เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
เลขานุการ
เลขาผู้บริหาร
-ติดต่อ ประสานงาน นัดหมายการประชุม จัดตารางการประชุม -จัดทำเอกสาร และเก็บข้อมูลต่างๆ -งานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเลขานุการ -งานอื่นตามแต่จะได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
22 มีนาคม 2562
ล่ามภาษา ไทย-จีน แปลเอกสาร ประสานงาน 2
ล่ามภาษา ไทย-จีน แปลเอกสาร ประสานงาน - ทำงานใกล้ชิดผู้บริหาร(คนจีน) - ดูแลตารางเวลาการเดินทาง และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร อาทิ เช่น จองโรงแรม จองตั๋วเครื่องบิน และ อื่นๆ - ดูแลตารางเวลาการทำงานของผู้บริหาร - ดูแลเอกสารทางราชการและเอกสารอื่นๆของบริษัท - ประสานงานระหว่างบริษัทกับธนาคารในประเทศไทย - ดูแลแขกและลูกค้าของผู้บริหาร(คนจีน) - เขียนรายงานสรุปการทำงานของบริษัทประจำเดือน - แปลเอกสารในบริษัท (ภาษาจีน) - แปลในที่ประชุม (ภาษาจีน) - อื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
22 มีนาคม 2562
ล่ามภาษา ไทย-จีน แปลเอกสาร ประสานงาน 1
ล่ามภาษา ไทย-จีน แปลเอกสาร ประสานงาน - ทำงานใกล้ชิดผู้บริหาร(คนจีน) - ดูแลตารางเวลาการเดินทาง และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร อาทิ เช่น จองโรงแรม จองตั๋วเครื่องบิน และ อื่นๆ - ดูแลตารางเวลาการทำงานของผู้บริหาร - ดูแลเอกสารทางราชการและเอกสารอื่นๆของบริษัท - ประสานงานระหว่างบริษัทกับธนาคารในประเทศไทย - ดูแลแขกและลูกค้าของผู้บริหาร(คนจีน) - เขียนรายงานสรุปการทำงานของบริษัทประจำเดือน - แปลเอกสารในบริษัท (ภาษาจีน) - แปลในที่ประชุม (ภาษาจีน) - อื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
22 มีนาคม 2562
เลขานุการ ( ด่วนมาก )
ดูแลและรับผิดชอบงานเอกสารต่างๆของกรรมการผู้จัดการ ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆ และรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย ร่วมวางแผนการทำงานเพื่อพัฒนาองค์กรควบคู่กับทีมงานและผู้บริหาร
22 มีนาคม 2562
พนักงานขายทางโทรศัพท์
14000 - 18000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ + ค่าคอมมิสชั่นต่างหาก บริษัทกำลังเริ่มขยายงาน.... ขายตลับหมึกเครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์และสินค้าอื่นๆแก่ลูกค้าทั่วประเทศ เงินเดือน 14000 - 18000 มีค่าคอมมิชชั่นต่างหาก + เบี๋ยขยันพิเศษ รายได้อื่นๆรวมเงินเดือนดีมากขึ้ออยู่กับความตั่งใจในการทำงาน ทำงาน จ-ศ สมัครพร้อมสัมภาษณ์งาน
22 มีนาคม 2562
บริษัท อัลติเมท อินเทลลิเจนท์ โซลูชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 4   เงินเดือน : เงินเดือน 14000 - 18000 มีค่าคอมมิชชั่นต่างหาก + เบี๋ยขยันพิเศษ
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานประจำภาค (ประจำจังหวัดนครราชสีมา, ชลบุรี, อุบลราชธานี)
- จัดทำ Report และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ - ดูแลเรื่องอัตรากำลังคนของพนักงานสาขา - ติดตามงานระหว่างพื้นที่ต่างๆ และสำนักงานใหญ่ - ควบคุมค่าใช้จ่ายและตรวจสอบเอกสารต่างๆ เก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ - ประสานงานและรับเรื่องต่างๆ จากทุกฝ่าย ในกรณีที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลของ Premium ต่างๆ ของภาค - ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุม เตรียมการประชุม - รวบรวมเอกสารข้อมูล เพื่อนำมาใช้งานต่อไป จัดทำบันทึกรายงาน ร่างเอกสารต่างๆ ทำสถิติแผนงาน แผนภาพ ตรลอดจนรูปแบบการพิมพ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน -
22 มีนาคม 2562
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เลขานุการ
รับผิดชอบงานในด้านต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ติดตามประสานงานหน่วยงานภายนอก และภายในบริษัท รวมถึงงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท กำกับดูแลว่ามีการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างครบถ้วน งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้งานเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
22 มีนาคม 2562
เลขานุการ
รายละเอียดของงาน: - จัดวาระสรุปการประชุม จัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร ทำการนัดหมาย และบันทึกรายงานการประชุม - บริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร และอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร - ประสานงานและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอก - ตรวจสอบเอกสารและกลั่นกรองเอกสารก่อนนำเสนอลงนาม และรับเรื่องเบื้องต้น - รวบรวมข้อมูลให้ผุ้บริหาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ -จัดทำและเก็บรักษาเอกสารตามที่ได้มอบหมายได้อย่างถูกต้อง - งานธุรการ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
22 มีนาคม 2562
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เลขานุการผู้บริหาร
1. งานร่าง -โต้ตอบหนังสือ ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 2. งานจดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม 3. การจัดทำหนังสือ /จดหมาย เพื่อติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาลัย 4. งานแปลเอกสาร 5. ประสานงานกับหน่วยงานคาทอลิก 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
22 มีนาคม 2562
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ
1. นัดหมาย ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. งานจดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม 3. การจัดทำหนังสือ /จดหมาย เพื่อติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาลัย 4.เตรียมความพร้อม ด้านเอกสาร ข้มูลต่างๆ ให้สำหรับผู้บริหาร ในการประชุม 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
22 มีนาคม 2562
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 486 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 49 »

คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560