญชา เจราโต้ตอบและการนัดหมายธุรกิจ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานของผู
16 พฤศจิกายน 2561
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
เลขานุการติดตามผู้บริหารCEO (ทำงานวันจันทร์ - เสาร์)
- ดูแลตารางนัดหมายต่าง ๆ ของการประชุมผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนัดหมายการประชุมต่าง ๆ - จดบันทึกการประชุม, จัดทำรายงานการประชุม, จัดเตรียมเอกสาร - Screen เอกสารที่จะให้ผู้บริหาร Approve ก่อนเข้าห้องผู้บริหาร - ติดตามผู้บริหารเพื่อไปประชุมในสถานที่ต่าง ๆ - มีความคล่องแคล่ว ว่องไว - สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี - ถ้าจบสายวิศวกรโยธาจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
16 พฤศจิกายน 2561
เลขานุการ ประจำหน่วยงานราชการ (แถวศาลายา ใกล้ม.ราชมงคล) ด่วนมาก!!!
- วางแผนและจัดทำแผนปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ - ประสานงานการประชุมคณะกรรมการและดำเนินการนัดหมายการประชุม - จัดทำทะเบียนแฟ้ม ตรวจสอบและกลั่นกรองเอกสาร ก่อนนำเสนอผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานและบริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร - ดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้บริหารและส่วนงานเลขานุการ - ประสานงาน ดูแล และอำนวยความสะดวกในการประชุม หารือ เจรจาของผู้บริหาร - ช่วยงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วันและเวลาทำงาน: จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 น.
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,500 บาท
Assistant manager : ผู้ช่วยผู้จัดการ+เลขานุการ
ทำงานในทุกๆส่วนงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดจากผู้จัดการ การประสานงาน การขาย การบัญชี-การเงินการตลาด การผลิต ฝ่ายบุคคล อื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติทั้งหมด • ปฏิบัติงานได้ในทุกๆด้านตามแต่จะได้รับมอบหมายทั้งการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประสานงาน HR ฯลฯ • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และระบบงานต่างๆในทุกๆระบบที่ผู้จัดการมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ • นำเสนองานการตลาดและประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี ดูแลการขายและระบบงานการตลาดของสินค้า • จัดสรรระบบงาน ตารางเวลาและอื่นๆของผู้บริห
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท อณิช พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-25,000up (ตามความสามารถ)
Assistant manager : ผู้ช่วยผู้จัดการ+เลขานุการ
ทำงานในทุกๆส่วนงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดจากผู้จัดการ การประสานงาน การขาย การบัญชี-การเงินการตลาด การผลิต ฝ่ายบุคคล อื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติทั้งหมด • ปฏิบัติงานได้ในทุกๆด้านตามแต่จะได้รับมอบหมายทั้งการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประสานงาน HR ฯลฯ • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และระบบงานต่างๆในทุกๆระบบที่ผู้จัดการมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ • นำเสนองานการตลาดและประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี ดูแลการขายและระบบงานการตลาดของสินค้า • จัดสรรระบบงาน ตารางเวลาและอื่นๆของผู้บริห
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท อณิช พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-25,000up (ตามความสามารถ)
เลขานุการฝ่ายแพทย์และองค์กรแพทย์
ติดต่อประสานงานระหว่างผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานด้านรับสมัครแพทย์ ตรวจสอบคุณวุฒิ และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติแพทย์ การประเมินผลการทำงานของแพทย์ งานจัดการประชุมวิชาการของแพทย์ และองค์กรแพทย์
16 พฤศจิกายน 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 491 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 50 »

คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560